fotosentez test soruları - fotosentez soruları ve cevapları - lise 1 biyoloji dersi soruları1. Aşağıdakılerın hangisinde fotosentez dogrudan etkili değildir?

A) Oksijenin üretilmesinde

B) Organik besin oluşturmasında

C) Havanın karbondioksit yönüyle temizlenmesinde

D) Bitkilerdeki fazla suyun terleme ile kaybedil-mesinde

2. I. Oksijen II. Enzim III. Organik besin

Hayvan hücreleri; oksijenli solunum sıra-sında yukarıdakilerden hangilerini dışarı-dan alır?

A) Yalnız l B) l – II C)l-lll D) II-III

3. I. Suyun kullanılması II. Karbondioksidin kullanılması III. Olayın canlı hücrede gerçekleşmesi

olaylarından hangileri, hem solunumda hem de fotosentezde ortak olarak gerçekleşir?

A) Yalnız III B) l – ll C)l-lll D) II-III

4. l.Su

II. Karbondioksit III. Enerji IV. Oksijen

Solunum olayında yukarıdakilerden hangileri elde edilmez?

A) Yalnız IV B) l – II C) III – IV D) l – II – III

5. Fotosentez sonucu oluşan besin aşağıdaki-lerden hangisine dönüştürülemez?

A) Protein B) Yağ C) Madensel tuz D) Nişasta6. Klorofil taşıyan yeşil yapraklı bir bitki kapalı bir ortama x canlısı ile birlikte konuluyor. Bu ortam-daki gazların miktarının günün belirli bir zaman aralığında değişmediği gözleniyor.

Bu durumun oluşmasında etkili olan olaylar aşağıdaki verilenlerden hangileridir?

A) Fotosentez – Solunum

B) Sindirim – Boşaltım

C) Solunum – Protein sentezi

D) Fotosentez – Nişasta sentezi

7. Aşağıdakilerden hangisi hücrede birim za-manda üretilen ATP miktarı ile doğrudan ilgilidir?

A) Fotosentez B) Solunum C) Protein sentezi D) DNA eşlenmesi

8. Hücrede görülen oksijenli solunum ve foto-sentez olayı ile ilgili olarak;

I. Atmosferdeki oksijen ve karbondioksidin belirli bir dengede kalmasını sağlarlar. II. Karbon devrinde görev yaparlar. III. Enerjinin kullanılabilir hale dönüşmesini sağ-larlar.

verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız l B) l – II C) II-III D)l-ll-lll

9. Bitki hücresinde;

I. Glikozdan karbondioksit ve suyun oluşması II. Proteinden aminoasitlerin oluşması III. Karbondioksit ve sudan glikozun oluşması

olaylarından hangileri solunum olarak değer-lendirilebilir?

A) Yalnız l B) Yalnız III C)l-ll D) II-III

10.Aşağıdakilerden hangisi yalnız fotosentez olayına özgüdür?

A) Enzim kullanılması

B) Olayın canlı bir hücrede gerçekleşmesi

C) Olay basamaklannda ATP harcanması

D) Işık enerjisinin kullanılması11. Çiçeğin hangi kısmı fotosentez yapabilmektedir?

A) Taç yaprak B) Dişi organ C) Çanak yaprak D) Erkek organCEVAPLAR:

1-D 2-C 3-A 4-A 5-C 6-A 7-B 8-D 9-A 10-D 11-C


alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 5337
favori
like
share
cutyourself Tarih: 20.04.2011 17:36
teşekkürler