10.Sınıf Dil ve Anlatım Dersinde Çıkabilecek SorularÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR
* İsimlerin işlevlerini belirleme.
1.Metinde isim olan kelimeleri bulur, bunların kullanılma nedenlerini belirler.

2.Metinde özel isimlerle cins isimleri ayırır, bu isimlerin metne kazandırdıklarını belirler.

3.Metindeki teklik ve çokluk isimleri ayırır, isimlerin teklik ve çokluk anlamlarının metne kazandırdıklarını belirler.

4.İsimlerin çokluk eki almadan birden fazla varlığı nasıl ifade ettiğini belirler.

5.Metinde topluluk isimlerinin bildirdiği varlıkların topluluk ismi kullanmadan nasıl ifade edileceğini belirler.

6.Metinde topluluk isimlerini ayırır, bunların ifadeye kazandırdıklarını belirler.

7.Metinde soyut ve somut isimleri ayırır.

*.Metinde soyut isimlerin çok kullanıldığı ifadelerin özelliklerini açıklar.

9.Metinde somut isimlerin çok kullanıldığı ifadelerin özelliklerini açıklar.

10.İsimlerde küçültme, sevgi, acıma gibi ifadelerin nasıl ortaya çıktığını belirler.

11.İsimlerin cümlede farklı kelime türü olarak kullanıldığını fark eder.

12.Metindeki isimleri yapılarına göre ayırır, özelliklerini açıklar.

13.Türemiş isimlerin niçin türetildiklerini dilin genel yapısını dikkate alarak açıklar.

14.Birleşik ismin oluşumunu ve ifadeye kazandırdıkların açıklar.

* Betimleyici anlatımın özelliklerini belirleme ve betimleyici anlatımla metin oluşturma.

1.Dinlediği ve okuduğu betimleme parçalarının ortak özelliklerini belirler.

2.Betimleme türlerini ve bu tür betimlemelerin özelliklerini belirler.

3.Betimlemelerin kullanıldığı metinleri belirler.

4.Okuduğu ve dinlediği betimlemelerden görme, işitme, dokunma, tatma, koklama ifade eden söz ve söz öbeklerini belirler.

5.Betimleme metinlerindeki deyim ve ad aktarmalarının özelliklerini belirler.

6.Betimlemelerde gözlemin önemini fark eder.

7.Metinlerden hareketle gözlem çeşitlerini belirler.

8.Betimleyici anlatımla örnek metinler yazar.

* Sıfatların işlevlerini belirleme.

1.Metinlerdeki sıfatları bulur, sıfatların metinde kullanılma nedenlerini açıklar.

2.Metindeki niteleme sıfatlarını bulur, bu sıfatların metne kazandırdıklarını açıklar.

3.Metindeki belirtme sıfatlarını bulur, gruplandırır, bu sıfatların metne kazandırdıklarını açıklar.

4.Cümlelerdeki işlevlerine göre hem sıfat hem de zamir olarak kullanılabilen kelimeleri birbirinden ayırt eder.

5.Pekiştirme sıfatlarını bulur, bu sıfatların işlevlerini tartışır.

6.Sıfatlarda derecelendirmeyi sağlayan ekleri belirler, kullanılma nedenlerini tartışır.

7.Metindeki sıfatları yapılarına göre sınıflandırır.

8.Sıfatları kullanarak örnek paragraflar oluşturur.


alıntı

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2775
favori
like
share