[font=Garamond]İTİKAT HAKKINDA SORULAR VE CEVAPLARI
[font=Garamond]1 - Soru: Din neye denir?
[font=Garamond]2 - Soru: Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadeti anlamlarıyla beraber söyleyiniz?
[font=Garamond]3 - Soru: İman ne demektir?
[font=Garamond]4 - Soru: Allah'ın sıfatlarını söyleyiniz?
[font=Garamond]5 - Soru: Meleklerin özelliklerini söyleyiniz?
[font=Garamond]6 - Soru: Büyük melekler ve görevlerini söyleyiniz?
[font=Garamond]7 - Soru: Peygamberlere gönderilen sahifeler ve kitapları söyleyiniz?
[font=Garamond]8 - Soru: Kur'an-ı Kerim'in özelliklerini söyleyiniz?
[font=Garamond]9 - Soru: Mushaf Nedir?
[font=Garamond]10 - Soru: Kur'an-ı Kerim'e karşı görevlerimiz nelerdir?
[font=Garamond]11 - Soru: Peygamber kime denir?
[font=Garamond]12 - Soru: Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberler kimlerdir?
[font=Garamond]13 - Soru: Mucize ve keramet neye denir?
[font=Garamond]14 - Soru: Ahiret günü, ölüm, kabir, kıyamet, mükafat ve ceza ne demektir?
[font=Garamond]15 - Soru: Kader, kaza ve tevekkül ne demektir?

**********

[font=Garamond]İBADET HAKKINDA SORULAR VE CEVAPLARI
[font=Garamond]1 - Soru: İbadet neye denir? Ve ibadet çeşitlerini sayınız.
[font=Garamond]2 - Soru: İbadet'in dereceleri nelerdir?
[font=Garamond]3 - Soru: Mükellef kime denir?
[font=Garamond]4 - Soru: Abdestin farzları nelerdir? (Abdest almak namazın farzlarındandır.)
[font=Garamond]5 - Soru: Abdestsiz yapılamayan şeyler ve abdesti bozan şeyler nelerdir?
[font=Garamond]6 - Soru: Gusulsüz yapılmayan şeyler nelerdir?
[font=Garamond]7 - Soru: Guslün farzlarını yazınız?
[font=Garamond]8 - Soru: Teyemmüm ne zaman yapılır? Fazları nelerdir, bozan şeyleri yazınız?
[font=Garamond]9 - Soru: Namaz kimlere farzdır?
[font=Garamond]10 - Soru: Namaz kılınmayan vakitleri söyleyiniz? Ve namaz rekatlarını söyleyiniz?
[font=Garamond]11 - Soru: Namaz çeşitlerini ve namazın farzlarını söyleyiniz.
[font=Garamond]12 - Soru: Namazın vacipleri nelerdir?
[font=Garamond]13 - Soru: Namazı bozan şeyleri söyleyiniz?
[font=Garamond]14 - Soru: Sehiv secdesi nedir? Hangi hallerde yapılır?
[font=Garamond]15 - Soru: Yolcu (Misafir) namazı nasıl kılınır?
[font=Garamond]16 - Soru: Orucun farz olmasının şartları nelerdir?
[font=Garamond]17 - Soru: Orucu bozan keffareti gerektiren haller nelerdir?
[font=Garamond]18 - Soru: Kaza ve keffaret ne demektir?
[font=Garamond]19 - Soru: Orucu bozup yalnız kazayı gerektiren haller nelerdir?
[font=Garamond]20 - Soru: Oruçluya mekruh olan haller nelerdir?
[font=Garamond]21 - Soru: Zekatı kim verir?
[font=Garamond]22 - Soru: Zekat kimlere verilir?
[font=Garamond]23 - Soru: Hac ne zaman ve kimlere farzdır?
[font=Garamond]24 - Soru: Umre ne demektir?
[font=Garamond]25 - Soru: Kimler kurban keser? Hangi hayvanlar kurban edilir?
[font=Garamond]26 - Soru: Mübarek gün ve geceler hakkında bilgi verir misiniz?

[font=Garamond]**********

[font=Garamond]AHLAK HAKKINDA SORULAR VE CEVAPLARI
[font=Garamond]1 - Soru: Ahlak nedir? Ahlaki görevlerimiz kaç kısımdır?
[font=Garamond]2 - Soru: Allah'a karşı görevlerimiz nelerdir?
[font=Garamond]3 - Soru: Yeme ve İçmede ahlak kuralları nelerdir?
[font=Garamond]4 - Soru: Karı kocanın birbirlerine karşı görevleri nelerdir?
[font=Garamond]5 - Soru: Anne babanın çocuklarına karşı, çocukların anne babalarına karşı görevleri nelerdir?
[font=Garamond]6 - Soru: Kardeşlerin birbirlerine karşı görevleri nelerdir?
[font=Garamond]7 - Soru: Komşularımıza karşı görevlerimiz nelerdir?
[font=Garamond]8 - Soru: İnsanlara karşı ahlaki görevlerimiz nelerdir?
[font=Garamond]9 - Soru: İslam ahlakına uygun yaşayan bir müslümanın özelliklerini yazınız?
[font=Garamond]10 - Soru: İslam dininde yapılması yasak olan şeyler nelerdir?

[font=Garamond]**********

[font=Garamond]SİYER HAKKINDA SORULAR VE CEVAPLARI
[font=Garamond]1 - Soru: Hz. Muhammed (s.a.v.)'in doğumu ve soyunu yazınız?
[font=Garamond]2 - Soru: İlk vahiy nerede, kaç yılında geldi? İlk inen ayetler hangi surededir?
[font=Garamond]3 - Soru: İlk müslümanlar kimlerdir?
[font=Garamond]4 - Soru: Peygamberimize en çok düşmanlık yapanlar kimlerdir?
[font=Garamond]5 - Soru: Akabe biatlarını anlatınız
[font=Garamond]6 - Soru: Mira, isra ne demektir? Mirac hediyeleri nelerdir?
[font=Garamond]7 - Soru: Hicret ne demektir? Kaç yılında olmuştur?
[font=Garamond]8 - Soru: Ashab ' ı Suffa ne demektir?
[font=Garamond]9 - Soru: Peygamberimizin katıldığı savaşları tarihleriyle beraber anlatınız
[font=Garamond]10 - Soru: Ashab kime denir? Kaç kısımdır?
[font=Garamond]11 - Soru: Peygamberimizin çocuklarını söyleyiniz?
[font=Garamond]12 - Soru: Aşere-i Mübeşşere ne demektir? İsimlerini söyleyiniz?
[font=Garamond]13 - Soru: Peygamberimiz nerede, ne zaman vefat etti? Kabrinin bulunduğu yeri söyleyiniz?


[font=Garamond]**********

[font=Garamond]İTİKAT HAKKINDA SORULAR VE CEVAPLARI
[font=Garamond]1 - Soru: Din neye denir?
[font=Garamond]Cevap: Din, akıl sahibi insanları kendi istekleri ile dünyada ve ahirette iyiliğe ve mutluluğa ulaştıran ilahi bir kanundur.
[font=Garamond]Dinin gayesi nedir?
[font=Garamond]Cevap: İslam'ın getirdiği hükümler, insanların mutluluğunu amaçlamaktır. Bu hükümlere uygun hareket edenler hem dünyada, hem de ahiret mutluluğunu kazanacaktır.
[font=Garamond]Din çeşitlerini söyleyiniz?
[font=Garamond]Cevap: a) Hak Din: Allah tarafından Peygamber aracılığı ile insanlara bildirilen, hiçbir değişikliğe uğramadan ve bozulmadan günümüze kadar gelen dindir. Bu özellikleri tanıyan din, bizim dinimiz İslam'dır.
[font=Garamond]Muharref Din: Allah tarafından, peygamberlerin aracılığı ile bildirdiği halde sonradan insanlar tarafından değiştirilen ve aslı bozulan dinlerdir.
[font=Garamond]c) Bâtıl Din: İnsanlar tarafından uydurulan dinlerdir. Bunların peygamberlerin tebliğ ettiği dinlerle hiçbir ilgisi yoktur.
[font=Garamond]2 - Soru: Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadeti anlamlarıyla beraber söyleyiniz?
[font=Garamond]Cevap: KELİME-İ TEVHİD: "Lâ ilâhe illellâh, Muhammedür Resûlüllah"
[font=Garamond]Anlamı: "Allah'tan başka Tanrı yoktur. Hz. Muhammed (s.a.v) Allah'ın peygamberidir.
[font=Garamond]KELİME-İ ŞEHADET: "Eşhedu en la ilâhe illellâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasûlüh."
[font=Garamond]Anlamı: "Ben şahitlik ederim ki, Allah'tan başka Tanrı yoktur. Yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammet (s.a.v.) Allah'ın kulu ve peygamberidir."
[font=Garamond]3 - Soru: İman ne demektir?
[font=Garamond]Cevap: Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in Allah tarafından getirdiği şeylerin doğru olduğuna kalp ile inanmak ve bu inancı dil ile söylemektir.
[font=Garamond]Soru: İman esaslarını söyleyiniz.
[font=Garamond]Cevap: İmanın şartları 6'dır ve şunlardır.
[font=Garamond]1 - Allah'a inanmak,
[font=Garamond]2 - Allah'ın meleklerine inanmak,
[font=Garamond]3 - Allah'ın kitaplarına inanmak,
[font=Garamond]4 - Allah'ın peygamberlerine inanmak,
[font=Garamond]5 - Ahiret gününe, (öldükten sonra dirileceğimize) inanmak,
[font=Garamond]6 - Kadere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak.
[font=Garamond]4 - Soru: Allah'ın sıfatlarını söyleyiniz?
[font=Garamond]Cevap: Allah'ın sıfatları 2'ye ayrılır.
[font=Garamond]1 - Zati Sıfatlar
[font=Garamond]Vücud: Var olmak demektir. Allah vardır. Yokluğu düşünülemez.
[font=Garamond]Kıdem: Allah'ın varlığının başlangıcı yoktur. Allah sonradan meydana gelmiş varlık değildir.
[font=Garamond]Beka: Allah'ın varlığının sonu yoktur.
[font=Garamond]Vahdaniyet: Allah'ın bir olması demektir.
[font=Garamond]Muhalefetün lil havadis: Sonradan olan şeylere benzememektir.
[font=Garamond]Kıyam Binefsihi: Allah'ın varlığı kendindendir. Hiç birşeye muhtaç değildir. Herşey O'na muhtaçtır.
[font=Garamond]2 - Subuti Sıfatlar
[font=Garamond]Hayat. Diri olmak.
[font=Garamond]İlim: Bilmek.
[font=Garamond]Semi: İşitmek.
[font=Garamond]Basar: Görmek.
[font=Garamond]İrade: Dilemek.
[font=Garamond]Kudret: Gücü yetmek.
[font=Garamond]Kelam: Söylemek.
[font=Garamond]Tekvin: Yaratmak.
[font=Garamond]5 - Soru: Meleklerin özelliklerini söyleyiniz?
[font=Garamond]Cevap: Nurdan yaratılmışlar, yemezler, içmezler, erkek ve dişilik yoktur. Allah'ın emirlerini kusursuz yerine getirirler. Günah işlemezler.
[font=Garamond]6 - Soru: Büyük melekler ve görevlerini söyleyiniz?
[font=Garamond]Cevap: a) Cebrail: Allah ile peygamberler arasında elçilik yapmak, Allah'ın kitaplarını peygamberlere getirmekle görevlidir.
[font=Garamond]Mikail: Tabiat olaylarının idaresi ile görevlidir. Yağmur, kar, rüzgar gibi.
[font=Garamond]c) İsrafil: Kıyametin kopması ve insanların öldükten sonra tekrar dirilmeleri ile görevlidir.
[font=Garamond]d) Azrail: Ömrü sona eren insanların canını almakla görevlidir.
[font=Garamond]Kirâmen Katibin: Bunlar 2 melektir. Biri insanların sağında, biride solunda bulunur. Sağındaki, insanın yaptığı iyi işleri; solundaki, insanın yaptığı kötü işleri yazar. Böylece Amel defteri meydana gelir.
[font=Garamond]Münker ve Nekir: Bunlar öldükten sonra kabirde insanlara soru sormakla görevli iki melektir.
[font=Garamond]Rıdvan: Cennetteki meleklerin başkanıdır.
[font=Garamond]Malik: Cehennemde görevli olan meleklerin başkanıdır.
[font=Garamond]7 - Soru: Peygamberlere gönderilen sahifeler ve kitapları söyleyiniz?
[font=Garamond]Cevap: Sahifeler şu peygamberlere gönderilmiştir.
[font=Garamond]1 - 10 sahife, Âdem Aleyhisselam'a
[font=Garamond]2 - 50 sahife, Şit Aleyhisselam'a
[font=Garamond]3 - 30 sahife, İdris Aleyhisselam'a
[font=Garamond]4 - 10 sahife, İbrahim Aleyhisselam'a
[font=Garamond]Dört büyük kitap ise;
[font=Garamond]1 - Tevrat, Musa (a.s.)
[font=Garamond]2 - Zebur, Davut (a.s.)
[font=Garamond]3 - İncil, İsa (a.s.)
[font=Garamond]4 - Kur'an-ı Kerim, bizim peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s)'e gönderil-miştir.
[font=Garamond]8 - Soru: Kur'an-ı Kerim'in özelliklerini söyleyiniz?
[font=Garamond]Cevap: a) Kur'an-ı Kerim Peygamberimize indiği gibi hiçbir değişikliğe uğramadan bugüne kadar gelmiştir. Ve kıyamete kadarda böyle devam edecektir.
[font=Garamond]Kur'an-ı Kerim toplu olarak değil, zaman ve olaylara göre ayetler ve sureler halinde parça parça inmiştir.
[font=Garamond]c) Kur'an-ı Kerim bütün insanlığa gönderilen bir kitaptır.
[font=Garamond]d) Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin en büyük ve daimi mucizesidir.
[font=Garamond]9 - Soru: Mushaf Nedir?
[font=Garamond]Cevap: Kur'an sahifelerinin bir araya toplanarak kitap haline getirilmesidir.
[font=Garamond]Soru: Kur'an-ı Kerim kaç senede tamamlanmış ve kimin zamanında Kuran musaf haline getirilmiştir?
[font=Garamond]Cevap: Kur'an-ı Kerim 23 senede tamamlanmıştır. Hz. Ebu Bekir zamanında mushaf haline getirilmiştir.
[font=Garamond]10 - Soru: Kur'an-ı Kerim'e karşı görevlerimiz nelerdir?
[font=Garamond]Cevap: 1 - Her müslüman, Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın sözü olduğunu bilmeli ve tevcid kurallarına uygun olarak Kur'an-ı yanlışsız okumalıdır.
[font=Garamond]2 - Kur'an-ı Kerim'i abdestli olarak, elimize alıp "Eûzü Besmele" ile okumaya başlamalıdır.
[font=Garamond]3 - Kur'an-ı Kerim temiz yerlerde okunmalı; başka işlerle meşgul olan Kur'an-ı dinlemeyen kimselerin yanında ve pis yerlerde okunmamalıdır.
[font=Garamond]4 - Başkasının okuduğu Kur'an-ı saygı ile dinlemelidir.
[font=Garamond]5 - Kur'an-ı Kerim, yüksek ve temiz yerlerde bulundurulmalı, alçak yerlere konulmamalıdır.
[font=Garamond]6 - Kur'an-ın yap dediklerini yapmalı, yapma dediklerinden sakınmalı, Kur'an-ın ahlak ilkelerine uygun hareket etmelidir.
[font=Garamond]11 - Soru: Peygamber kime denir?
[font=Garamond]Cevap: Peygamberlik, Allah ile insanlar arasında bir elçilik görevidir. Allah, bu göreve layık olan en iyi kullarını seçer. Peygamberler insanlara yol gösterici olarak gönderilmiştir.
[font=Garamond]Soru: Peygamberlerin sıfatları nelerdir?
[font=Garamond]Cevap: 1 - Sıdk: Doğruluk demektir.
[font=Garamond]2 - Emanet: Güvenilir olmak demektir.
[font=Garamond]3 - Fetanet: Akıllı ve uyanık olmak demektir.
[font=Garamond]4 - İsmet: Günah işlememek demektir.
[font=Garamond]5 - Tebliğ: Bildirmek demektir.
[font=Garamond]12 - Soru: Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberler kimlerdir?
[font=Garamond]Cevap:
[font=Garamond]1 - Adem 6 - Lût 11 - Yusuf 16 - Süleyman 21 - Elyesa
[font=Garamond]2 - İdris 7 - İbrahim 12 - Şuayb 17 - Eyyûb 22 - Zekeriyya
[font=Garamond]3 - Nuh 8 - İsmail 13 - Harun 18 - Zülkifl 23 - Yahya
[font=Garamond]4 - Hûd 9 - İshak 14 - Mûsa 19 - Yunus 24 - İsa
[font=Garamond]5 - Salih 10 - Yâkub 15 - Davud 20 - İlyas 25-Muhammed (s.a.v)
[font=Garamond]13 - Soru: Mucize ve keramet neye denir?
[font=Garamond]Cevap: Mucize: Peygamberlerin peygamber olduklarını ispat etmek için Allah'ın yardımı ile gösterdikleri olağanüstü olaylardır.
[font=Garamond]Keramet: Allah'ın yardımı ile veli kulları tarafından meydana getirilen olağanüstü olaylardır.
[font=Garamond]Soru: Peygamberlerin mucizelerini söyleyiniz?
[font=Garamond]Cevap: Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz, Medine'deki mescidde bir hurma kütüğünün üzerine çıkarak cemaatle konuşurdu. Müslümanlar çoğalınca Peygamberimiz, daha yüksek bir yerden konuşmak için üç basamaklı bir minber yaptırdı. Bir Cuma günü hutbeyi bu minberden okumaya başlayınca, mescidin öbür tarafında bulunan hurma kütüğünün peygamberimizden ayrı kaldığı için yavrusundan ayrılan bir devenin feryadı gibi inlemeye başladığı duyuldu. Bunu gören Peygamberimiz minberden inerek kütüğü kucaklayıp okşadı ve kütüğün inlemesi geçti.
[font=Garamond]14 - Soru: Ahiret günü, ölüm, kabir, kıyamet, mükafat ve ceza ne demektir?
[font=Garamond]Cevap: Ahiret Günü: Yeniden diriliş ile başlayan ve sonsuzluğa kadar devam edecek olan zamana denir.
[font=Garamond]Ölüm: Ruhun bedenden ayrılması olayına denir.
[font=Garamond]Kabir: İnsanın ölümünden, kıyamet günü yeniden dirilmesine kadar geçecek olan zamana "kabir hayatı"; bu zaman içinde bulunacağı yere "kabir" denir.
[font=Garamond]Kıyamet: Kainatın bugünkü düzeni bozulacak yer ve gökler başka şekil alacaktır. Bu olaya kıyamet denir. Yapılan iyiliğe karşılık "mükafat", işlenen kötülüğün karşılığı da "ceza" dır.
[font=Garamond]15 - Soru: Kader, kaza ve tevekkül ne demektir?
[font=Garamond]Cevap: Kader: Kainatta olacak şeylerin zamanını, yerini özelliklerini ve nasıl olacaklarını Allah'ın ezelde bilmesine ve takdir etmesine denir.
[font=Garamond]Kaza: Allah'ın ezelde takdir ettiği şeyleri zamanı gelince bu takdire uygun olarak yaratmasına denir.
[font=Garamond]Tevekkül: Yapacağımız herhangi bir iş için bütün gücümüzle çalışıp elimizden geleni yaptıktan sonra, sonucu Allah'tan beklemektir.

[font=Garamond]**********

[font=Garamond]İBADET HAKKINDA SORULAR VE CEVAPLARI
[font=Garamond]1 - Soru: İbadet neye denir? Ve ibadet çeşitlerini sayınız.
[font=Garamond]Cevap: İbadet: Allah'a ta'zim ve saygı göstermek ve onun bize verdiği sayısız nimetlere karşı şükran borcunu yerine getirmektir.
[font=Garamond]İbadet çeşitleri
[font=Garamond]1 - Beden ile yapılan ibadetler: Namaz kılmak, oruç tutmak.
[font=Garamond]2 - Mal ile yapılan ibadetler: Zekat vermek ve kurban kesmek.
[font=Garamond]3 - Hem mal, hem de beden ile yapılan ibadetler: Hac vazifesi böyle bir ibadettir.
[font=Garamond]2 - Soru: İbadet'in dereceleri nelerdir?
[font=Garamond]Cevap: 1 - Allah'a ibadet ve saygıya layık tek varlık olduğu için ibadet etmek (İBADETİN EN YÜKSEK DERECESİDİR).
[font=Garamond]2 - Cennete girmeyi umarak veya cehennemden korkarak ibadet etmek.
[font=Garamond]3 - Dünyada bir yarar sağlamak amacıyla, gösteriş için ibadet etmek (İBADETİN EN AŞAĞI DERECESİ BUDUR)
[font=Garamond]3 - Soru: Mükellef kime denir?
[font=Garamond]Cevap: Mükellef: Ergin çağına gelen akıllı insanlara denir. Kızlar 9-15, Erkekler 12-15 erginlik çağına girerler.
[font=Garamond]Soru: Mükellefle ilgili hükümler nelerdir?
[font=Garamond]Cevap: 8 tanedir.
[font=Garamond]1 - Farz: Dinimizce yapılması kesinlikle emredilen şeye denir. Farz ikiye ayrılır.
[font=Garamond]a) Farz-ı Ayın: Her mükellefin yapması gereken farzlardır. Namaz, Oruç.
[font=Garamond]Farz-ı Kifaye: Bazı mükelleflerin yapması ile diğerlerinin yapması gerekmeyen farzdır. Cenaze namazı kılmak gibi.
[font=Garamond]2 - Vacib: Farz kadar kesin olmamakla beraber kuvvetli bir delil ile yapılması emredilen şeye denir. "Bayram namazı kılmak"
[font=Garamond]3 - Sünnet: Farz ile vacibten başka peygamberimizin ibadet niyetiyle yaptıklarına denir. 2'ye ayrılır.
[font=Garamond]Sünnet-i Müekkede: Peygamberimizin çoğu zaman yaptığı sünnetler, sabah, öğle, akşam namazlarının sünnetleri.
[font=Garamond]Sünnet-i Gayri: Peygamberimizin arasıra yaptığı sünnete denir. İkindi ve yatsı namazlarının sünnetleri.
[font=Garamond]4 - Müstehab: Peygamberimizin bazen yapıp, bazen yapmadığı şeye denir.
[font=Garamond]5 - Mübah: Mükellefin yapıp yapmamakla serbest olduğu şeye denir.
[font=Garamond]6 - Haram: Dinimizce yapılması kesin olarak yasaklanan şeye denir.
[font=Garamond]7 - Mekruh: Haram kadar kesin olmamakla beraber dinimizce yapılmaması istenen şeylerdir.
[font=Garamond]Mekruh 2'ye ayrılır.
[font=Garamond]Kerahet-i Tenzihiyye = Helale yakın mekruh: Sünnet ve müstehapları yapmamak gibi.
[font=Garamond]Kerahet-i Tahrimiyye: Harama yakın mekruh: Vacibleri yapmamak.
[font=Garamond]8 - Müfsid: Başlanmış olan ibadeti bozan şeylere denir. Namaz kılarken konuşmak, gülmek namazı bozar.
[font=Garamond]4 - Soru: Abdestin farzları nelerdir? (Abdest almak namazın farzlarındandır.)
[font=Garamond]Cevap: a) Yüzü bir kere yıkamak,
[font=Garamond]Elleri dirseklerle birlikte yıkamak,
[font=Garamond]c) Başın dörtte birini meshetmek,
[font=Garamond]d) Ayakları topuklarla beraber yıkamak.
[font=Garamond]5 - Soru: Abdestsiz yapılamayan şeyler ve abdesti bozan şeyler nelerdir?
[font=Garamond]Cevap: a) Namaz kılınmaz,
[font=Garamond]Kur'an-ı Kerim'e el sürülmez,
[font=Garamond]c) Tilâvet secdesi yapılmaz,
[font=Garamond]d) Kâbe tavaf edilmez.
[font=Garamond]Soru: Abdesti bozan şeyler nelerdir?
[font=Garamond]Cevap: a) Vücudun herhangi bir yerinden kan, irin ve su çıkması.
[font=Garamond]Ağız dolusu kusmak.
[font=Garamond]c) Tükürdüğü zaman tükrüğünün yarısı veya daha fazlası kan olması.
[font=Garamond]d) Küçük veya büyük tuvalet yapmak, arkadan yel çıkmak.
[font=Garamond]e) Bayılmak ve sarhoş olmak.
[font=Garamond]f) Namazda gülmek (namaz dışında gülmek abdesti bozmaz).
[font=Garamond]g) Uyumak.
[font=Garamond]6 - Soru: Gusulsüz yapılmayan şeyler nelerdir?
[font=Garamond]Cevap: Namaz kılınma, Kur'an okuyamaz, Kur'an-a el süremez, Kâbe-i tavaf edemez, bir zorunluluk olmadıkça camiye giremez.
[font=Garamond]Soru: Gusulü gerektiren haller nelerdir?
[font=Garamond]Cevap: 1) Cünüplük hali, 2) Adet halinin bitmesi, 3) Lohusalık halinin sona ermesi.
[font=Garamond]7 - Soru: Guslün farzlarını yazınız?
[font=Garamond]Cevap: 3 tanedir.
[font=Garamond]1 - Ağıza su alıp boğaza kadar çalkalamak.
[font=Garamond]2 - Buruna su çekip yıkamak
[font=Garamond]3 - Bütün vücudu (iğne ucu kadar kuru yer bırakmayarak) yıkamak.
[font=Garamond]8 - Soru: Teyemmüm ne zaman yapılır? Fazları nelerdir, bozan şeyleri yazınız?
[font=Garamond]Cevap: a) Abdest alacak veya gusül yapacak kadar temiz su bulunmadığı hallerde
[font=Garamond]Su bulduğu halde suyun kullanılması mümkün olmadığı durumlarda
[font=Garamond]c) Bedenin tamamı veya çoğu yara olup suyu kullanmanın zararlı olduğu durumlarda.
[font=Garamond]9 - Soru: Namaz kimlere farzdır?
[font=Garamond]Cevap: 1 - Müslüman olmak,
[font=Garamond]2 - Erginlik çağına gelmiş olmak
[font=Garamond]3 - Akıllı olmak.
[font=Garamond]Soru: Namaz vakitlerini söyleyiniz?
[font=Garamond]Cevap: Sabah Namazının Vakti: Sabaha karşı tan yerinin ağarmaya başlamasından güneşin doğmasına kadar olan zamandır.
[font=Garamond]Öğle Namazının Vakti: Güneş tam tepemize gelip, gölge doğu tarafına uzanmaya başladığı vakitten itibaren - güneş tepe noktasında iken var olan gölge müstesna her şeyin gölgesinin bir veya iki misli oluncaya kadar devam eden zamandır.
[font=Garamond]İkinci Namazının Vakti: Öğle namazının vaktinin bitimi olan vakitten güneş batıncaya kadar olan zamandır.
[font=Garamond]Akşam Namazının Vakti: Güneş battıktan sonra başlayıp, güneşin battığı yerde kızıllık veya ondan sonra gelen beyazlık kayboluncaya kadar olan zamandır.
[font=Garamond]Yatsı Namazının Vakti: Akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlayıp sabah namazının vakti girinceye kadar devam eden zamandır.
[font=Garamond]Vitir Namazının Vakti: Yatsı namazının vaktidir. Vitir yatsıdan sonra kılınır.
[font=Garamond]Cuma Namazının Vakti: Öğle namazının vaktidir.
[font=Garamond]Teravih Namazının Vakti: Yatsı namazının vaktidir.
[font=Garamond]Bayram Namazının Vakti: Sabah güneş doğuşundan 50 dk. Sonra başlar. Güneş tepe noktasına gelmesine kadar devam eden zamandır.
[font=Garamond]10 - Soru: Namaz kılınmayan vakitleri söyleyiniz? Ve namaz rekatlarını söyleyiniz?
[font=Garamond]Cevap: Namaz Kılınmayan Vakitler: Güneş doğarken, Güneş tam tepe noktasında iken, güneş batarken.
[font=Garamond]Namaz Rekatları;
[font=Garamond]1 - Sabah Namazı: 4 rek'attır. 2 rek'at sünnet, 2 rek'at farz.
[font=Garamond]2 - Öğle Namazı: 10 rek'attır. 4 rekat sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet.
[font=Garamond]3 - İkindi Namazı: 8 rek'attır. 4 rek'at sünnet, 4 rek'at farz.
[font=Garamond]4 - Akşam Namazı: 5 rek'attır. 3 rek'at farz, 2 rek'at sünnet.
[font=Garamond]5 - Yatsı Namazı: 13 rek'attır. 4 rek'at ilk sünnet, 4 rek'at farz, 2 rek'at son sünnet, 3'ü vitir namazıdır.
[font=Garamond]Beş Vakit Namazdan Başka Farz Olan Namazlar
[font=Garamond]1 - Cuma Namazı: 10 rek'attır. 4 rek'at ilk sünnet, 2 rek'at farz, 4 rek'at son sünnet.
[font=Garamond]2 - Cenaze Namazı: Farz-ı kifayedir.
[font=Garamond]Vacip Namazları:
[font=Garamond]1 - Vitir Namazı: 3 rek'attır.
[font=Garamond]2 - Ramazan Bayramı Namazı: 2 rek'attır.
[font=Garamond]3 - Kurban Bayramı Namazı: 2 rek'attır.
[font=Garamond]11 - Soru: Namaz çeşitlerini ve namazın farzlarını söyleyiniz.
[font=Garamond]Cevap: Namaz Çeşitleri: 1 - Farz namazları, 2 - Vacip namazları, 3 - Nafile namazları.
[font=Garamond]Namaz Farzları
[font=Garamond]Dışındakiler:
[font=Garamond]1 - Hadesten Taharet: Abdest almak, gusletmek.
[font=Garamond]2 - Necasetten Taharet: Bedenimizde elbisemizde ve namaz kılacağımız yerdeki pislikleri temizlemek.
[font=Garamond]3 - Setr-i Avret: Örtülmesi gereken yerleri örtmek.
[font=Garamond]4 - İstikbali Kıble: Namazda kıbleye dönmek
[font=Garamond]5 - Vakit: Namazı vaktinde kılmak.
[font=Garamond]6 - Niyet: Hangi namazı kılıyorsak o namaza niyet etmek.
[font=Garamond]Rükunlar (İçindekiler)
[font=Garamond]1 - İftitah Tekbiri: Namaza başlarken tekbir almak
[font=Garamond]2 - Kıyam: Namazda ayakta durmak
[font=Garamond]3 - Kıraat: Namazda ayakta Kur'an okumak
[font=Garamond]4 - Rüku: Namazda eller diz kapağına erişecek şekilde eğilmek
[font=Garamond]5 - Sücud: Namazda secdeye varmak
[font=Garamond]6 - Kade-i Ahire: Namazın sonunda ettehıyyatüyü okuyacak kadar oturmak.
[font=Garamond]12 - Soru: Namazın vacipleri nelerdir?
[font=Garamond]Cevap: 1 - Namaza Allahü Ekber diyerek başlamak
[font=Garamond]2 - Farz namazlarının ilk iki rekatında nafile namazlarının her rekatında Fatiha Suresini okumak
[font=Garamond]3 - Fatihayı sureden önce okumak
[font=Garamond]4 - Secdede alnı ile burnu yere koymak
[font=Garamond]5 - Üç ve Dört rekatlı namazların ikinci rekatında oturmak (birinci oturuş)
[font=Garamond]13 - Soru: Namazı bozan şeyleri söyleyiniz?
[font=Garamond]Cevap: 1 - Namazda konuşmak, 2 - Bir şey yemek ve içmek,
[font=Garamond]3 - Kendi işiteceği kadar gülmek,
[font=Garamond]4 - Birine selam vermek ya da almak,
[font=Garamond]5 - Göğsünü kıbleden çevirmek,
[font=Garamond]6 - Dünyaya ait birşeyden dolayı ağlamak,
[font=Garamond]7 - Öksürüğü yokken öksürmeye çalışmak,
[font=Garamond]8 - Birşeye üflemek
[font=Garamond]9 - Namazda bir iş yapmaya çalışmak
[font=Garamond]10 - Ayeti mushafın yüzünden okumak
[font=Garamond]14 - Soru: Sehiv secdesi nedir? Hangi hallerde yapılır?
[font=Garamond]Cevap: Sehiv secdesi;
[font=Garamond]1 - Farzlardan birini unutarak geciktirmek,
[font=Garamond]2 - Vaciblerden birini unutarak geciktirmek veya unutarak yapmamak halinde sehiv secdesi yapılır.
[font=Garamond]Nasıl yapılır; Namazın son oturuşunda yalnız Ettehıyyatü okuduktan sonra sağ-sol selam verdikten sonra,
[font=Garamond]Allahüekber diyerek secdeye varılır, Subhane rabbiyel ala (3 defa), Allahüekber denilerek oturulur.
[font=Garamond]Oturuşta: Ettehıyyatü, Allahümme salli-barik, rabbane duaları okunur. Sağa-sola selam verilir.
[font=Garamond]15 - Soru: Yolcu (Misafir) namazı nasıl kılınır?
[font=Garamond]Cevap: Oturduğu köy ve kasabadan 90 km.lik yola çıkan ve gideceği yere kadar misafir olduğu gibi, gittiği yerde 15 günden az kalmaya karar vermişse yine misafir sayılır.
[font=Garamond]Yolcu 4 rek'atlı farz namazları iki rek'at kılar. Sabah namazının 2 rek'at farzı ile akşam namazının 3 rek'at farzını ve vitir namazını tam olarak kılar. Misafir abdest ile giydiği mestler üzerine üç gün üç gece meshedebilir.
[font=Garamond]16 - Soru: Orucun farz olmasının şartları nelerdir?
[font=Garamond]Cevap: 1 - Müslüman olmak,
[font=Garamond]2 - Akıllı olmak,
[font=Garamond]3 - Ergenlik çağına girmiş olmak,
[font=Garamond]Soru: Orucun faydaları nelerdir?
[font=Garamond]Cevap: a) Oruç ahlakımızı güzelleştirir,
[font=Garamond]Oruç insanın merhamet ve yardım duygularını geliştirir.
[font=Garamond]c) Oruç insana nimetlerin kıymetini öğretir
[font=Garamond]d) Oruç tutmak insanı sağlıklı yapar, e) Oruç, insana sabırlı olmayı öğretir.
[font=Garamond]Soru: Orucun farzları nelerdir?
[font=Garamond]Cevap: 1 - Niyet etmek,
[font=Garamond]2 - Orucun vaktini bilmek,
[font=Garamond]3 - Orucun vakti içinde orucu bozan şeylerden sakınmak.
[font=Garamond]17- Soru: Orucu bozan keffareti gerektiren haller nelerdir?
[font=Garamond]Cevap: 1 - Oruçlu olduğunu bilerek yemek içmek
[font=Garamond]2 - Cinsi ilişkide bulunmak
[font=Garamond]3 - Sigara içmek
[font=Garamond]18 - Soru: Kaza ve keffaret ne demektir?
[font=Garamond]Cevap: Kaza: Bozulan orucun yerine günü gününe oruç tutmak
[font=Garamond]Keffaret: Bozulan bir gün orucun yerine 60 gün peşpeşe oruç tutmak
[font=Garamond]19 - Soru: Orucu bozup yalnız kazayı gerektiren haller nelerdir?
[font=Garamond]Cevap: 1 - Yenmesi mutad olmayan ve ilaç olarakta kullanılmayan şeyler.
[font=Garamond]2 - Buruna ilaç çekmek
[font=Garamond]3 - Kulağın içine yağ damlatmak
[font=Garamond]4 - Abdest alırken elde olmayacak ağza ve burna su kaçması
[font=Garamond]5 - Ağzını aldığı boyalı ipin boyalı tükrüğünü yutmak
[font=Garamond]6 - Zorla orucu bozmak
[font=Garamond]7 - Akşam vakti girmediği halde girdi sanıp orucu bozmak
[font=Garamond]8 - İmsak vakti girmediği halde girdi sanıp orucu bozmak
[font=Garamond]9 - Ağız dolusu kusmak (isteyerek)
[font=Garamond]20 - Soru: Oruçluya mekruh olan haller nelerdir?
[font=Garamond]Cevap: 1 - Bir şeyi yutmadan tadına bakmak
[font=Garamond]2 - Tükrüğünü ağzında biriktirip yutmak
[font=Garamond]3 - Kendini zayıf düşürecek kadar kan aldırmak
[font=Garamond]21 - Soru: Zekatı kim verir?
[font=Garamond]Cevap: 1 - Müslüman olmak,
[font=Garamond]2 - Akıllı olmak,
[font=Garamond]3 - Erginlik çağına gelmiş olmak,
[font=Garamond]4 - Hür olmak,
[font=Garamond]5 - Dinen zengin olmak,
[font=Garamond]6 - Zekat verilmesi gereken mal veya para.
[font=Garamond]Nisab miktarına (yani 80.18 gr. Altın değerine) ulaşmış olmak
[font=Garamond]Sahibinin elinde tam bir kameri yıl kalmış olmak,
[font=Garamond]Hakikaten veya hükmen artıcı nitelikte olmak gerekir.

[font=Garamond]Soru: Zekatın faydaları nelerdir?
[font=Garamond]Cevap: Zekatın kalbi cimrilik hastalığından, malı fakirin hakkından temizleyen, zenginlerde şefkat ve merhamet duygularını geliştiren bir ibadettir. Zekat sayesinde fakirlerin kalbindeki haset ve kıskançlık ortadan kalkar. Zekatı verilen serveti, yok olmaktan kötü insanların zararından Allah korur.
[font=Garamond]22 - Soru: Zekat kimlere verilir?
[font=Garamond]Cevap: Fakirler, yoksullar, borçlular, yolda kalmışlar, (memleketinde malı olduğu halde yolda parasız kalan), Allah yolundakilere,
[font=Garamond]Soru: Zekat kimlere verilmez?
[font=Garamond]Cevap: Ana, baba, büyükanne, büyükbaba, oğluna, oğlunun çocuklarına, kızına, kızının çocuklarına ve bunlardan doğan çocuklara, zenginlere, müslüman olmayanlara, karı koca birbirlerine.
[font=Garamond]23 - Soru: Hac ne zaman ve kimlere farzdır?
[font=Garamond]Cevap: 1 - Akıllı olmak,
[font=Garamond]2 - Erginlik çağına gelmiş olmak,
[font=Garamond]3 - Müslüman olmak,
[font=Garamond]4 - Hür olmak,
[font=Garamond]5 - Haccın farz olduğunu bilmek,
[font=Garamond]6 - Zorunlu ihtiyaçlardan başka hacca gidip dönünceye kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin geçinebileceği maddi güce sahip olmak.
[font=Garamond]7 - Durumuna uygun bir vasıta ile hac yolculuğunu yapabilmesi için vasıta ve yol masraflarını karşılayacak parası olmak.
[font=Garamond]8 - Hac vazifesini yapabilecek zamana yetişmiş olmak
[font=Garamond]24 - Soru: Umre ne demektir?
[font=Garamond]Cevap: Belirli bir zamana bağlı olmadan usulüne göre ihrama girdikten sonra tavaf etmek, sa-y yapmak ve traş olmaktan ibarettir.
[font=Garamond]25 - Soru: Kimler kurban keser? Hangi hayvanlar kurban edilir?
[font=Garamond]Cevap: Müslüman olmak, akıllı olmak, erginlik çağına gelmiş olmak, hür olmak, mukim olmamak, nisab miktarı mal ve paraya sahip olmak.
[font=Garamond]Koyun, keçi, sığır, manda ve deve kurban edilir.
[font=Garamond]26 - Soru: Mübarek gün ve geceler hakkında bilgi verir misiniz?
[font=Garamond]Cevap: Mevlid Kandili: İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son ve en büyük peygamberimiz Hz. Muhammet (s.a.v.) 571 yılında kameri aylardan Rebiû'l-evvel ayının 12. gecesi doğmuştur. Bu mübarek geceye denir.
[font=Garamond]Regaib Gecesi: Üç aylar diye bilinen Receb, Şaban, Ramazan ayları manevi bakımdan diğer aylardan üstündür. Recep ayının ilk Cuma gecesidir. Dualarımızın kabul edildiği mübarek bir gecedir.
[font=Garamond]Mi'rac Gecesi: Allah'ın daveti üzerine sevgili Peygamberimiz bir gece Mekke'deki Mescidi Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksaya götürülmüş, oradan Cebrail ile birlikte bütün gökleri aşarak "Sidretül Münteha" denilen makama yükselmiştir. Peygamberimiz (s.a.v.) buradan daha ileriye gitmiş ve vasıtasız olarak Yüce Allah ile görüşmüştür. Bu mukaddes yolculuğun Mekke'den Kudüs'e kadar olan bölümüne İsra, Kudüs'ten itibaren devam eden bölümüne Mir'ac denir. Peygamberimiz, 5 vakit namazı ümmetine Mir'ac hediyesi olarak getirmiştir.
[font=Garamond]Ber'at Gecesi: Şaban ayının 15. gecesidir. Borçtan suç ve cezadan kurtulmak anlamını taşıyan ber'at gecesi günahlardan kurtuluş gecesi demektir.
[font=Garamond]Kadir Gecesi: Ramazan ayının 27. gecesi "Kadir gecesidir" İnsana dünyada ve ahirette mutlu olmanın yollarını gösteren dinimiz kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim peygamberimize Ramazan ayı içinde Kadir gecesinde inmeye başlamış. Hz. Muhammet (s.a.v.)'e peygamberlik görevi bu gecede verilmiş ve İslam güneşi bu gecede doğmuştur. İşte bu önemli olaylar Kadir gecesine büyük bir şeref vermiş üstün bir değer kazandırmıştır.

[font=Garamond]**********

[font=Garamond]AHLAK HAKKINDA SORULAR VE CEVAPLARI
[font=Garamond]1 - Soru: Ahlak nedir? Ahlaki görevlerimiz kaç kısımdır?
[font=Garamond]Cevap: İnsanın ruhuna yerleşen alışkanlıklardır. 2 kısma ayrılır.
[font=Garamond]1 - İyi alışkanlıklar: Ruhumuza iyi alışkanlıklar yerleşirse organlarımızın fiil ve davranışları iyi olur. Bunlara güzel ahlak denir.
[font=Garamond]2 - Kötü alışkanlıklar: Ruhumuza kötü alışkanlıklar yerleşirse davranışlar kötü olur. Bunlara kötü ahlak denir.
[font=Garamond]2 - Soru: Allah'a karşı görevlerimiz nelerdir?
[font=Garamond]Cevap: a) Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak,
[font=Garamond]İbadet vazifelerini yerine getirmek,
[font=Garamond]c) Emirlerine uygun hareket edip yasak ettiği şeylerden sakınmak
[font=Garamond]d) Allah sevgisini herşeyden üstün tutmak
[font=Garamond]e) Onun adını saygı ile anmak
[font=Garamond]f) Verdiği nimetlere şükretmek.
[font=Garamond]Soru: Peygamberlere karşı görevlerimiz nelerdir?
[font=Garamond]Onun son ve en büyük peygamber olduğuna inanmak,
[font=Garamond]Onu çok sevmek, adı anıldığı zaman salevat-i şerife okumak
[font=Garamond]Onun gösterdiği yoldan yürümek
[font=Garamond]Onun güzel ahlakını kendimize örnek olarak yaşamak
[font=Garamond]3 - Soru: Yeme ve İçmede ahlak kuralları nelerdir?
[font=Garamond]Cevap: 1 - Yiyecek ve içeklerin helal olması,
[font=Garamond]2 - Yemekten önce ve sonra elleri yıkmak,
[font=Garamond]3 - Yemeğe başlarken, "Bismillah" yemek bitince "Elhamdülillah" demek
[font=Garamond]4 - Yemeği kendi önünden almak, sağ el ile yemek
[font=Garamond]5 - Lokmayı ağıza göre almak ve iyice çiğnedikten sonra yutmak
[font=Garamond]6 - Lokma ağızda iken konuşmamak
[font=Garamond]7 - Bir lokmayı yutmadıkça diğerini almamak
[font=Garamond]8 - Yemeği soğutmak için, yemeğin içine üflememek
[font=Garamond]9 - Su içerken bardağın içine nefes vermemek
[font=Garamond]10 - Başkalarını tiksindirici söz ve davranışlarda bulunmamak
[font=Garamond]11 - Yemekte israf etmemek, tabağa yiyebileceğin kadar yemek koymak ve bitirmek
[font=Garamond]12 - Toplu yemeklerde herkes yemeğini bitirmeden sofradan kalkmamak
[font=Garamond]13 - Yemeğe önce büyüklerin başlaması
[font=Garamond]14 - Sokaklarda yememek
[font=Garamond]4 - Soru: Karı kocanın birbirlerine karşı görevleri nelerdir?
[font=Garamond]Cevap: 1 - Karı-koca arasında karşılıklı sevgi olmalı
[font=Garamond]2 - Koca ailesinin yiyecek, giyecek ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalı, kazancı helal olmalıdır.
[font=Garamond]3 - Koca ailesinin dini ve ahlaki vazifelerini yapmasında yardımcı olmalı eksiklerini öğretmeye çalışmalıdır.
[font=Garamond]4 - Erkek hanımına karşı nazik ve yumuşak davranmalı kaba ve kırıcı olmamalı
[font=Garamond]5 - Kadın kocasına sevgi ve saygı ile bağlanmalı ev idaresinde ve çocukların terbiyesinde kocasına yardımcı olmalı.
[font=Garamond]6 - Kadın tutumlu olmalı, kocasının kazandıklarını israf etmemeli ve evine sahip çıkmalı
[font=Garamond]7 - Kadın evine yuvasına bağlı olmalı, namusunu titizlikle korumalıdır.
[font=Garamond]5 - Soru: Anne babanın çocuklarına karşı, çocukların anne babalarına karşı görevleri nelerdir?
[font=Garamond]Cevap: 1 - Çocuklarını sağlıklı olarak besleyip büyütmek, haram lokma yedirtmemek
[font=Garamond]2 - Çocuğa güzel bir ad koymak
[font=Garamond]3 - Çocuğu iyi terbiye etmek, ona ahlak yönünden güzel örnek olmak
[font=Garamond]4 - Çocuğuna namaz kılmayı, diğer dini ve ahlaki görevleri öğretmek
[font=Garamond]5 - Çocuğu okutmak, geçimini sağlayacak bir meslek sahibi yapmak
[font=Garamond]6 - Çocukları sevmek, onlarla ilgilenmek
[font=Garamond]7 - Çocuklara sevgi gösterirken, hediye verirken ayırım yapmamak, eşit ve adaletli davranmak, evlenme çağı geldiğinde çocukları evlendirmek.
[font=Garamond]Çocukların anne ve babaya karşı görevleri
[font=Garamond]1 - Ana ve babaya iyilikte bulunmak
[font=Garamond]2 - Geçim sıkıntısı içinde iseler geçimlerini sağlamak
[font=Garamond]3 - Ana ve babayı söz ve davranışları ile hiçbir şekilde inciltmemek
[font=Garamond]4 - Ana ve babalarına karşı güler yüzlü, tatlı sözlü olmak, yüzlerine sert ve öfkeli bakmamak, çağırdıkları vakit hemen koşmak, her işte onları memnun etmek
[font=Garamond]5 - Ana ve babaların emirlerini, bu emirlerde Allah'a itaatsizlik olmadıkça dinlemek ve yerine getirmek, yanlarında yüksek sesle konuşmamak
[font=Garamond]6 - Ana-baba hizmete muhtaç duruma geldiklerinde onlara hizmet etmek ve bunu seve seve yapmak, yolda giderken önlerine geçmemek
[font=Garamond]7 - Onlardan izinsiz bir yere gitmemek
[font=Garamond]8 - Öldükleri zaman rahmetle anmak, dua etmek, vasiyetlerini yerine getirmek, anne ve babanın dostlarına iyilik etmek
[font=Garamond]6 - Soru: Kardeşlerin birbirlerine karşı görevleri nelerdir?
[font=Garamond]Cevap: 1 - Kardeşler arasında samimi bir sevgi ve birlik olmalı
[font=Garamond]2 - Kardeşler birbirlerini tamamlayan bir bütünün parçaları gibidir.
[font=Garamond]3 - Miras, para ve mal gibi şeyler, maddi çıkarlar, kardeşlerin arasını açmamalıdır.
[font=Garamond]4 - Büyük kardeşler küçükler için ana-baba gibidir.
[font=Garamond]5 - Kardeşler birbirine iyilik yapmalı, birbirlerinin menfaatini kendi menfaati gibi gözetmelidir.
[font=Garamond]7 - Soru: Komşularımıza karşı görevlerimiz nelerdir?
[font=Garamond]Cevap: 1 - Komşuların hakkına saygılı olmak, onları söz ve davranışlarımızla inciltmemek
[font=Garamond]2 - Güler yüzlü, tatlı sözlü olmak, sevinç ve üzüntülerini paylaşmak
[font=Garamond]3 - Dert ve sıkıntılarını gidermeye çalışmak, gerektiğinde ödünç vermek
[font=Garamond]4 - Ses ve gürültü ile onları rahatsız etmemek
[font=Garamond]5 - Hastaları ziyaret etmek, ölenin cenazesine katılmak, başsağlığı dilemek
[font=Garamond]8 - Soru: İnsanlara karşı ahlaki görevlerimiz nelerdir?
[font=Garamond]Cevap: Hiç kimseye zarar vermemek, başkalarına yardım etmek, büyüklere saygı, küçüklere merhamet göstermek, selamlaşmak, dargın durmamak, dargınları barıştırmak, dostları ziyaret etmek, misafirleri ağırlamak, davete gitmek, büyüklerin ellerini öpmek, başkaların kusurlarını araştırmamak, kötülük yapanları bağışlamak, hastaları ziyaret etmek, cenazelere katılmak, din kardeşinin iyiliğini istemek.
[font=Garamond]9 - Soru: İslam ahlakına uygun yaşayan bir müslümanın özelliklerini yazınız?
[font=Garamond]Cevap:
[font=Garamond]1 - İman esaslarına şüphesiz olarak inanır ve bu inancını dili ile söyler
[font=Garamond]2 - İbadetlerini Allah'ın emrettiği ve Peygamberimizin gösterdiği şekilde yapar.
[font=Garamond]3 - Dinimizin yasakladığı içki, kumar, hırsızlık, dolandırıcılıktan kaçınır.
[font=Garamond]4 - Yalan söylemez, yalancı şahitlik yapmaz, yalan yere yemin etmez, konuşmaz, ne eliyle ne dili ile kimseyi incitmez, verdiği sözde durur emanete hıyanet etmez.
[font=Garamond]5 - Üzerine aldığı görevleri en iyi şekilde yapmaya çalışır.
[font=Garamond]6 - İnsanları birbirine düşürecek her türlü söz ve davranıştan kaçınır.
[font=Garamond]7 - Dargınları barıştırır, iki yüzlülükten sakınır, özü sözüne uygun ve dosdoğru olur.
[font=Garamond]8 - İyi ve ahlaklı insanlarla arkadaşlık yapar, kötü kimselerle oturup kalkmaz.
[font=Garamond]9 - Anne ve babasına saygılı olar, onları üzecek söz ve davranışlardan sakınır, küçüklere sevgi, büyüklere saygı gösterir, komşularını incitmez.
[font=Garamond]10 - Birisine haksızlık ettiği zaman özür diler, hak sahibine hakkını iade eder.
[font=Garamond]11 - Allah'tan da af diler. Kendisi kötülük yapanlardan öç almaz, bağışlar.
[font=Garamond]12 - Herkesin iyiliği için çalışır. Allah yolunda, vatan ve millet için gerektiğinde elinden geleni yapar, kimse ile alay etmez, bütün müslümanları kardeş bilir, karşılaştığı zorluklar karşısında ümitsizliğe düşmez, sabırlı olur.
[font=Garamond]10 - Soru: İslam dininde yapılması yasak olan şeyler nelerdir?
[font=Garamond]Cevap: 1 - Allah'ın birliği inancına aykırı olarak ona ortak tanımak,
[font=Garamond]2 - Ana ve babaya itaatsizlik etmek,
[font=Garamond]3 - Haksız yere insan öldürmek,
[font=Garamond]4 - Başkasının malına ve namusuna tecavüz etmek, zina yapmak
[font=Garamond]5 - Sarhoşluk veren maddeler kullanmak,
[font=Garamond]6 - Kumar oynamak,
[font=Garamond]7 - Tefecilik ve faizcilik yapmak,
[font=Garamond]8 - Hırsızlık, dolandırıcılık, alışverişte hile yapmak,
[font=Garamond]9 - Ölü hayvan, domuz eti ve yenmesi helal olmayan hayvanların etini yemek,
[font=Garamond]10 - Yalan söylemek, yalan yere yemin etmek başkalarının aleyhinde konuşmak,
[font=Garamond]11 - Yalan şahitliği yapmak, başkaları ile alay etmek, kötü lakab takmak
[font=Garamond]12 - Verdiği sözde durmamak, haset etmek, kin gütmek, dargın durmak,
[font=Garamond]13 - Askerlikten kaçmak,
[font=Garamond]14 - Vatana hiyanet etmek,
[font=Garamond]15 - İnsanlar arasında bölücülük yapmak, söz getirip götürerek insanları birbirine düşürmek,
[font=Garamond]16 - İki yüzlü olmak, kendini büyük görüp başkalarını hiçe saymak,
[font=Garamond]17 - İyice bilmediği bir şey hakkında hüküm vermek, kötü insanlarla arkadaşlık etmek, büyü yapmak, büyücülerin söylediklerine inanmak
[font=Garamond]18 - Malını, parasını israf etmek veya büsbütün cimri olmak, başkasının evine tecavüz etmek,
[font=Garamond]19 - İzinsiz olarak birinin evine odasına girmek,
[font=Garamond]20 - İbadetleri ve yaptığı iyilikleri Allah için değil de gösteriş için yapmak,
[font=Garamond]21 - Başkalarının ayıp ve eksiklerini araştırmak, haksızlığa ve kötülüğe yardım etmek,
[font=Garamond]22 - Kendisine teslim edilen emanetleri korumamak, hiyanet etmek.


[font=Garamond]**********

[font=Garamond]SİYER HAKKINDA SORULAR VE CEVAPLARI
[font=Garamond]Soru 1: Hz. Muhammed (s.a.v.)'in doğumu ve soyunu yazınız?
[font=Garamond]Cevap: Hz. Muhammed'in (s.a.v.)'in doğumu: 571 yılı Nisan'ın 20'sine rastlayan Rebiu'l evvel ayının 12. pzt. gecesi tanyeri ağarırken Mekke'de dünyaya geldi.
[font=Garamond]Soyu: Babası Abdullah'tır. Abdullah'ın babası Kureyş kabilesinin Haşimoğulları kolundan ve Mekke'nin ileri gelenlerinden Abdülmuttalib'tir. Annesi Kureyş kabilesinin zühre kabilesinin zühre oğulları kolundan Vehb'in kızı Amine'dir.
[font=Garamond]Soru - 2: İlk vahiy nerede, kaç yılında geldi? İlk inen ayetler hangi surededir?
[font=Garamond]Cevap: 610 yılında Hıra Nur dağında Ramazan ayında Kadir gecesinde Alak suresinin ilk 5 ayeti inmiştir.
[font=Garamond]Yaratan Allah'ın adı ile oku
[font=Garamond]O insanı kan pıhtısından yarattı
[font=Garamond]Oku rabbin nihayetsiz kerem sahibidir
[font=Garamond]Kalemle yazmayı öğreten odur.
[font=Garamond]İnsana bilmediğini o öğretir.
[font=Garamond]Soru - 3: İlk müslümanlar kimlerdir?
[font=Garamond]Cevap: Peygamberimizin eşi Hz. Hatice, çocuklardan Hz. Ali köle iken hürriyetine kavuşmuş olan Zeyd ve büyüklerden Hz. Ebubekir.
[font=Garamond]Soru - 4: Peygamberimize en çok düşmanlık yapanlar kimlerdir?
[font=Garamond]Cevap: Ebu Leheb, Ebu Cehil, As b. Vail, Velid b. Muğire, Ümeyye İbni Halef, Utbe b. Rebia.
[font=Garamond]Soru - 5: Akabe biatlarını anlatınız
[font=Garamond]Cevap: I. Akabe Biatı (Peygamberliğin 12. Yılı): Ertesi yıl Mekke'ye gelen Medinelilerden 12 kişilik bir grub, Mekke yakınında Akabe denilen yerde Peygamberimizle görüştü. Reisleri Esad b. Zürare idi. Aralarında bir yıl önce müslüman olmuş beş kişi de vardı. Bunlar "Allah'a şirk koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, yalan ve iftiradan sakınmak, peygambere karşı gelmemek" hususunda peygamberimize biat ettiler, söz verdiler. Buna 1. Akabe Biatı denir.
[font=Garamond]II. Akabe Biatı (Peygamberliğin 13. Yılı): Bu yıl Medine'deki müslümanlardan 75 kişilik bir grup Mekke'ye geldi. Bunların ikisi kadındı. Akabe denilen yerde Peygamberimizle görüştükten sonra ikinci Akabe biatı gerçekleşti. Buna göre Medineliler; kadınlarını, kızlarını nasıl koruyorlarsa Peygamberimizi de öyle koruyacaklarına söz verdiler. Hepsi ellerini peygamberimize uzatarak biat ettiler. Peygamberimiz aralarından 12 kişiyi temsilci seçmelerini istedi. Onlarda 12 kişiyi temsilci olarak seçtiler. Hepside Hz. Peygambere "darlık ve genişlik zamanında, her hal ve durumda itaate sözün daima doğrusunu söylemeye ve Allah yolunda herhangi bir şeyden korkmamaya" söz verdiler.
[font=Garamond]6 - Soru: Mira, isra ne demektir? Mirac hediyeleri nelerdir?
[font=Garamond]Cevap: Mirac: Yükseğe çıkmak, İsra: Geceleğin yürümek
[font=Garamond]Mirac Hediyeleri: Bakara suresinin son iki ayeti (Amenerresûlül, Ümmetinden Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi Miraç hediyesi olarak 5 vakit namaz.

[font=Garamond]7 - Soru: Hicret ne demektir? Kaç yılında olmuştur?
[font=Garamond]Cevap: Hicret: Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye göç etmesidir. (M.622) yılında.
[font=Garamond]8 - Soru: Ashab ' ı Suffa ne demektir?
[font=Garamond]Cevap: Mescid-i Nebevi'nin bir tarafında üstü kapalı olarak yapılan yere "Suffa" burada barınanlarada "Ashab-ı Suffa" denilmiştir.
[font=Garamond]9 - Soru: Peygamberimizin katıldığı savaşları tarihleriyle beraber anlatınız
[font=Garamond]Cevap: Bedir Savaşı: (M 624) Müslümanlar yendi. Uhud Savaşı: (M. 625)
[font=Garamond]Hendek Savaşı: (M. 626) Müslümanlar yendi. Mudeybiye: (M. 628)
[font=Garamond]Hayber'in Fethi: (M. 628)
[font=Garamond]10 - Soru: Ashab kime denir? Kaç kısımdır?
[font=Garamond]Cevap: Peygamber Efendimizi gören ve müslüman olarak ölen kimseler denir. İki kısımdır.
[font=Garamond]1 - Muhacir: Mekke'den Medine'ye göç eden müslümanlardır.
[font=Garamond]2 - Ensar: Mekke'den gelen müslümanlara her türlü yardımı yapan o zamanın Medine halkına "ensar" denir.
[font=Garamond]11 - Soru: Peygamberimizin çocuklarını söyleyiniz?
[font=Garamond]Cevap: Hz. Hatice: Abdullah, Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmü, Gülsüm, Fatımatüz Zehra
[font=Garamond]Hz. Mariye'den: İbrahim.
[font=Garamond]12 - Soru: Aşere-i Mübeşşere ne demektir? İsimlerini söyleyiniz?
[font=Garamond]Cevap: Peygamberimiz 10 kişinin cennete gireceklerini müjdelemiştir. Bunlara Aşere-i Mübeşşere denir.
[font=Garamond]İsimleri şunlardır: 1 - Hz. Ebubekir, 2 - Hz. Ömer, 3 - Hz. Osman, 4 - Hz. Ali, 5 - Talha, 6 - Zübeyr, 7 - Abdurrahman b. Avf, 8 - Sad b. Ebi Vakkas, 9 - Said b. Zeyd, 10 - Ebu Ubeyde b. Cerrah.
[font=Garamond]13 - Soru: Peygamberimiz nerede, ne zaman vefat etti? Kabrinin bulunduğu yeri söyleyiniz?
[font=Garamond]Cevap: Medine'de (12 Rebiu'l evvel Pzt. H. 10 - M. 8 Haziran 632).
[font=Garamond]Kabrinin bulunduğu yer: Ramza-i Mutahhare.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 11225
favori
like
share
quswa55 Tarih: 16.02.2011 09:41
emeği geçen tüm arkadaşlara gönülden teşekkür ederim... başarılar...
gulcan57 Tarih: 22.04.2006 16:38
ellerine saglik cristina.. cok güzel olmus, cok güzel bilgiler aktarmissin yine bize...

emegin, yüregin ve varligin icin tesekkürler...