6.cı sınıf türkçe test soruları1. Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanı ve tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlaması vardır?

A) Karşılıklı neler öğrenmedik sınıfta

Çevresini birlikte ölçtük dünyanın

B) Tepede ne zamandır unuttuğun güneş

Bildiğin gibi yerli yerinde

C) Çekildi dış kapıdan demir sürgüler

Tuttu süngüler bütün yolları

D) D)Türkülerle yunmuş yıkanmış dilim

Onlarla ağlamış, onlarla gülmüşüm

E) Türkülerde tüter dağ dağ, yayla yayla

Köyümüz, köylümüz, memleketimiz



2. Sevda sırlı sularla sürüklendi sahile

Kara kumudur kalan kalbimde bozkırların

Ümitsizdi yolculuk ve dağıldı kafile

Yukarıdaki mısralarda aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Sıfat tamlaması

B) İsim (ad)

C) Belirtili isim tamlaması

D) Edat (ilgeç)

E) Zamir (adıl)



3. Sarı yıldızın saçağı

Sineme çarptın acıyı

Ağam yiğitler koçağı

Erken doğdun sarı yıldız

Bu dörtlükteki altı çizili tamlamalar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

A) Belirtisiz isim tamlaması/ Belirtili isim tamlaması / Sıfat tamlaması

B) Sıfat tamlaması / Belirtisiz isim tamlaması / Sıfat tamlaması

C) Belirtili isim tamlaması / Belirtili isim tamlaması / Sıfat tamlaması

D) Belirtili isim tamlaması / Belirtisiz isim tamlaması / Sıfat tamlaması

E) Zincirleme isim tamlaması / Belirtili isim tamlaması / Sıfat tamlaması



4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması kullanılmıştır?

A) Akşam akşam gelir incir kuşları

B) Bir gün tâ uzaklara bak

C) Adını yazıyorum bilinmez sahillere

D) Konarlar bahçemin incirlerine

E) Kiminin rengi ak, kiminin sarı



5. Sokak lambalarının beyaz aydınlığı, kül rengine dönüşen gökyüzüne akacaktı birazdan.

Yukarıdaki cümlede aşağıdaki tamlamalardan hangisi yoktur?

A) Sıfat tamlaması

B) Zincirleme isim tamlaması

C) Belirtisiz isim tamlaması

D) Belirtili isim tamlaması

E) Takısız isim tamlaması



6. Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanı ve tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlaması vardır?

A) Umudum heyecanım bitmez bir pınardı

Gençliğim deli dolu rüzgârdı

B) Zamanlar iyi kötü yaşanır gider

Sanma bu yol sonsuza uzanır gider

C) Dönülmez bir yerinde yaşantısının

Her insan bir rüyadan uyanır gider

D) Terk edilmiş şehirleri bilirsin

Bilirsin gömülmüş uygarlıkları

E) Nerden geldik, nerdeyiz biliyor musun

Kaç şehirden geçtik hâlâ yol uzun



7. Aşağıdaki dizelerde geçen isim tamlamalarından hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Az bulunur bir çiçektin sen şiir bahçesinde

B) Geçen gün senin yanında aklıma ölümüm geldi

C) Boynu bükülürdü içimde yeni açmış güllerin

D) Yıkılan bu dünyanın altında bir ben kalmışım

E) Hep böyle çocuksu mu bakar senin gözlerin



8. Güllerin içinden geçip kimsenin bilmediği, yaban otlarıyla gizli, küçük geçitten kiremit çatılı bir eve varıyoruz.

Yukarıdaki cümlede aşağıdaki tamlamalardan hangisi yoktur?

A) Belirtili isim tamlaması

B) Takısız isim tamlaması

C) Sıfat tamlaması

D) Zincirleme isim tamlaması

E) Belirtisiz isim tamlaması



9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ad takımı ya da sıfat takımı yoktur?

A) Parkta rastladığım adamın

Bir kolu kesikti bileğinden

B) Kızı veremden ölmüş

Bu İstanbul ilinde

C) Satmış, savmış ihtiyarcık

Varını yoğunu

D) İkinci kız desen

Kibarca: Akıl hastası

E) Oğlanlardan büyüğü

Dört çocuklu bir şoför

10. İsim tamlamalarında, zamirler, tamlayan veya tamlanan görevinde kullanılabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı zamir olan bir isim tamlaması vardır?

A) Her şarkının içinde bir sevgi vardır.

B) Yağmurun kokusunu koklamak isterim.

C) Onun bütün amacı yaşamdan lezzet almaktı.

D) Vatan hasreti onu çok etkiledi.

E) Ağaçlarının gölgesi yüreğine uzandı.



11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması vardır?

A) Kolları altın bileziklerle doluydu.

B) Tahtadan merdivene oturdu, ağladı.

C) Bizim de cennet gibi vatanımız var.

D) Yaşlı ağaca yaslanmış düşünüyordu.

E) Ufku geniş birisine benziyordu.



12. I. Kitaplarını mutlaka okuyacağım.

II. Şiirleri sessiz ve içe dönük.

III. Ülkelerine turist kabul etmiyorlar.

IV. Bildiklerini biz de biliyoruz.

V. Ödevlerimizi zamanında bitirmeliyiz.

Yukarıdaki cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözcüklerin aldığı ekler, onlara hem ikinci, hem de üçüncü tekil kişiye ait olma anlamı katmıştır?

A) I. ve II. B) I. ve IV.

C) II. ve III. D) III. ve IV.

E) IV. ve V.



13. Belli ki her mısranın her kelimesi üstünde hassas bir şair ruhu çırpınmış. Cümlesindeki altı çizili tamlamaya benzer bir tamlama aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Küçük çocuğun sözleri herkesi etkiledi.

B) Şiirin bütün mısraları aynı güzellikteydi.

C) Şair hayallerinin İstanbul'unu anlatmış,

D) Eski bir köy kahvesinde karşılaştık.

E) Ressamın son tablosu da öncekiler kadar güzeldi.



14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlananı sıfat tamlaması olan bir isim tamlaması kullanılmıştır?

A) Bir güzelin elinden doğar soysuzluk şaşarsın.

B) Şu ötelerin kumsallarına yalnızlık oturmuş.

C) Şiir kendiliğinden gelir, öylesine sessiz ve tatlı.

D) Yalnızlık; uzak baharların bahçelerinden eser.

E) Hüzün, ruhun ince tellerini titreterek gelir.



15. Belirtili isim tamlamalarında, tamlayan ile tamlanan arasına sıfat girebilir.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde, böyle bir kullanım vardır?

A) Bir de bakarsın ki, yaman yok olmuşum

B) Yurdundan uzakta yok oldu gitti.

C) Ölüm, orada esen kara bir yeldir.

D) Ateşle oynayan kendini yakar.

E) Dağ, taş dinler efelerin yanık sesini.




Cevap Anahtarı:


Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1131
favori
like
share