açıköğretim ilahiyat 2. sınıf dersleri - aöf ilahiyat dersleri - arapçada dilbilgisiMebni değişmeyen demektir.

arapçada isim ve fiiler cümledeki yerlerine göre sonlarında değişiklik meydana gelip gelmemesi bakımından iki kısma ayrılırlar.değişiklik yapılanlara murab değişiklik yapılamayanlara mebni denir.

kaide

1- isimler iki kısımda incelenir.

son harfin harekesi değişmeyen mebni olanlar

son harfin harekesi değişen mureb olanlar

2-mebni olan isimler:

a:zamirler

b:işaret isimleri

c:ismi mevsuller

d:soru isimleri

e:şart isimleri

f:bazı zarfler

g:mürekkeb sayılar

sadece 12 sayısı mebni değildir çünkü tesniyenin irabını alır

3-fiillerden mebni olanlar

a:mazi fiil

b:emir

c:tekid nunu veya nisve nunu(cemi müennes nunu)bitişen muzari fiil

4-mazi son harfi sonuna harekeli ref zamiri bitiştiğinde sukun ile mebnidir

cemi vavı bitiştiğinde ötre ile mebnidir

diğer yerlerde fetha ile mebnidir

5- emir son harfi sahih harf olduğunda sukun ile mebnidir

sonuna birşey bitişmediğinde

cemimüennes nunu bitiştiğinde sukun ile mebnidir

tekid nunu bitiştiğinde fetha ile mebnidir

emirin son harfi illetli harf olduğunda illet harfinin hazfı ile mebnidir

tesniye elificemi vavımuhataba yası bitiştiğinde nunun hazfı ile mebnnidir

6-muzariye tekid nunu bitiştiğinde fetha üzere mebnidir

cemi müennes nunu bitiştiğinde sukun ile mennidir


lahız(düşün)

۱-هى الافاظُ

bu misalde هى zamirdir mübtedadır

fetha üzerine mebnidir zamir olduğu için mahallen konumitibariyle merfu sayılır

۲-اللغات أدق اﻻﻻت التې أنتجهاالعقل

bu misalde التې ismi mevsuldür mebnidir sukun ile mebnidir

mübteda olması itibariyle mahallen merfudur

۳-تنشأ اللغة فې ضمېر هۇلاءالأولاد

bu misalde هۇلاء işaret ismidir esre ile mebnidir

muzafun ilyh olarak mahallen mecrurdur

٤-كم مثالافېه؟

bu misalde كم soru ismidir sukun ile mebnidir mübteda olması konumuyla mahallen merfudur

٥-متې ترقت أمة ترقت معه الغتها

متېşart ismidir sukun üzere mebnidir

mefulün bih olduğu için mahallen mensubtur

٦-هناك لغت مېتة

هناzarftır sukun ile mebnidir mukaddem haber olduğundan mahallen merfudur

٧-عدد الأمثلة فېه أكثر من ثلاثة عشرمثالا

bu misalde ثلاثةعشر mürekkeb sayıdır üç ve on ikiside fetha üzere mebnidir izafet olduğu için mahallen mecrurdur

تنقسم هذه العاءلة الې اثنتېن عشرةلغة

bu misalde اثنتېنعشرة mürekkeb sayıdır birinci parçası اثنتېن tesniye iğrabı almıştır murebtir

الې ile mecrurdur cer alameti yedir

عشرة ikinci kısmı fetha üzere mebnidir mahallen mecrurudur

٨-بحث العلماء عن أصلاللغات

بحث fiili mazi fetha üzere mebnidir

٩-العلماء أسّسوا علما تحت عنوان فقه الغة

أسّسوا mazi fiil cemi vavı bitiştiği için ötre ile mebnidir

۱۰-الأمهات هن اللاتې ېعلمن أولادهن اللغة

ېُْعْلَمْنَ muzari fiil sonuna cemi müennes nunu bitişmiştir son harfi mim sukun ile mebnidir


۱۱-لېكتشفن اللغوېون عن كثېر من هذه الظاهرة

ېَكْتَشِفَنَّ muzari fiil tekid nunu bitiştiği için fetha üzere son harfi olan fe mennidir

۱۲-يا أېها الطالب اقرأ هذاالنص

اقرأ emir fiilidir sonu sukun ile mebnidir
alıştırmalar

1- aşağıdaki cümlelerde mebni isimleri ve mebni olma sebeblerini açıkla

هذا işaretv ismi (işaret zamiri)

الذې ismi mevsul

أېن soru ismi

من şart ismi


كمsoru ismi

متې şart ismi

هم işaret zamiri

2-mebni fiilleri açıkla mebni olma sebeblerini söyle

ارَدْتُ ref zamiri bitişmiş mazi fiil son harfi dal sukun ile mebnidir

ېدْرُسْنَ mazi fiil cemi müennes nunu bitişmiş son harfi sin sukun ile mebni

اصطادوُا mazi fiil cemi vavı ile son harfi dal ötre ile mebni

حافظواُmazi fiil cemi vavı ile son harfi zı ötre ile mebni

لتنجحَنَّmuzari fiil tekid nunu bitişmiş son harfi ha fetha ile mebni

لاتمشِﻻnehyi hazır son harfi illetli ya olduğundan hazfı ile mebni

عاملېِ emri hazır müred muhataba yası ile mebni

آمَنْتُ mazi fiil ref zamiri var sonun da son harfi nun sukun ile mebni

خُذْنَemirdir cemimüennes nunu bulunduğundan son harfi zel sukun ile mebnidir

جَلَساَ mazi fiil son harfi sin üstün ile mebnidir

فتحَ müfred müzekker mazi sonu fetha ile mebnidir

علمَت mazi fiil son harfi mim fetha ile mebnidir

3-ayetlerde altı çizili kelimelerin mureb ve mebni olma sebeblerini açıkla

ېرضعْنَ muzari cemi müennes nunu ile son harfi ayn sukun üzere mebnidir

لتسألُنَّ muzariye tekid nunu bitişmiştir son harfi mebnidir

ېقولوُن muzari cemi vavından dolayı ötre ile mebni
anlatımlar nesliye aittir


alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2680
favori
like
share