meyvelerin kurutulması - meyve kurutma yöntemleri - incir nasıl kurutlur - incirin kurutulması - elmanın kurutulması - elma kurusu nasıl yapılır - üzümün kurutulması - kuru üzüm nasıl yapılır - kayısının kurutulması - kuru kayısı - kayısı kurusu nasıl yapılır - kuru erik - eriğin kurutlulması - meyve kurutma yöntemleri1. Güneşte Kurutma:
Güneş enerjisinden yararlanarak açık havada yapılan kurutma işlemidir. Tabii kurutma olarakta isimlendirilir.
Meyveler güneş enerjisinden yararlanarak açıkta kurutulur iken toz, toprak, yağmur ve sergi yerlerinde dolaşan çeşitli böcek ve hayvanların zararlarına uğramakta, ürün kalitesi olumsuz yönde etkilenmektedir.
Bu zararları en aza indirmek için şu hususlara dikkat etmelidir.
1 . Kurutulacak meyveler kurutma olgunluğunda hasat edilmelidir.
2. Hasat usulüne uygun olarak yapılmalıdır.
3. Yabancı maddeler sap, çöp, yaprak, taş vb. ile bereli olanlar ayrılmalıdır.
4. Gerek temizlemek, gerekse tarım ilâcı artıklarından arındırmak üzere yıkanmalıdır.
5. Boylama yapılmalıdır.
6. Bütün parça ve dilim meyveler ayrı ayrı işleme tabi tutulmalıdır.
7. Kükürtleme usulüne uygun olarak yapılmalıdır.
8. Kükürtleme odaları usulüne uygun olmalıdır.
9. Meyveler kükürtlenme odalarına kerevetler üzerinde konmalıdır.
10. Kurutma toprak üzerinde değil meyvenin cinsine göre kerevetler veya yüksek sergilerde yapılmalıdır.
11. Kurutma mahallerinin üzerleri yağmura karşı korunmak üzere tenteli olmalı veya kerevetler raflı olup üstüste yerleştirilmelidir.
12. Kuruyan meyveler temizleme, seçme, boylama işlemlerine tabi tutulmalıdır.
13. Meyveler terletilerek nem dengelenmesi sağlanmalıdır.
14. Kükürtlenmeyen meyveler zararlılara karşı fümige edilmelidir.
15. Meyvenin özelliğine uygun olarak ambalajlanmalıdır.
16. Ambarların serin, havadar, loş, kuru, korumalı olmasına dikkat edilmelidir.
2. Suni Kurutma:
Kurutma tesislerinde dışarıdan alınan havanın bir ısıtıcı yardımıyla ısıtıldıktan sonra kurutulacak gıda maddesiyle temas ettirilmesiyle yapılan kurutma işlemidir.
3. Kombine Kurutma:
Güneş enerjisi ve çeşitli yakıtlardan yararlanarak yapılan kurutmadır.
Güneşli mevsimlerde güneş enerjisinden, güneş enerjisinin yeterli olmadığı günlerde ise katı, sıvı veya gaz yakıtla sıcak hava elde edilmektedir.
Bu kurutucular küçük kapasiteli olduklarında köy tipi kurutucular olarak da isimlendirilmektedir.
Fazla yatırım gerektirmediği ve kaliteli ürün elde etme imkanı olduğu için özellikle güneşte kurutmanın yerine tavsiye edilmektedir.
4. Dondurarak Kurutma:
Bu yöntemde kurutulacak madde önce dondurulur. Sonra meydana gelen buz, vakumla buhar halinde emilir ve su buharı buz kondansatörlerinde dondurularak uzaklaştırılır.
Bu yöntemle kurutulan ürün duyusal özellikleri ve besin değeri yönünden üstündür. Ancak yatırım masrafı yüksektir. Daha çok su ilavesiyle hazırlanan hazır çorbaların üretiminde kullanılmaktadır.

MEYVELERİN KURUTULMASI
Kurutulacak meyveler olgun, sağlam, yarasız beresiz, çürüksüz olmalı, böcek yeniği bulunmamalıdır.
Değişik meyvelerin kurutulmasında uygulanan temel işlemler birbirine benzer olup şöyledir.
- Yıkama
- Yabancı maddelerden ayırma
- Boylama
- Meyvenin cinsine göre kabuk soyma
- Bölme, dilimleme, doğrama
- Çekirdek çıkarma
Bunlara ilave olarak gerektiğinde haşlama, alkali çözeltilere bandırma, kükürtleme gibi ön işlemler uygulanmaktadır.

ÜZÜMLERİN KURUTULMASI
Üzüm, kurutularak muhafaza edilen ürünlerin başında gelir. Kurutulacak üzümlerin belli bir olgunlukta olması gerekir. Suda çözünen kuru madde miktarı % 22-23 olduğunda üzümler hasat olumuna gelmiş demektir.
Üzümler kurutma mahalline geldiğinde doğrudan doğruya veya bandırılarak güneşte kurutulurlar. En çok uygulananı bandırılarak güneşte kurutulmasıdır.
- Bandırılan üzümler sergi yerlerine taşınır. Sergiler iki tiptir.
a) Yer sergileri: Toprak sergiler, beton sergiler, kağıt sergiler; propilen kanaviçe sergiler yer sergilerindendir. Bunların birde tenteli, korumalı olanları bulunmaktadır.
b) Yüksek sergiler: Telli sistem olarak da isimlendirilmektedir. Telli sistem tek sıralı, çift sıralı ve hamak şeklinde düzenlenmektedir.
- Ülkemizde üzümler yaklaşık 10 günde kurur. Bandırılmadan kurutulan üzümlerde kuruma 20 günden fazla sürmektedir.
- Kuruyan üzümler sabah veya akşam serinliğinde toplanır. Elle danelenerek salkımlarından ayrılır. Tanelenen üzümler kalburlardan elenerek veya üzüm savurma makinalarından geçirilerek temizlenir. 50 kg’lık kanaviçe çuvallar içinde üzüm işleme tesislerine gönderilirler.
- Üzüm işleme tesislerinde kuru üzümler yıkanır, kükürtlenir, kurutulur, irilik ve renklerine göre sınıflandırıldıktan sonra ambalajlanır.
Kuru üzümlerde su oranı % 12-15 olmalıdır. Buna göre 3.5-4 kg. taze üzümden 1 kg kuru üzüm elde edilmektedir.
Ayrıca 1.5 ton kuru üzüm için 1 kg kuru kükürt yapılır. Kükürtleme süresi 10 dakikadır.

İNCİRLERİN KURUTULMASI
Ağaçta ve yerde kurutulan incirler toplanarak sandıklara ve çuvallara doldurulur ve işleme mahalline gönderilir.
İncirler fumigasyon, seçme, sınıflandırma, yıkama işlemlerinden sonra ambalajlanır. Ancak ambalajlamadan önce incirlere şekil verebilmek amacıyla buharda veya ısıtılmış deniz suyunda 3-4 dakika bekletilmektedir.
- Bazı çeşitlere kükürtleme uygulanmaktadır. Kükürtleme süresi 4 saat veya üzerindedir.
- Tüylü incir çeşitlerinin kurutulmasında tüyleri gidermek amacıyla bandırma yapılır. Bandırma renk ve yumuşaklık içinde tavsiye edilir.

KAYISILARIN KURUTULMASI
Kurutmalık çeşitlerin bazı özellikleri taşıması gerekmektedir.
- Meyvenin her tarafı aynı zamanda olgunlaşmalı,
- Çekirdeğinden kolay ayrılmalı,
- Çekirdeği küçük, bademi tatlı olmalı,
- Kükürtlendikten sonra rengini uzun süre muhafaza etmeli,
- Verimi yüksek olmalıdır.
Başlıca kurutmalık kayısı çeşitleri Çöloğlu, Hasanbey, Hacıhaliloğlu, Karakubuk, Hacıkız, Çataloğludur.
Kayısılarda suda çözünen kurumadde miktarı % 26 ya ulaştığında kurutma olgunluğuna gelmiş demektir.
- Kurutma mahalline gelen kayısılara yıkama ve boylama işlemleri uygulanır.
- Kayısılar bütün, çekirdeksiz bütün ve yarım halde kurutulur.
- Kayısılar çeşit ve olgunluk, bütün ve yarım oluşuna göre ve yakılan kükürt miktarına bağlı olarak 2-6 saat kükürtleme odalarında tutulurlar.
- Daha sonra kerevetler sergi yerlerine taşınarak kurumaya bırakılırlar. Kayısıların su miktarı % 20 nin altına düştüğünde kurutmaya son verilir.
- Kuruyan kayısılara seçme, boylama, gerektiğinde kükürtleme, su miktarının dengelenmesi, ambalajlama öncesi kayısılara uygulanan işlemlerdir.
ERİKLERİN KURUTULMASI
Genellikle koyu renkli, iri, ufak çekirdekli, et kalınlığı fazla, kurumaddesi yüksek, parlak renkli çeşitler kurutmalık olarak kullanılır.
Eriklere bandırma yapıldıktan sonra güneşte kurumaya bırakılır.
Kuruma iyi havalarda 7 günde tamamlanır ve bunu pratik olarak anlamak için erikler iki parmak arasında sıkıldığında çekirdeği kaymamalı ve kabuğu sert olmamalıdır.

ELMALARIN KURUTULMASI
Elmalar güneşte kurutmaya elverişli değildir. Onun için kurutma tesislerinde kurutulurlar.
Elmalar soyulup dilimlendikten sonra kükürtlenir 1 ton elma için 3-4 kg. kükürt kullanılır.

Nemin dengelenmesi:
Kurutulan meyvelerde nem miktarı her partide, aynı partinin ayrı kısımlarında ve hatta değişik kısımlarında farklıdır.
Ürün kalitesi ve daha sonraki işlemler bakımından nemin dengelenmesi gerekmektedir.


alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 15633
favori
like
share