Gülhane Askerî Tıp Akademisi - Hemşirelik Yüksekokulu
Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde lisans düzeyinde ilk hemşirelik eğitimine, 1985 yılında, 2955 sayılı GATA Kanunu doğrultusunda, 27 Kasım 1985 gün ve 18941 sayılı resmi gazetedeki Bakanlar Kurulu Kararı ile yayınlanan yönetmelik çerçevesinde Hemşirelik Yüksek Okulu’nda başlanmıştır.

GATA Hemşirelik Yüksek Okulu hemşirelikte lisans eğitimi vermek ve TSK’lerine subay hemşireler yetiştirmek amacıyla 1985 - 1986 eğitim-öğretim yılında 35 öğrenciyle eğitime başlamıştır. İlk mezunlarını 30 Ağustos 1989 tarihinde vermiştir. Mezunlar yurdumuzdaki hastanelerde başhemşire ve klinik sorumlu hemşire olarak görevlendirilmişlerdir. Okulumuzda, Genelkurmay Başkanlığı’nın emri ile 1990 - 1991 eğitim-öğretim yılında K.K.T.C. uyruklu, 1993 - 1994 eğitim-öğretim yılında Arnavutluk ve Azerbaycan uyruklu kız öğrenciler lisans eğitimine başlamışlardır. Okulumuz, bugüne kadar 5’i Azerbaycan, 6’sı Arnavutluk ve 299’u T.C. uyruklu olmak üzere toplam 310 subay yüksek hemşire mezun vermiştir. 1998-1999 eğitim-öğretim yılında subay yüksek hemşire alımı Genelkurmay Başkanlığı’nın emri ile durdurulmuş ve GATA Hemşirelik Yüksek Okulu’nda lisans seviyesinde sivil hemşire yetiştirilmesine başlanmıştır. Okulumuz, bugüne kadar 78’i K.K.T.C., 752’i T.C. uyruklu olmak üzere toplam 830 sivil yüksek hemşire mezun vermiştir. GATA Hemşirelik Yüksek Okulu’nda halen 16 K.K.T.C., 338 T.C. Uyruklu olmak üzere toplam 354 öğrenci eğitimine devam etmektedir.

GATA Hemşirelik Yüksek Okulu Müdürlüğü’nün akademik yapısı; 1 Bölüm Başkanlığına bağlı 2 Ana Dal Başkanlığı ve bunlara bağlı 7 Bilim Dalı Başkanlığından oluşmaktadır. Bu bilim dallarında GATA Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 1988 - 1989 eğitim-öğretim yılından itibaren mezuniyet sonrası eğitim programları yürütülmektedir. Okulumuzda bugüne kadar 51 yüksek lisans, 24 doktora eğitimi tamamlanmış; 11 yüksek lisans, 11 doktora eğitimi ise halen devam etmektedir. Okulumuzda 2006 - 2007 eğitim-öğretim yılında 2 profesör, 7 yardımcı doçent olmak üzere 9 öğretim üyesi, 7’si subay doktoralı öğretim görevlisi ile 2’si subay 1’i sivil olmak üzere 3 bilim uzmanı öğretim görevlisi görev yapmaktadır.

1997 yılında tüm Hemşirelik Yüksek Okulları, Hemşirelik müfredat programlarını çağın gereksinimleri doğrultusunda değiştirmek için uzun bir çalışma dönemi başlattılar. 2000 yılında GATA Hemşirelik Yüksek Okulu tarafından düzenlenen Workshop’ta tüm Hemşirelik Yüksek Okulları eğitim programlarında entegrasyonu başlatma kararı almışlardır. Bu karar çerçevesinde okulumuzun öğretim elemanları, öğrencileri ve çalışanlarının katılımı ile 2003 – 2004 eğitim – öğretim yılında Entegre Eğitim Programına geçilmiştir. 25 - 26 Şubat 2005 tarihleri arasında Hemşirelik Yüksek Okulları ve Sağlık Yüksek Okullarının katılımıyla GATA Hemşirelik Yüksek Okulu Müdürlüğünce “Entegre Eğitim Tanıtım Sempozyumu” Prof.Tbp.Tümg.Fahrettin ALPASLAN Amfisinde yapılmıştır. Halen entegre edilmiş eğitim programımızı geliştirme çalışmaları devam etmekte olup, bu yıl entegre eğitim ile yetişmiş ilk öğrenci grubunu mezun etmekteyiz.

Okulun bilimsel faaliyetleri, okulun kuruluş yılından itibaren öğrencilerine ve öğretim elemanlarına yönelik olarak devam etmektedir:
Öğrencilerimiz;
a) 1986 yılında ilk defa 1. Ulusal Hemşirelik Eğitim Sempozyumuna bildiri ile katılan okulumuz, daha sonra Cerrahpaşa Tıp Günlerine iki öğrenci araştırması ve dört bildiri ile katılmıştır.
b) 1992 Ebat I nci Tıp Bilimleri Öğrenci Kongresinde araştırma dalında mansiyon ödülü almışlardır.
c) 1998 yılında, GATA’ da VI. Uluslar Arası Hemşirelik Kongresinde öğrenci platformuna katılmışlardır.
ç) 1999 yılında Erzurum’ da VII. Ulusal Hemşirelik Kongresine üç araştırma ile katılmışlardır.
d) 2000 yılında İzmir’de Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumuna ise bir sözel ve üç poster bildiri ile katılmışlar ve sözel bildiri dalında birincilik ödülü almışlardır.
e) 12-14 Mayıs 2002 tarihleri arasında okulumuz tarafından tüm öğrencilerimizin katkı ve katılımları ile I.Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi 238 öğretim üyesi ve öğrenci katılımıyla gerçekleştirilmiş ve öğrencilerimiz poster bildiri alanında ikincilik ödülü kazanmışlardır.
f) 2003 yılında 2 nci Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresinde poster üçüncülüğü ve teşvik ödülleri kazanmışlardır. 15-18 Ekim 2003 tarihleri arasında Tokat’ta yapılan Koç Üniversitesi 10. yıl kutlama etkinliklerine öğretim görevlisi ve öğrencilerimiz katılmışlardır.
g) 29-30 Nisan 2004 tarihleri arasında Edirne’de yapılan Trakya Üniversitesi III.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresine 1 sözel, 14 poster bildiri ile katılmışlardır. Ordu’da yapılan 4 ncü Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresine 23 poster bildiri ile katılmışlardır.
h) 20-21 Mayıs 2006 tarihleri arasında Şanlıurfa’da yapılan 5 nci Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresine 2 sözel, 15 poster bildiri ile katılmışlardır. 18 Mayıs 2006 tarihinde Kasımpaşa Asker Hastanesi tarafından düzenlenen “2020’ye Doğru Hemşireliğin Vizyonu ve Misyonu” konulu sempozyuma 1 öğrencimiz panelist olarak katılmıştır. 25-27 Mayıs 2006 tarihleri arasında İzmir 9 Eylül Üniversite’nde düzenlenen 1. Avrupa Hemşirelik Öğrencileri Kongresine 1 öğrencimiz sözel bildiri ile katılmıştır.
ı) 08-11 Mayıs 2007 tarihleri arasında Erzurum Mareşal Çakmak Hastanesi tarafından düzenlenen 3. Ulusal Hemşirelik Kongresine öğretim üye ve 4 öğrencimiz sözel bildiri ve poster ile katılmış, sözel bildiri birincilik ödülü alınmıştır.

Öğretim Elemanlarımız Tarafından Yurt İçi Ve Yurt Dışı Bilimsel Faaliyetlerde Alınan Ödüller:
a) 1996 yılında, TUBİTAK yurt dışı yayın teşvik ödülü, V. Ulusal Hemşirelik Kongresinde poster üçüncülüğü,
b) 1998 yılında, Uluslararası Katılımlı VI. Ulusal Hemşirelik Kongresinde poster bildiriler arasında ikincilik ödülü,
c) 2000 yılında, II. Ulusal İç Hastalıkları Kongresinde sözel bildiri dalında birincilik ödülü,
ç) 2003 yılında, Birinci Hemşirelik Forum Dergisi Bilim Ödülü,
d) 2004 yılında, 14. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresinde poster birincilik ödülü, 6. Ulusal İç Hastalıkları Kongresinde poster birincilik ödülü,
e) 2005 yılında, I. Uluslar Arası Sağlık Bakımında Son Teknolojik Gelişmeler Sempozyumunda poster bildiri üçüncülüğü, IV. Ulusal Geriatri Kongresinde sözel bildiri üçüncülüğü, VII. İç Hastalıkları Kongresinde poster bildiri birinciliği ve teşvik ödülü,
f) 2006 yılında, VIII. Ulusal İç Hastalıkları Kongresinde sözel bildiri ikinciliği,
g)2007 yılında, TSK III. Ulusal/Uluslar Arası Katılımlı Hemşirelik Kongresinde sözel bildiri birincilik ödülü alınmıştır.

TSK Üreme Sağlığı Projesi kapsamında danışmanlık eğitimleri okulumuz 10 öğretim görevlisinin de katılımı ile sürdürülmektedir.
GATA Hemşirelik Yüksek Okulu 20 nci Kuruluş Yıl Dönümü, 17-18 Mart 2005 tarihlerinde çeşitli etkinliklerle kutlanmıştır.

Okulun bilimsel faaliyetlerinin yanı sıra spor ve kültürel faaliyetleri de devam etmekte olup bu alanda okulumuzun çeşitli ödülleri bulunmaktadır. 1986 yılında TSK’da ilk defa okulumuz öğrencilerinden oluşturulan bayan voleybol takımı, Ankara’da gerçekleştirilen uluslararası ordu milli karşılaşmalarında üçüncülük ödülü almıştır. Bu ödülü 1991, 1992 ve 1993 yılları arasında Havalı Silahlar Atış yarışmalarında birincilik, CISM Uluslar Arası Askeri Pentatlon Müsabakalarında (Oslo-Norveç) dünya dördüncülüğü, CISM Uluslar Arası pentatlon müsabakalarında bomba atma dünya ikinciliği dereceleri izlemiştir.

Öğrencilerimiz; 2000 - 2001 eğitim-öğretim yılında Harp Okulları Kros Müsabakasında ise takım olarak birinci, bireysel olarak dördüncülük elde etmiştir. Kros takımımız Aralık 2002’deki TSK Kros Müsabakasında takım birinciliği, Harp Okulları Kros Müsabakasında takım ikinciliği, Ocak 2003’deki TSK Kros Müsabakasında takım ikinciliği, 2004 TSK ve Harp Okulları Kros Şampiyonalarında takım birinciliği elde etmişlerdir. 13-17 Mayıs 2004 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi’nde Hemşirelik Haftası Kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen Hemşirelik ve Spor Paneline öğretim üye ve sporcu öğrencilerimiz katılmış, etkinlik çerçevesinde yapılan Kros yarışında öğrencilerimiz, iki, üç ve dördüncülük derecelerini elde etmişlerdir. 2005 TSK ve Harp Okulları Kros Şampiyonalarında takım birinciliği, 2006 TSK Kır Koşusu Şampiyonasında takım üçüncülüğü, Harp Okulları Kros Müsabakasında takım ikinciliği, 2007 TSK Kır Koşusu Şampiyonasında takım birinciliği ve Harp Okulları Kros Şampiyonasında takım üçüncülüğü elde etmişlerdir.

TSK bünyesinde ilk defa okulumuzda kurulan Bayan Koşarak Hedef Bulma Oryantiring) Takımı, federasyonun düzenlediği kademe yarışmalarında takım birincilikleri ve ferdi birinci, ikinci ve üçüncülükleri elde etmiştir. Üniversiteler Arası Koşarak Hedef Bulma yarışmalarında takım olarak Türkiye birincisi olmuşlar, ferdi olarak ilk beş sırayı almışlardır. Ayrıca Silahlı Kuvvetler bünyesinde yapılan yarışmalarda da takım ve ferdi sıralamalarda çeşitli dereceler ve takım birincilikleri elde etmişlerdir. Bu başarıları sonucunda 2004, 2005 ve 2006 yıllarında personel ve öğrencilerimiz milli sporcular olarak ülkemizi yurt dışında temsil etmişlerdir.

GATA Havalı Silah Bayan Atış Takımını oluşturan öğrencilerimiz 2005 - 2006 eğitim-öğretim yılında katıldıkları müsabakalarda başarılı sonuçlar elde etmişler, takım olarak ve ferdi sıralamalarda dereceler almışlardır. Üniversitelerarası Havalı Silahlar Atış Şampiyonasında bayan havalı tabanca takımından 3 öğrencimiz Türkiye Rekoru kırmışlardır. 2006 - 2007 eğitim –öğretim yılında da katıldıkları müsabakalarda takım ve ferdi sıralamalarda dereceye girmişler ve bir öğrencimiz milli takıma seçilerek ülkemizi yurt dışında temsil etmiştir. 2007 Mayıs ayında yapılan TSK Ateşli Silahlar Müsabakasına ilk defa katılan öğrencilerimiz, tabanca ve tüfek dalında takım olarak ikincilik elde etmişlerdir.

2007 Mayıs ayında okulumuz tarafından düzenlenen 1 nci Hemşirelik Haftası Voleybol Müsabakasında öğrencilerimiz takım birinciliği elde etmişlerdir.

Hemşirelik Yüksek Okulunda; Müzik, Tiyatro, Fotoğraf-Video-Sinema, Kültür Edebiyat ve Yayın, Okul Tanıtım, Halk Oyunları, Resim, Modern Dans, Atatürkçü Düşünce ve Araştırma Topluluğu, Basketbol, Voleybol, Doğa Sporları ve İzcilik, Koşarak Hedef Bulma ( Oryantiring ), Kros, Masa Tenisi, Tenis, Step-Aerobik, Atış, Satranç Topluluğu kulüp faaliyetleri yürütülmektedir. Kulüplerin faaliyetleri Gülhane Askeri Tıp Fakültesi ile ortak çatı altında çeşitli zamanlarda GATA içinde ve dışında sergilenerek beğeni kazanmaktadır. Bu çalışmalar öğrencilerimizin bireysel, fizik ve sosyal yönlerini geliştirdiği gibi, motivasyon ve aidiyet duygularını artırmakta ve ekip çalışması ruhu oluşturmaktadır.

2002 yılında dördüncü sınıf öğrencileri Halk Sağlığı Hemşireliği ders programı içinde öğretim elemanları ve subayları ile birlikte Siirt,Van ve Ağrı illerini kapsayan doğu bölgesi stajlarını başarı ile yerine getirmişlerdir. 2003, 2004, 2005 yıllarında da öğrencilerimiz çeşitli doğu illerine giderek bu stajlarını yapmışlardır. 2006 yılında Halk Sağlığı Hemşireliği stajlarını Ankara İline bağlı üç ilçe ve köylerde gerçekleştirmişlerdir. Bu staj çerçevesinde üreme sağlığı, hijyen, beslenme, temizlik alışkanlıkları konularında bölge halkına eğitim vermişler ve sağlık taramaları yapmışlardır. 2007 yılı Halk Sağlığı Uygulama Stajlarını; Ankara iline bağlı çeşitli sağlık ocaklarında yerinde inceleme yapma, GATA Komutanlığında yapılan NBC Tatbikatına katılma, 4 ncü Kolordu A Tipi Gıda Müfreze Komutanlığı’nda inceleme ve gözlem gezisi ile İnsani Yardım Tugayı’nda “İnsani Yardım Tatbikatı”nı izleme şeklinde gerçekleştirmişlerdir.


HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU İLETİŞİM BİLGİLERİ

0312 304 39 07 (Genel Konular)
0312 304 39 09 - 39 57 (Kayıt Kabul Konuları)

Faks
0312 304 39 00


[email]fcinar@gata.edu.tr[/email]

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3020
favori
like
share