2011 Apartman İşletmeciliği - 2011 Apartman İşletme Projesi Örneği - Apartman İşletme Projesi 2011…………… APARTMANI OCAK 2011 DÖNEMİ İŞLETME PROJESİDİR

……………………Apartmanı 01/01/2011 -31/12/2011 dönemine ait ORTAK GİDERLERE ait hesaplamalar ve her gider kalemine ait tutarlar ve daire başına düşen aylık avans miktarları;aşağıdaki şekilde belirlenerek ../…./….. günü yapılan apartman olağan genel kurulunda görüşülerek kabul edilmiştir.

HESAPLAMALAR

1-YAKIT : Bir önceki dönemde yakıt fiyatındaki artış nazara alınarak Hesaplar tahmini olduğundan Önümüzdeki dönemde yaklaşık olarak ………..TL Aylık yakıt avansı alınacaktır

2-SU GİDERLERİ: Bir önceki dönem nazara alınarak Apartmanın dahili Su tüketimi için aylık avans ….-TL olarak belirlenmiş olup,aidatlarla birlikte alınması kararlaştırılmıştır.


3-ELEKTRİK GİDERLERİ: Yine aynı dönemlerde ısı merkezi dahil, apartmanımızın elektrik tüketimi ve gelecek artışlar nazara alınarak ……….YTL.aylık elektrik gideri aidatlarla birlikte alınması kararlaştırılmıştır.

4-KAPICI GİDERLERİ : Apartmanımızda bir görevli çalışmaktadır. Apartmanımıza yıllık olarak ……… TL. ye mal olmaktadır. Bu günkü fiyatlarla daire başına aylık ………..TL düşmektedir. Asgari ücretin arttırılması da göz önüne alınarak,uygulama zamanı belli olmadığı için ortalama olarak daire başına aylık ………..YTL aidatlarla birlikte alınması kararlaştırılmıştır.

5-BAKIM-ONARIM GİDERLERİ: Geçirdiğimiz bir yıllık dönem içerisinde asansör, ısı, elektrik ve su gibi hayati önem taşıyan tesislerin aylık periyodik bakımlarının muntazam yapılması ………..- TL. civarındadır. Enflasyon farkı ilave edildiğinde önümüzdeki dönemde en az …………- TL.lik bakım onarım gideriyle karşılaşacağı düşünülerek daire başına aylık ortalama ……….- TL.aidatlarla birlikte alınmasına karar verilmiştir.

6-ÖNGÖRÜLMEYEN GİDERLER : Bilindiği üzere,bu gibi toplu yaşanan binalarda beklenmedik ve harcanılması kaçınılmaz olan giderler olabilmektedir. Bunları kısaca belirtmek gerekirse; temizlik, küçük veya orta boylu onarımlar, PTT, ulaşım, noter ücreti, kırtasiye ücreti gibi çeşitli giderler sıralanabilir.Bu giderler için daire başına aylık ………..TL.aidatlarla birlikte alınmasına karar verilmiştir.

YAPILAN HESAPLAMALARA GÖRE KALEMLERİN TOPLAMI DAİRE BAŞINA DÜŞEN

GİDERİN ADI AYLIK MİKTAR :
1-YAKIT GİDERİ …….
2- SU GİDERİ ……
3- ELEKTRİK GİDERİ ………
4- KAPICI GİDERİ …………
5- BAKIM-ONARIM GİDERİ ……
6- ÖNGÖRÜLEMEYEN GİDERLER …….
TOPLAM ……….
ÖDEME PLANI :
10 OCAK 2011 …………………………..
10 ŞUBAT 2011 ……………………………
10 MART 2011 ……………………………
10 NİSAN 2011 ……………………………
10 MAYIS 2011 ……………………………
10 HAZİRAN 2011 ………………………….
10 TEMMUZ 2011 …………………………..
10 AĞUSTOS 2011 ………………………….
10 EYLÜL 2011 ……………………………
10 EKİM 2011 …………………………….
10 KASIM 2011 …………………………….
10 ARALIK 2011 …………………………….
TOPLAM ….. ……………………….
……………………. APARTMANI YÖNETİCİSİ

imza

NOT1: İşletme projesinde gider ve gelirleri genel açıdan göstermek kadar dairelere
ne kadar hangi aylarda düştüğünü yazmak (farklı özellikteki daireler varsa
hepsine düşen miktarları göstermek) problemleri önlemek açısından çok önemlidir.

NOT2 :P roje Olağan Genel Kurulunda kararlaştırılmış ise kesinleşmiş olur. Sadece bütün Kat Maliklerine ve oturanlara imza mukabili bir örneği verilir. Eğer Genel Kurulda yapılmamış, Yönetim Planı gereğince yönetici tarafından hazırlandı ise; daire maliklerine imza karşılığı teslim edilir. 7 gün içinde itiraz edilmez ise kesinleşmiş olur. (İtiraz edilirse yeniden tek gündem ile Olağanüstü genel kurul toplanır itiraz görüşülüp karara bağlanır)
alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2673
favori
like
share