Yazarkasayı geçici devre dışı bırakmak - Yazarkasayı devre dışı bırakmak - Yazarkasa geçici olarak kapatmak
1.ADIM: Mükellefler, yetkili servise başvuruda bulunarak cihaz hafızasında kayıtlı bilgileri tespit ettireceklerdir.
Servise Başvururken Gerekli Belgeler:
* Ruhsatname
* İşyeri Kapanış Tutanağı (Bağlı bulunduğunuz vergi dairesinden alınacaktır.)

2.ADIM: Mükellef, servis tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içinde; servis tutanağı, mali hafıza raporu ve ÖKC Levhası ile birlikte vergi dairesine müracaat ederek cihazlarının kaydını sildirecektir.

Mükellefler, işi bırakma veya sair nedenlerle cihazlarını ileride tekrar kullanmak veya satmak amacıyla yazarkasalarını geçici olarak kullanım dışı bırakabilirler. İşi bırakma nedeniyle yapılacak geçici kullanım dışı bırakma işlemleri, işi bırakma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde gerçekleştirilecektir.

GEÇİCİ KULLANIM DIŞI BIRAKILAN ÖKC'NİN YENİDEN KULLANIMA AÇILMA İŞLEMLERİ

Geçici olarak kullanım dışı bırakılan cihazın tekrar kullanılmak istenmesi halinde;
(Bkz: 60 Seri No'lu Tebliğ)


1.ADIM: Mükellef bağlı bulunduğu vergi dairesinden ÖKC İzin Yazısı ile ORALLAR ltd 'e başvuracaktır. "ÖKC İZİN YAZISI" ALMAK İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ"

........................ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

...../.../200...

Dairenizin........................................................Vergi Numaralı Mükellefiyim.

...../...../200.. Tarihinde............................................ İşi Yapmak Üzere

Merkez/şube Açtım. 3100 Sayılı Kanun Gereğince, İlgili Perakende Satışlarım İçin Tarafınızdan
....... Adet Ödeme Kaydedici Cihaz Alabilmem İçin Tarafıma İzin Belgesi Verilmesi Husunda
Gereğini Bilgilerinize Arz Ederim.

Ödeme Kaydedici Cihazın Kullanılacağı Adres:
..............................................................................

...........................................................

SAYGILARIMIZLA...

Kaşe / İmza


2.ADIM: Servis yazarkasayı çalışır hale getirecek ve tekrar mühürleyecektir. Bu işlemi takiben servis tarafından mali hafıza raporu alınıp tutanak düzenlenerek mükellefe verilecektir.


3.ADIM: Mükellef, tutanağın düzenlendiği tarihtan itibaren 15 gün içinde; tutanak, mali hafıza raporu, ruhsat fotokopisi ve 1 nolu fiş ile birlikte vergi dairesine müracaatla cihazını kaydettirecek, cihaza ait levhayı almak suretiyle cihazı kullanmaya başlayacaktır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3105
favori
like
share