&
Amacı: Bu etiket bir metin paragrafını içerir.

Başlangıç Etiketi: Gerekli

Bitiş Etiketi: Seçime bağlı

Özel Nitelikler: Yok

Eski Nitelikler: align

Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown,_onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

Pek çok HTML yazarı, bir dokümana boş satırlar eklemek için bir ya da daha fazla

etiketini herhangi bir metin olmadan kullanır. Bu, HTML 4.0 tanımında teşvik edilmemektedir: HTML 4.0, HTML izleme yazılımının metin içermeden tekrarlanan

etiketlerini dikkate almamasının gerektiğini söyler.
Amacı: Bu etiket bir parametreyi belirler. Bir parametre, dokümanın bir parçası olarak sunulmadan önce, bir nesneye sağlanacak bir değerdir. Birden fazla parametre kullanılabilir, ancak bunların tümünün ilişkili oldukları etiketinin içinde olması gerekir.

Başlangıç Etiketi: Gerekli

Bitiş Etiketi: İzin verilmezÖzel Nitelikler:
 • name="metin": Parametrenin ismi.

  value="metin": Parametrenin değeri, bu bir metin katarı, bir nesne veya bir ya da daha fazla değerin depolandığı bir kaynağın URI'si olabilir.

  valuetype="metin": Parametrenin değeri olarak depolanan bilginin tipi.

  type="metin": value ile belirtilen URL'nin içerik tipi.


  Eski Nitelikler: Yok

  Diğer Nitelikler: id

  &  Amacı: Bu etiket, diğer HTML metinleriyle aynı şekilde biçimlendirilmemesi gereken metni içerir. Web tarayıcılarının çoğu bu metni, tüm boşluklarını aynen koruyarak, sabit aralıklı bir yazı tipiyle gösterir. HTML, normalde, tekrarlanan boşluk karakterlerini dikkate almaz. Satır sonundaki kelimeler alt satıra atılmayabilir, bu yüzden metin tarayıcı penceresinin sağ kenarından ileriye doğru devam edebilir.

  Başlangıç Etiketi: Gerekli

  Bitiş Etiketi: Gerekli

  Özel Nitelikler: Yok

  Eski Nitelikler: width

  Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

  &


  Amacı: Bu etiket, doküman izlenirken çevresinde tırnak işaretleriyle gösterilecek kısa bir metni içerir.
  etiketiyle sağlanan daha uzun alıntılardan farklı olarak, bu metin diğer içerikten paragrafla ayrılmaz.

  Başlangıç Etiketi: Gerekli

  Bitiş Etiketi: Gerekli  Özel Nitelikler:

  cite="URI": Alıntının kaynağı hakkında bilgi içeren bir dokümanın adresi.


  Eski Nitelikler: Yok

  Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

  &

  Bu etiket artık kullanılmamaktadır.

  &


  Amacı: Bu etiket, bir bilgisayar programı, bir script veya benzer bir prosesin çıktısındaki metni göstermekte kullanılır.

  Başlangıç Etiketi: Gerekli

  Bitiş Etiketi: Gerekli

  Özel Nitelikler: Yok

  Eski Nitelikler: Yok

  Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title
  Amacı: Bu etiket, bir dokümanın içine çalıştırılabilir bir script'i ekler.

  Başlangıç Etiketi: Gerekli

  Bitiş Etiketi: Gerekli  Özel Nitelikler:
 • src="URI": Script'i içeren bir dokümanın URI'si.

  type="metin": Kullanılan script dili.

  defer: Bu nitelik, script'in dokümana herhangi bir içerik eklemediğini belirtir.


  Eski Nitelikler: language

  Diğer Nitelikler: charset
  Amacı: Bu etiket, bir forma bir menü kontrolü ekler.

  Başlangıç Etiketi: Gerekli

  Bitiş Etiketi: Gerekli  Özel Nitelikler:
 • name="metin": Düğmenin ismi.

  size="sayı": Bir menüde gösterilecek öğe sayısı, kaydırılan bir liste kutusu olarak sunulur.

  multiple: Bu nitelik, menüden birden fazla öğenin seçilebileceğini belirtir.


  Eski Nitelikler: Yok

  Diğer Nitelikler: class, dir, disabled, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeyup, onkeypress, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, tabindex, title

  &


  Amacı: Bu etiket, normalden daha küçük bir yazı tipiyle gösterilmesi gereken metni içerir. Eskimiş olmamasına karşın, HTML 4.0 tanımı, Style Sheet'leri daha iyi bir alternatif olarak önerir.

  Başlangıç Etiketi: Gerekli

  Bitiş Etiketi: Gerekli

  Özel Nitelikler: Yok

  Eski Nitelikler: Yok

  Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

  &


  Amacı: Bu etiket, bir dokümanın küçük bir kısmını kendi bloğu içine alır.
  gibi, içeriği içeride organize etmekte kullanılır ve niteliklerle birlikte kullanılarak o kısmın sunulma tarzını değiştirebilir.

  Başlangıç Etiketi: Gerekli

  Bitiş Etiketi: Gerekli

  Özel Nitelikler: Yok

  Eski Nitelikler: Yok

  Diğer Nitelikler: align, class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

  &

  Bu etiket artık kullanılmamaktadır.

  &


  Amacı: Bu etiket, güçlü vurgu gerektiren metni içerir. Web tarayıcılarının çoğu bu metni koyu gösterir. etiketi ile metin üzerinde daha az vurgu sağlayabilirsiniz.

  Başlangıç Etiketi: Gerekli

  Bitiş Etiketi: Gerekli

  Özel Nitelikler: Yok

  Eski Nitelikler: Yok

  Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title
  Amacı: Bu etiket, bir dokümanın başlığında Style Sheet kurallarını belirler.

  Başlangıç Etiketi: Gerekli

  Bitiş Etiketi: Gerekli  Özel Nitelikler:
 • type="metin": Kullanılan Style Sheet dili.

  media="metin": Style Sheet'in gösterilmesi hedeflenen ortam.


  Eski Nitelikler: Yok

  Diğer Nitelikler: dir, lang, title

  &


  Amacı: Bu etiketin içerdiği metin alt simge olarak gösterilir.

  Başlangıç Etiketi: Gerekli

  Bitiş Etiketi: Gerekli

  Özel Nitelikler: Yok

  Eski Nitelikler: Yok

  Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

  &


  Amacı: Bu etiketin içerdiği metin üst simge olarak gösterilir.

  Başlangıç Etiketi: Gerekli

  Bitiş Etiketi: Gerekli

  Özel Nitelikler: Yok

  Eski Nitelikler: Yok

  Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title


  &  Amacı: Bu etiket, dikdörtgen hücre satır ve sütunları içeren bir tablo halinde düzenlenecek bilgiyi içerir.

  Başlangıç Etiketi: Gerekli

  Bitiş Etiketi: Gerekli  Özel Nitelikler:
 • border="sayı": Tablonun etrafındaki çerçevenin kalınlığı. Çerçevenin gösterilmemesi gerekiyorsa "0" değeri kullanılır.

  cellpadding="sayı": Bir tablo hücresinin içeriği ve çerçevesi arasındaki boşluk miktarı.

  cellspacing="sayı": Tablodaki hücrelerin arasındaki boşluk miktarı.

  frame="metin": Tabloyu çevreleyen bir çerçevenin (varsa), kenarları.

  summary="metin": Tablonun amacının ve yapısının bir özeti. Bu, görsel olmayan Web tarayıcısı yazılımları için kullanılır.

  rules="metin": Bir tablodaki hücrelerin arasında görülecek çizgiler (varsa).

  width="sayı": Tablonun istenen genişliği. Bu, piksel cinsinden veya tarayıcının kullanabildiği alanın yüzdesi cinsinden belirtilir.


  Eski Nitelikler: align, bgcolor

  Diğer Nitelikler: class, dir, frame, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

  &


  Amacı: Bu etiket, bir tablonun bir veya daha fazla satırındaki hücreleri içerir: Bu tablonun gövdesidir. Tabloda veya satırı varsa, tablonun gövdesini içermek üzere etiketinin kullanılması gerekir. Bir tablonun gövdesinin, başlık satırında (header) ve alt satırında (footer) aynı sayıda sütunun bulunması gerekir.

  Başlangıç Etiketi: Seçime bağlı

  Bitiş Etiketi: Seçime bağlı

  Özel Nitelikler: Yok

  Eski Nitelikler: Yok

  Diğer Nitelikler: align, char, charoff, class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title, valign

  &


  Amacı: Bu etiket, bir tabloda başlık bilgisi içermeyen bir hücreyi kapsar.

  Başlangıç Etiketi: Gerekli

  Bitiş Etiketi: Seçime bağlı  Özel Nitelikler:
 • headers="metin": Geçerli hücre hakkında bilgi sağlayan başlık hücreleri, farklı hücrelerin id nitelikleri birbirinden boşlukla ayrılır.

  scope="metin": Başlık hücresinin hakkında bilgi sağladığı tablo hücresi grubu.

  abbr="metin": Hücre içeriğinin kısaltılmış bir versiyonu.

  axis="kategoriler": Birbirinden virgülle ayrılmış, hücrenin ait olduğu kategorilerin listesi.

  rowspan="sayı": Hücrenin kapladığı satır sayısı.

  colspan="sayı": Hücrenin kapladığı sütun sayısı.


  Eski Nitelikler: bgcolor, nowrap, height, width

  Diğer Nitelikler: align, char, charoff, class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title, valign
  Amacı: Bu etiket, bir forma bir metin girdisi kontrol alanı ekler.

  Başlangıç Etiketi: Gerekli

  Bitiş Etiketi: Gerekli  Özel Nitelikler:
 • name="metin": Kontrolün ismi.

  rows="sayı": Metin alanındaki satır sayısı.

  cols="sayı": Metin alanındaki sütun sayısı.


  Eski Nitelikler: Yok

  Diğer Nitelikler: class, dir, disabled, id, lang, onblur, onchange, onclick, ondblclick, onfocus, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, onselect, readonly, style, tabindex, title

  &


  Amacı: Bu etiket, tablodaki tüm diğer satırların altında alt satır olarak görülen bir tablo satırını içerir. etiketi gibi, bu alt satır tablodaki belirli sütunlar hakkında bilgi sağlamakta kullanılabilir. İlişkili olduğu ve tablo satırlarıyla aynı sayıda sütuna sahip olmalıdır. Bir tablonun alt satırının, o tablodaki etiketlerinden önce yer alması gerekir.

  Başlangıç Etiketi: Gerekli

  Bitiş Etiketi: Seçime bağlı

  Özel Nitelikler: Yok

  Eski Nitelikler: Yok

  Diğer Nitelikler: align, char, charoff, class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title, valign

  &


  Amacı: Bu etiket, bir tabloda başlık bilgisi içeren bir hücreyi içerir.

  Başlangıç Etiketi: Gerekli

  Bitiş Etiketi: Seçime bağlı  Özel Nitelikler:
 • headers="metin": Geçerli hücre hakkında bilgi sağlayan başlık hücreleri, farklı hücrelerin id nitelikleri birbirinden boşlukla ayrılır.

  scope="metin": Bu başlık hücresinin hakkında bilgi sağladığı tablo hücresi grubu.

  abbr="metin": Hücre içeriğinin kısaltılmış versiyonu.

  axis="kategoriler": Bu hücrenin ait olduğu kategorilerin birbirinden virgülle ayrılmış haldeki listesi.

  rowspan="sayı": Hücre tarafından kaplanan satır sayısı.

  colspan="sayı": Hücre tarafından kaplanan sütun sayısı.


  Eski Nitelikler: bgcolor, nowrap, height, width

  Diğer Nitelikler: align, char, charoff, class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title, valign

  &


  Amacı: Bu etiket, tablonun diğer tüm satırlarının üzerinde başlık olarak görülen bir tablo satırını içerir. etiketi gibi, bu başlık tablodaki belirli sütunlar hakkında bilgi sağlamakta kullanılabilir. İlişkili olduğu ve tablo satırlarıyla aynı sayıda sütuna sahip olmalıdır. Bir tablonun başlığının, o tablodaki etiketlerinden önce yer alması gerekir.

  Başlangıç Etiketi: Gerekli

  Bitiş Etiketi: Seçime bağlı

  Özel Nitelikler: Yok

  Eski Nitelikler: Yok

  Diğer Nitelikler: align, char, charoff, class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title, valign

  &


  Amacı: Bu etiket, dokümanın başlığını içerir. Web tarayıcılarının çoğunda, bu başlık tarayıcı penceresinin başlık çubuğunda gösterilir.

  Başlangıç Etiketi: Gerekli

  Bitiş Etiketi: Gerekli

  Özel Nitelikler: Yok

  Eski Nitelikler: Yok

  Diğer Nitelikler: lang, dir

  &


  Amacı: Bu etiket, bir tablodaki bir hücre satırını içerir.

  Başlangıç Etiketi: Gerekli

  Bitiş Etiketi: Seçime bağlı

  Özel Nitelikler: Yok

  Eski Nitelikler: Yok

  Diğer Nitelikler: align, char, charoff, class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title, valign

  &


  Amacı: Bu etiket, sabit boşluklu veya teletype yazı tipiyle gösterilmesi gereken metni içerir. Bu etiketin eskimiş olmamasına karşın, HTML 4.0'da daha iyi bir alternatif olarak Style Sheet'ler önerilmektedir.

  Başlangıç Etiketi: Gerekli

  Bitiş Etiketi: Gerekli

  Özel Nitelikler: Yok

  Eski Nitelikler: Yok

  Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

  &

  Bu etiket artık kullanılmamaktadır.

   &  Amacı: Bu etiket, numaralandırılmayacak bir öğe listesini içerir. Listedeki her öğe
 • etiketiyle belirtilir. Web tarayıcılarının çoğu, bu sırasız listeleri her öğeden önce yer alan bir madde imi karakteriyle gösterir. Bir numaralı liste,
   etiketini gerektirir.

   Başlangıç Etiketi: Gerekli

   Bitiş Etiketi: Gerekli

   Özel Nitelikler: Yok

   Eski Nitelikler: compact, type

   Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

   &


   Amacı: Bu etiket, bir değişken ismini veya bir bilgisayar programında kullanılan bir komut satırı ifadesini temsil eden metni içerir.

   Başlangıç Etiketi: Gerekli

   Bitiş Etiketi: Gerekli

   Özel Nitelikler: Yok

   Eski Nitelikler: Yok

   Diğer Nitelikler: class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

   --------------------------------------------------------------------------------

   :1:

   Etiketler:
   Beğeniler: 0
   Favoriler: 0
   İzlenmeler: 1379
   favori
   like
   share