Ahır Sistemleri Nelerdir - Besicilik - Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği - Ahır Sistemi Projeleri - Ahır Sisteminde Bilinmesi Gerekenler Nelerdir - Serbest Duraklı Açık Kapalı Çelik Çatılı Ahır - Ahır ve Ağıl Çeşitleri - Besicilerin Bilmesi ve Uygulaması Gerekenler Nelerdir
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği insanlık tarihi kadar eski bir geçim kaynağıdır. Halen dünyada yaşamını bu sektörden devam ettiren aileler mevcuttur. Gelişen teknoloji ile birlikte artık bu sektör de kendisini yenilemek daha sağlıklı, seri ve verimli süt ve et üretimi yapmak mecburiyetinde kalmıştır. Çünkü sadece kendine yetecek kadar süt ve et elde etmek için hayvan yetiştiriciliği yapan üreticiler artık daha fazlasını üretip satarak gelir elde etmek yoluna gitmişlerdir. Bireysel üretimden daha profesyonel yöntemlere geçilmiş, özellikle büyükbaş hayvan çiftliklerinde gözle görülür artışlar olmuştur.

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, imal edilen ekipmanlar sayesinde zamandan, maliyetten ve emekten tasarruf edilerek, hem daha kolay hem de daha kazançlı hale gelmiştir.

Genel Olarak Ahır ve Ağıl Çeşitleri

- Serbest Duraklı Ahırlar
- Serbest Duraklı Yarı Açık Ahır
- Serbest Duraksız Yarı Açık Ahır
- Serbest Duraklı Kapalı Ahır

- Bağlı Duraklı Ahırlar
- Bağlı Duraklı Yarı Açık Ahır
- Bağlı Duraklı Kapalı Ahır
- Açık Ahır
- Serbest Ahırlar
- Besi Ahırları
- Koyun Ağılları

Komple Çiftlik Sistemleri

Ülkemiz süt sığırı işletmelerinin en önemli sorunlarından biri ahırların yapımıdır. Üreticilerimiz çoğu zaman pahalı damızlık hayvan almakta, beslemeye yeterince özen göstermekte, hastalıklara karşı duyarlı davranmakta, ancak sağlıklı ahır yapımına gerekli özeni göstermemektedir.Sağmal İnek Barınağı :

Sağmal ineklerin yem yedikleri ve yattıkları barınaktır.Hayvanların en fazla zaman geçirdikleri yerdir.İyi havalandırma, gübre temizliği, besleme rahatlığı ve hayvanlar için konfor ön planda tutularak dizayn edilmelidir.Genç Hayvan Barınağı :

Genç hayvanların barındırıldığı ve beslendiği barınaktır.Beslenme her hayvan grubu için farklılıklar gösterdiği için genç hayvanların gruplandırılmış ayrı bir barınağı olması gerekir.Doğumhane - Revir Barınağı :

Doğum yapacak ineklerin ve rahatsız hayvanların barındırılması için yapılan barınaktır.Açık Gezinme Alanları :

Barınağın bitişiğinde, gruplandırmış açık gezinme alanlarıdır.Buzağı Kulubesi :

Buzağıların kapalı barınaklardaki ergin hayvanlarla bir arada yetistirilmeleri akciğer enfeksiyonu, ishal vb. hastalıklara neden olur. Bu sebepten ayrı kulübelerde beslenme ve dinlenmeleri gerekmektedir. Kulübeler diğer hayvan gruplarından uzak bir alana konuçlandırılır. Beslenmeleri de kulübelere montajlı kaplardan yapılır.Hayvan Yatakları :

Kauçuk veya polyürethan hayvan yatakları durakların altına yerlestirilerek, hayvanların temiz ve rahat ortamda dinlenmelerini sağlar. Yalıtım özelliği sayesinde hayvanları soğuktan korur. Hayvanların altını temiz tutarak meme mikrobunu ortadan kaldırır. Kolay temizlendiği için zaman tasarrufu sağlar. Diz kırılmalarını önler.Durak Demirleri :

Yatak demirleri her hayvan için ayrı bir dinlenme alanı yaratır. Bu alanlar hayvanların gruplara ayırmada, temizliklerinde ve barınak içi hayvan trafiğinde düzenli olmalarını sağlar. Hayvanların herhangi sakatlığa yol açacak hareketlerini kısıtlar. Hayvan durakları,genç ve yetişkin ineklerin rahat ve güvenli istirahat etmesi için tasarlanmıştır. Hayvan durakları ile ahır içerisindeki hayvan grupları rahatça istirahat edebilirler. Hayvan durakları korozyona karşı galvaniz ile kaplanmıştır.Suluk :

Hayvanların su ihtiyacını hijyenik sekilde sağlar. Otomatik dolum sistemi ve devirmeli sistemi, rahat kullanım ve kolaylıkla temizlenmesini sağlar.Kaşıntı Fırçası :

Kaşıntı fırçaları; hayvanın fırça kısımlarına dokunması ile sensörler devreye girer ve çalısmaya baslar. İhtiyaç olmadığı durumlarda çalısmaz.Hayvana kesinlikle zararı yoktur. Kir ve parazitlerden arıdırarak masaj ve psikolojik rahatlık sağlar.Yemlik Kilidi :

Yemlik kilitleri hayvanların düzenli zamanlarda ve istenilen miktarlarda beslenmelerini sağlar. Tek bir kolla kilitler kolayca açılıp kapatılabilir. Genç ve yetişkin ineklerin dengeli beslenmesi için tasarlanmıştır. İneklerin beslenme esnasında güvenli ve rahat etmesini sağlamakla birlikte ahır içindeki hayvan gruplarına göre yemleme yapmanızı sağlar. Hayvan yemleme kilitleri pratik açma-kapama mekanizmasına sahiptirler. Hayvan yemeleme kilitleri ineklerin meme sağlığını korumada etkili bir yöntemdir.Havalandırma Fanı :

Hayvanları ısı stresinden koruma amaçlı kurulan fanlar barınak içinde doğal hava sirkülasyonunu, kirli havanın dışarı atılmasıyla temiz ve serin hava sağlar ve süt verimini arttırır.Sıvı ve Kompost Gübre Sistemi :

Gübre sıyırıcıları ile havuza toplanan gübre karıştırılarak seperatör ile katı ve sıvı olarak ayrıştırılır. Katı gübre açık alanda kompost makinası ile belirli zamanlarda karıştılarak yaklaşık 50 gün sonra paketlenir veya açık organik gübre olarak değerlendirilir. Sıvı gübre ise tanker ile araziye püsürtülerek veya damlama sulama yönteni ile organik tarım amaçlı kullanılır.Gübre Sıyırıcı :

Gübre sıyırıcılar hayvan gübrelerini zincir veya hidrolik sistemi ile gübre çukurlarına sıyırmak suretiyle, hayvanların yasam ortamlarını temizler ve gübre çukuruna depolamayı sağlar.
Hayvan sağlığı açısından ahır zemininin hayvan gübre ve sidiğinden arındırılmış olması çok önemlidir. Hayvanların ahır içinde gübre ve sidik ile sürekli temas halinde olmaları birçok hastalıklara yol açmakta, işletmelerin veterinerlik giderlerinin yüksekliğine dolayısıyla da karlılığın düşmesine neden olmaktadır. Ahır tabanındaki gübreleri gün içinde defalarca ister manuel ister zaman ayarlı otomatik olarak temizleyebilirsiniz.
Sistem çalışma sırasında hayvanları rahatsız etmez. Eğer önünde hayvan varsa geri çekilip hayvanın kendisine yol vermesini bekler. Sistem sayesinde ahırlar kuru, hayvanlar temiz ve sağlıklı olacaklardır.Gübre Çukuru :

Hayvanların dışkılarının biriktirildiği çukurlardır. Otomatik gübre sıyırıcıları ile bu çukurlara dökülür.Sıvı Atık Çukuru :

Gübre çukurlarındaki atıklar seperatörlerden geçirilerek katı ve sıvı gübre olarak ayırılır. Sıvı gübre, sıvı gübre tankerleri ile tarımda kullanılabilmekte veya filtre edilerek damlama sulama sistemine verilebilmektedir.

Silaj Çukuru :

Genel olarak mısır bitkisinden yapılan ve oldukça besleyici olan silajın konulacağı ve bütün bir yıl boyunca muhafaza edileceği alandır.Kaba Yem Deposu :

Hayvanların besleneceği yemlerin konulacağı depolardır.Süt Sağım Binası :

İneklerin sütlerinin sağıldığı yapıdır. Paralel balık kılçığı sistemi veya döner sistem şeklindedir.

Süt Sağım ve Sürü Yönetim Sistemleri :

Paralel balık kılçığı sistemi veya döner sistem şeklinde kurulmalıdır. Bilgisayar kontrollü olup, otomatik çıkarıcılı sağım grubu, vakum grubu, otomatik yıkama sistemi, paslanmaz süt filtresi ile komple bir sistemdir. Elektronik sürü yönetim sistemi ile; meme sağlığı ve kızgınlık takibi yapılabilmektedir.Süt Soğutma Tankı :

Sağım ünitesinden paslanmaz borularla gelen sütlerin soğutularak bekletildiği tanklardır.İdari Bina :

Çiftlik yönetim binası olarak kullanılacak bölümdür. İçinde yönetim odaları, veteriner odası ve sosyal alanlardan oluşmaktadır.Bakıcı Evi

Çiftlik personelinin kalacağı bölümdür.


Yem Karma Makinesi :

Dikey helezonlu yem parçalama, karma, dağıtma makinesi; traktörün kuyruk mili ve hidrolik sisteminden güç alarak çalısır. Farklı çesitlerdeki yemleri (silaj, saman, toz yem vb.) kazan içinde homojen olarak karıstırıp, bosaltma kapakları hidrolik açılarak yemliklere dağıtılır. Dozajlama yapmak için tartı sistemi mevcuttur. Hızlı, düzenli ve ekonomik sekilde yemleme yapılmasını sağlar.Büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin sahip olması gereken sistemler kısaca tanıtılmaya çalışılmıştır.Besicilikte verim almak istiyorsanız yukarıda sayılan yöntemlere sahip olmanız gerekir....

Alıntı...

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 9670
favori
like
share