arife günü kabristana gitmek - arefe günü mezarlık ziyareti - Bayram Günü Kabir Ziyareti - bayram sabahı kabristana gitmek - bayram sabahı mezar ziyareti - bayram sabahı mezarlığa gitmek - bayramda kabir ziyareti - bayramda mezarlığa gitmek - Bayramlarda Mezar Ziyaretinde yapılmaması Gerekenler Nelerdir - Kabir Ziyaretinde Yapılaçaklar

SORU: Bayanlar muayyen zamanlarında mezarlık ziyareti, türbe ziyareti yapabilir mi? Yaparsa herhangi bir şey garekir mi?

CEVAP: Kabirleri ziyaret etme adabı içerisinde abdestli olmak ve oralara girerken oranın halkına selam vermek vardır. Ancak bunlar adaptandır, sünnettir. Yapıldığı takdirde güzel olan davranışlardandır. Herhangi bir zorunluluk değildir. Şu durumda kişi abdestsiz olarak da kabirleri ziyaret edebilir. Abdestsiz olan kişiye “sen ziyaret etme” denilmez. Âdetli kadın da kabir ziyareti yapabilir. Ona da “sen ziyaret etme” denilmez.

Kabirlerin başına varıldığında yüksek sesle ağlanması, yaka paça yırtılması yahut dinen hoş olmayan davranışlar yapılması… işte bunlar dinimizce kabir ziyaretlerinde yasaklanmış olan şeylerdir.

Adabına uydukları takdirde kadınlar da muayyen günlerinde kabirleri ziyaret edebilirler. Herhangi birşey de gerekmez. Hele kabirlere kurban kesmek veya günümüzde yapıldığı gibi bazı şeyleri yapmak çok sakıncalıdır.

Kabir ve türbeleri ziyaret etmek kadın ve erkeklere menduptur. Kabir ziyaretleri İslami edep çerçevesinde yapılmalıdır. Kabirleri haftada bir gün Cuma veya Cumartesi hiç olmasa bayramlarda ziyaret etmemiz faydalı olur.
Resul-i Ekrem kabir ziyaretine giden veya kabristanın yanından geçen kimselerin dikkat edecekleri hususlarla ilgili bazı hatırlatmalarda bulunmuştur. Bir gün kabristana giden bir grup sahabeyi görünce onlara önce kabirdekileri selamlamalarını, sonra da şöyle dua etmelerini tavsiye etmişti: “Selam size, ey bu diyarın mü’min sakinleri! İnşallah yakında biz de aranıza katılacağız. Allah’ın bizi de sizi de bağışlamasını diliyorum.”1
Kabirleri ziyaret edenler, kıbleye veya ölünün yüzüne karşı durarak Ona selam verip, dua ederler. Ziyaretçinin oturup Kur’an okuması ve sevabını ölülere bağışlamasından onlara ecir ve sevap vardır.

trans Kabir ziyaretinde neler yapılmaz
Şerefli Müslümanlar!
Hz. Peygamber, (s.a.v) “ mezarları ziyaret ediniz. Çünkü mezar ziyareti; Ölümü hatırlatır.”2 buyurmuşlardır. Ancak mezar ziyaretinde şu adaba dikkat etmek gerekir: Mezar ziyareti esnasında abdestli olmalıdır. Mezarlıkta sükuneti korumalı, gürültü çıkarmamalıdır. Ölülere selam vermeli. Onlar için hayır duada bulunmalıdır. Kur’an Okuyup sevabı onların ruhuna bağışlanabilir. Her insanın er–geç kabre gideceği düşünülerek ibret alınmalıdır.
Mezarlara karşı görevlerimize gelince;
Mezarları ve mezarlıkları korumak, temiz tutmak, yeşillendirmek ve ağaçlandırmak gerekir. Zorunlu olmadıkça mezarlık bozulmaz. Mezarların üzerinde ve yanlarında uyulmaz. Mezarı yerden bir karıştan fazla yükseltmemek gerekir. Bir kimse, öldüğü evin içinde defn edilmez. Bu sadece peygamberlere özeldir.
Mezarın içindeki cesedin kemikleri toprak olmadıkça aynı mezarı açıp başka bir cenazeyi defn etmemeliyiz. Ancak başka bir yerin bulunmaması halinde, eski cenazenin kemikleri bir tarafa toplanıp araya da topraktan bir engel koyarak aynı mezara başka bir cenaze defn edilebilr. Zaruret olmadıkça da bir mezara birden fazla cenaze konulmamalıdır.
Kabirlerin üzerine bina, oda, türbe veya kubbe bina edilmez. Defn edildikten sonra zaruret olmadıkça ölü mezarından çıkarılmaz.
Sevgili Peygamberimiz;(s.a.v.) “Kabirlerin üzerine oturmayın kabirlere doğru namaz kılmayın.”3 “Sizden birinizin bir kor ateşin üzerinde oturupta o ateşin onu yakması kabir üzerinde oturmasından ve kabri çiğnemesinden daha hayırlıdır.”4 diye buyurmuştur. Bunun için mezarlık düzenlenirken kabirler saf tertibine uygun yapılmalıdır ki kabirler çiğnenmesinler.
Aziz Müminler !
Kabir veya türbeleri ziyâreti ederken, türbe etrâfında tavâf etmek, yalvarılmaz, taşı, toprağı öpmek ve ölüden bir şey istemek câiz değildir Mezarlıkta ağlayıp feryat edilmez, şenlik yapılmaz, kabirden yardım dilenmez. Kabre veya ağacına çaput bağlanmaz. Ziyaretçilerin, ölünün kabrine mumlar yakması, türbe için kurban niyetiyle adak horoz gibi diğer hayvanları kesmesi, mezar taş ve türbe demirlerine yüz göz sürmesi, bunlara birtakım özel mânâlar yükleyerek beklentilere girmesi asla caiz değildir. Bida’attır, hurafedir. Çocuğunun olmasını, kızının oğlunun sınav kazanıp evlenmesini, kocasıyla arasının düzelmesini ve benzeri şeyler için türbe ve mezarlardan bunları istemek büyük bir yanlıştır. Ölünün yıldönümlerinde, ölüye sadece dua edilir. Slogan atma, alkış gibi hurafeler, ölüyü rahatsız eder, caiz değildir. Türbe ziyaretinde usul ve adaba uymak gerekir. Gerek kadınların ve gerekse erkeklerin İslam adabına uygun düşmeyen kılık ve kıyafetlerle buralara girmeleri doğru değildir.
Öyleyse türbe ve mezarlıkları ibret niyetiyle ziyaret etmeli, orada yatanlara dua ederek sevabını onlara bağışlamalıyız. Kabir ziyaretinde bid’atlara ve hurafelere yer vermemeli, sünnet ölçülerine uymalı Türbelerde akla, mantığa ve dinimizin prensiplerine uygun düşmeyen davranışlarda bulunmaktan kaçınılmalıdır.
Muhterem Müminler !
Hutbemi Yüce Allah’ın Abese suresi 21-22. ayetlerinin meali ile bitirmek istiyorum: ”Sonra Allah onu (insanı) öldürür ve kabre koyar. Sonra dilediği zaman onu tekrar diriltir.”5


HazırlayanınAdı Soyadı: Müslüm ÇİFTÇİ

1- Müslim, Cenaiz, 104.
2- Tirmizi, Cenaiz, 60.
3- Tirmizi, Cenaiz, 33.
4- Tirmizi, Cenaiz, 33.
5- Abese, 21-22.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 8035
favori
like
share