sosjolojik araştırmalarda veri toplama - veri toplama teknikleriSosyolojik Araştırma yöntemleri:

Anket

Bir toplumun ya da toplumsal grubun, herhangi bir konuyla ilgili amaçlarını, düşüncelerini, kanılarını, davranışlarını düzenli olarak ortaya koymak üzere yapılan araştırmaya anket denir.

Anket yoluyla onbinlerce insanın eğilimleri, beklentileri saptanabilmektedir. Örn. Bir seçim ya da referandum öncesi yapılan anket toplumun hangi yönde eğilimleri olduğu yolunda bilgi verir.

Anket yoluyla yapılan araştırmalarda, uygulama herkese yapılamayacağından, büyük grubu temsil eden küçük bir grupla çalışılır. Üzerinde

araştırma yapılan büyük gruba evren, evreni temsil eden küçük gruba örneklem, yapılan bu işleme de örnekleme denir.
Kar: Penguen Dergisi

Anketin bilimsel anlamda geçerli sonuçlar verebilmesi için soruların uzman kişilerce hazırlanmış olması gerekir.

Anketin aşamaları şunlardır:

* Soruların hazırlanması
* Uygulama
* Yanıtların dökümünün yapılması
* Yorumlanması ve elde edilen sonuçların açıklanması

Açık uçlu sorular

Yanıt kategorileri önceden belirlenmemiş sorulardır.

Örn. Yaz tatilinde nereye gideceksiniz?

Ne tür kitaplar okursunuz?

Af yasası hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kapalı uçlu sorular

Yanıt kategorileri önceden belirlenmiş sorulardır.

Örn. Bir dersaneye gidiyor musunuz?

Evet Hayır

Evli misiniz?

Evet Hayır

Sosyolojik araştırmada soruların niteliği
Yetersizlik

Yöneticiler, kadınlara uygulanan şiddet konusunda kamuoyunun desteğini almalı mı?

Kentinizdeki trafik düzenini nasıl değerlendirirsiniz?

Hava kirliliğine ilişkin savaşımı yeterli buluyor musunuz?

Yanlış anlaşılma

ÖSS sınav sistemi yeterli midir yoksa yenilenmeli mi?

Sizce sendikalar yasası işçi haklarının korunması için yeterli midir? Yoksa yeni bir yasaya mı gereksinim vardır?

Sizce bugüne kadar eğitim sorunlarımızın çözümlenmeyişinde ders programlarının uygulamaya ağırlık vermeyişinin payı nedir?

Yanlılık

Her hafta, hiç değilse bir kitap okur musunuz?

Bu çok önemli yasa değişikliğini nasıl değerlendirirsiniz?

Siz de uygulanan tarım politikasının adaletsiz olduğunu düşünüyor musunuz?

Yüklü sorular

Sizce patronlar işçi haklarına ne kadar saygılılar?

Sizce yolsuzluk yapanlara söz hakkı verilmeli mi?

Tedirgin edici sorular

Siz hiç kopya çektiniz mi?

Çocuğunuz hiç hırsızlık yaptı mı?

Monografi
Herhangi bir toplumsal birimin, planlı olarak bütün ayrıntılarıyla incelenmesine monografi denir.

Örn: Muğla iline üniversite kurulmasının, bu ilin esnafı üzerine etkileri

Monografi bir sistemli gözlemdir. Bu teknik ilk olarak Fransız sosyolog Le Play tarafından fransız maden işçilerinin yaşamının incelenmesinde kullanılmıştır. Günümüzde köy grupları, sendikalar, dernekler ve benzeri grupların incelenmesinde kullanılır.

Örnek olay incelemesi
Bu teknikte bir toplumsal grubun temsil edici bir örneği ele alınıp ayrıntılı olarak incelenir. Amaç sözkonusu toplumsal birime ait ortak özelliklerin saptanıp açıklanmasıdır. İncelenen birim bir köy, bir aile, bir kurum, bir kişi olabilir.

Sosyometri
Küçük toplumsal gruplar içindeki üyeler arası ilişkileri ölçmeye yönelik bir sayısal inceleme yoludur. İlk olarak Moreno tarafından grup tedavisi yöntemi olarak geliştirilmiştir. Bu testte grup üyelerine, diğer üyelerden kimi en çok sevdiği, kimi en az sevdiği, kiminle çalışmak istediği gibi sorular sorulur. Araştırma sonucu sosyogram denilen şema eya da grafiklerle gösterilir.


alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3889
favori
like
share