Üniversite Kayıt Dondurma istekleri - Kayıt Dondurma izini - Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular - Üniversite Kayıt Dondurma kanunu

Madde 28 - (Değişiklik: RG-17/05/2004-25465) Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular ders kaydı yaptırmış olmak koşuluyla yarıyılın ilk on iş günü içerisinde yapılır. Ancak bir yıl kayıt dondurmak isteğinde olan öğrenciler için, ders kaydı yaptırma şartı aranmaz. Bu öğrenciler başvurularını ders kayıt süresi içinde yaparlar. Sağlık nedeni ile yapılacak kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. Haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl (yıl sisteminde bir yıl) süre ile kayıt dondurulabilir. Ancak sağlık raporuna dayalı kayıt dondurma işlemlerinde bu sınır geçerli değildir. Bir öğrencinin kayıt dondurma isteği, bir yarıyıldan az olamaz. Öğrenci kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami kanuni öğrenim süresi, kayıt dondurma süresi kadar arttırılır.

İzin

Madde 29 - (Değişiklik:RG-31/07/2002-24832)

a) Öğrenciye eğitim-öğretimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkanların doğması halinde Fakülte Yönetim Kurulunun Kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile izin verilebilir. İzinli olduğu süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.

b) Kültürel ve sportif faaliyetlere üniversite adına katılacaklar ile 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 29 uncu maddesi gereğince yurtiçi ve yurtdışında müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları Rektörlük tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrenciler görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılırlar.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 9929
favori
like
share
tribal11 Tarih: 10.06.2012 00:28
üniversite kayıt dondurma şartları lazımdı sapolun
nrqL Tarih: 16.10.2010 14:32
işime yaradı teşekkürler=)