açık öğretim sosyal hizmetler bölümü dersleri - genel işletme konu özetiİşletmenin gerçekleşen faaliyetlerinin para cinsinden izlenmesi ve ilgililere iletilmesi çabası.kayıt tutma ve bilgi iletişimi olarak 2 temel işin görülmesini sağlar.
Bilgi kullanıcı:işletmeden çıkarı olan kişi veya kurum.
Sağlanacak bilgi türü yönünden muhasebe
1-genel muhasebe:işletme yöneticisi ile işletme dışı bilgi kullanıcılarına işletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında bilgi verir.işletmenin mali durumu bilanço ile,faaliyet sonuçları da gelir tablosu ile raporlanır.
2-maliyet muhasebesi :işletme yöneticisine üretimle ilgili maliyet giderlerinin türleri ile bunların gider yerleri olarak işletme bölümlerine göre dağılımı hakkında bilgi verir.
Muhasebe bilgi sistemi ersonel,belgeler,donanım ve raporlardan oluşur.
Girdi(belgeler)-işleme(kaydetme,sınıflandırma,özetleme)---çıktı(bilanço ve gelir tablosu)
1-verilerin belirlenmesi(girdi) 2-verilerin derlenmesi,sınıflandırılması,özetlenmesi(işleme) 3-muhasebe bilgilerinin raporlanması (çıktı)
varlıklar:işletmenin sahip olduğu mevcutlar ve alacaklar şeklindeki ekonomik değerler.
Öz kaynaklar: ortakların,işletmenin varlıkları üzerindeki hak sahipliği
Yabancı kaynaklar:3.şahısların işletmenin varlıkları üzerindeki hak sahipliği.
Muhasebe eşitliği: işletmelerin sahip oldukları varlıkları kadar fon kaynaklarının olması gereğinden doğar.
Varlıklar= kaynaklar veya
Mevcutlar + alacaklar = öz kaynaklar + yabancı kaynaklar
Finansal nitelikli işlemler: en az 2 yönlü olup,varlıkların birinde artış,diğerinde azalış , yada varlıklarda ve kaynaklarda artış veya azalış,yada kaynakların birinde artış diğerinde azalış yaratır.bir işlemin bu 2 yönüyle kaydedilecek olması muhasebe eşitliğinin bozulmamasına neden olur.buna,muhasebede çift taraflı kayıt esası denir.
Hesap nedir? Finansal işlemlerin tüm işletmelerde hep aynı adla kaydına yarayan kavram.
Hesap kalanı:bir hesabın borç tarafı toplamı ile alacak tarafı toplamı arasındaki fark.
Bilanço: mizanda yer alan hesaplardan borç kalanı veren varlıkların sol kolonda,alacak kalanı veren kaynakların sağ kolonda yer aldığı tablo.
Bu tablonun analize hazır halde olabilmesi için varlıklar dönen ve duran şeklinde 2 grup altında gösterilir.
Dönen varlıklar hesap grubu: nakit olarak elde ve bankada tutulan varlıklar ile normal koşullarda faaliyet dönemi içinde veya en fazla 1 yıl içinde paraya çevrilmesi veya kullanılacağı düşünülen varlıklara ait hesaplar.
Duran varlıklar hesap grubu: bir yıldan veya bir faaliyet döneminden daha uzun süreler için işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan ve normalde satış amacı taşımayan varlıklara ait hesaplar
Kısa vadeli yabancı kaynaklar hesap grubu: en çok 1 yıl veya işletmenin faaliyet dönemi sonunda ödenecek yabancı kaynaklar.
Öz kaynak (öz sermaye), işletme sahip veya ortaklarının işletmeye yapmış oldukları sermaye yatırımlarının tutarını gösteren ödenmiş sermaye ile sermaye yedekleri, kar yedekleri, geçmiş yıllar karları ve dönem net karını kapsar.
Uzun vadeli yabancı kaynaklar hesap grubu: kredi kurumlarından,sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu 3.kişilerden sağlanan ve 1 yıldan daha uzun sürede ödenecek olan işletme borçlarına ait hesaplar.
gelir tablosu :Bir işletmenin belirli bir döneme, genellikle bir mali yıla ait net sonucunu, brüt satış karı, faaliyet karı büyüklüklerine ve bunları oluşturan ana olaylara yer vererek gösteren mali tabloya denir.
Bilginin doğruluk ve güvenilirliği için:
İç kontrol sistemi
Muhasebe denetimi(dış denetim)


alıntı

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 562
favori
like
share