doğa ile ilgili sözler - doğa ile ilgili sloganlar - tabiatla ilgili sözler - ünlülerden doğa hakkında sözler - doğa hakkında bildirgeler“Çevrenin korunması tüm uluslarımızın paylaştığı bir sorumluluktur. Bu alandaki ulusal ve bölgesel çabaları desteklemekle beraber daha geniş ölçüde ortak hareket etme ivedi gereksinimini de görmeliyiz.”

Paris Şartı


“İnsanın yaşadığı çevreye yönelen başlıca tehlikeler giderek daha global bir nitelik almaktadır.”

Peter Drucker


“Dünyanın herhangi bir yerinde çevreye verilen ciddi boyutlardaki zararın herkesin sorunu olduğu ve hepimizi tehdit ettiğini kabul etmedikçe hiç bir etkili önlem alamayız.”

Peter Drucker


“Çevrenin korunabilmesi için ekolojiyle ilgili yasalara ihtiyaç vardır.”

Peter Drucker


“Çevre de artık para gibi enformasyon gibi ulusal sınırlar tanımamaktadır. Çevreyle ilgili önemli ihtiyaçlar -sözgelimi atmosferin ve dünya ormanlarının korunması- ulusal düzeydeki eylemler ve ulusal yasalar ile korunamaz.”

Peter Drucker


“İnsanın; hürriyet eşitlik ve yeterli yaşam koşulları sağlayan onurlu ve refah içinde bir çevrede yaşamak temel hakkıdır. İnsanın bugünkü ve gelecek nesiller için çevreyi korumak ve geliştirmek için ciddi bir sorumluluğu vardır.”
BM. İnsan Çevresi Konferansı

Stockholm Bildirgesi


“Sürekli ve dengeli kalkınmanın gerçekleşebilmesi için çevre koruma kalkınma sürecinin entegre bir parçasını oluşturacaktır ayrı olarak düşünülemez.”
BM. İnsan Çevresi Konferansı

Stockholm Bildirgesi


“İnsanlar sürekli ve dengeli kalkınmanın merkezindedir. Doğa ile uyum içerisinde sağlıklı ve verimli bir hayata hakları vardır.”
BM. İnsan Çevresi Konferansı

Stockholm Bildirgesi


“Çevrenin korunması tüm uluslarımızın paylaştığı bir sorumluluktur. Bu alandaki ulusal ve bölgesel çabaları desteklemekle beraber daha geniş ölçüde ortak hareket etme ivedi gereksinimini de görmeliyiz.”

Paris Şartı


alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2924
favori
like
share