İnsan ; Allah'ın eseri...Allah'ın evrene ihsanı..


" Biz insanı en güzel biçimde yarattık.Sonra onu aşağıların
aşağısına indirdik." (Tin 4-5 )


"Hani Rabbin meleklere demişti ki: Ben kupkuru bir çamurdan
şekillenmiş kara balçıktan bir insan yaratacağım.Ona şekil verdiğim ve ona ruhumdan
üflediğim zaman, siz hemen onun için secdeye kapanın." (Hicr 28-29 )


Çamur ve ruh bileşkesi olan insan..Allah'ın ruhunu taşıyor..O'nun ruhu ile
ruhlanmak..İşte Allah insanı bu derece önemsiyor..


İnsan ne mükemmel imkan..ne zengin değer..Tabi ki çamurlaşmazsa, ruhuna ihanet
etmezse..İnsan cennetini de, cehennemini de içinde taşıyor..Takvaya'da hevaya'da
yatkın yaratılışta..İyilik ve kötülük deposu..
Hayır ve şer mahzeni..İnsanın sınavı burada başlıyor..Çünkü iradesi var..Bir yandan
meleklere el uzatırken. bir yandan şeytana göz kırpabiliyor!!!


Bu çerçevede günümüz insanının çamurlaşma sürecinde neler etkili??
İnsanı çamurlaştıran bu etkenler nasıl aşılabilir??
ve sorulması gereken bır cok soru daha...

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 522
favori
like
share
leotombak Tarih: 30.04.2006 11:50
İnsanı insan yapan sahip olduğu akıl ve bu aklın Kuran'da bildirilen doğrultuda kullanılması. Bu gerçekleştirilmediği takdirde insanın insanlığı falan kalmıyor. Şu halde yapılması gereken İnsanın yaratıldığında sahip olduğu saflığı, temizliği korumak için çalışması ve bol bol dua etmesidir.

* * *
Yıldızların, gezegenlerin, ay ve güneşin, ırmakların, denizlerin ve dağların kendi lisanlarıyla sürekli zikir ve tesbihte bulundukları âlemlerin yaratıcısı Yüce Rabbimize, Onun üzerimizdeki sayılamayacak kadar çok nimetleri adedince hamd ü sena; yaratılışın gayesi, varlığın özü, peygamberlik hakîkatının zübdesi, kemâliyle Ferîd-i Kevn ü Zaman ve bihakkın Fahr-i Kainat, Cenab-ı Hakkın rahmaniyet ve rahîmiyetine en mücellâ, en parlak ayna Efendiler Efendisi Hazreti Muhammed Mustafaya, tertemiz, pırıl pırıl aile fertlerine, herbiri bir ilâ-yı kelimetullah kahramanı olan kıymetler üstü yol arkadaşlarına da sonsuz salât ü selam ediyor, hak ve hukukun alenen ayaklar altında çiğnendiği, inanan gönüllere karşı düşmanlık hisleriyle her zaman dopdolu olan insafsız tiranların kinlerini, gayzlarını hayasızca gözler önüne serdikleri, müminlerin kalblerine korku ve endişe salıp onları sindirmek için türlü türlü entrika ve komplolara başvurdukları şu tozlu-dumanlı günlerde, âciz, fakir, muhtaç, zayıf kulları olarak bir kez daha ellerimizi açıp kudreti sonsuz, merhameti nihayetsiz Rabbimize içimizi döküyoruz:Ya Erhamerrâhimîn ve ya Ekramelekramîn! Sen bizim yegane Mevlâmızsın. (Kafirlerin ise asla Mevlâsı yoktur. Yazıklar olsun onlara; kendilerine yazık ettiler ve ediyorlar.) Biz de derdimizi Sana şerhediyor, hâl-i pürmelâlimizi, kullukla asla bağdaştırılamayacak nâhoş hallerimizi Sana şikayet ediyoruz. Bilerek ya da bilmeyerek içine düştüğümüz günahlardan dolayı bizi azaba maruz bırakma, ikâba uğratma.. insî ve cinnî şeytanların gelip gelip inananların tepesine binmelerine, tebelleş olmalarına da müsaade etme.. enbiyâ-i izâmı ve rusül-ü kirâmı koruyup kurtardığın gibi bizleri de din ve diyanet düşmanlarının şerlerinden, tuzaklarından, hilelerinden kurtar ve her zaman sıyanet buyur!. O sevgili kullarının bazılarına dokunan zararı def ü ref etmiş, bazılarını içinde bulundukları sıkıntılardan çekip çıkarmış, diğer bazılarını da kefere ve fecerinin verebilecekleri zararlar karşısında hıfz u inayet seralarına almıştın.
Yâ Rabberrahîm! Bize dokunan ve dokunması muhtemel olan zararları da kaldır.. bizi gaflet, heva ve heves gayyalarından kurtar.. hata işlemekten, masiyetlere düşmekten, küfrün ve dalâletin karanlık vadilerine yuvarlanmaktan muhafaza buyur.. marifet basamaklarındaki derecelerimizi yükselt.. kurbiyetinin halavetini ve üns esintilerini gönüllerimize tattır.. bütün hal, hareket, tavır ve davranışlarımızda ruhumuzun heykelini ikâme etmeyi müyesser kıl.. dünyada ve ahirette sağanak sağanak yağdırdığın ve yağdıracağın lütuflarının kadr ü kıymetini bilmeyi de nasip eyle!.
Ellerimizi indirirken, yerlerin ve göklerin hürmetine yaratıldığı beşeriyetin kurtarıcısı Peygamber Efendimize, âline ve ashabına bir kere daha salât ve selam ediyor, iki salât ü selam arasına sıkıştırılmış münacaatlara yüce huzurda mutlaka icabet edileceği recasıyla dualarımızın kabulunü bekliyoruz, Rabbimiz!

AMiN Selametle.
bilinmez Tarih: 22.04.2006 12:36
İnsanı yaradan öyle yaratmış ki, didiğiniz gibi Allah insanın hiç bir şeyine müdahale etmiyor. İnsana irade vermiş. Herşeyin iyisini ve kötüsünü seçebilme kabiliyeti vermiş, Hala yalnış yapmaya devam ediyorsa insan, onunda karşılığını vermiş yaradan. Paylaşımın için teşekkür ederim
stormysea Tarih: 17.04.2006 10:35
paylaşan yüreğinize sağlık.Teşekkürler.