BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Es selamu aleykum


İnsan hiçbir söz söylemesin ki,yanında onu gözetleyip yazmaya hazır bir melek bulunmasın.[1]

Ebû Hureyreden-Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, [COLOR=orangered]Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmaktadır:
Her kim, bir mecliste oturur da orada Allahın adını anmazsa, (o mecliste Allahın adını anmadığı için kıyâmet günü) Allah tarafından (bu kusurundan dolayı) pişmanlığa uğratılacaktır.Her kim, yatağına uzanır da orada Allahın adını anmazsa, (orada Allahın adını anmadığı için kıyâmet günü bu kusurundan dolayı) Allah tarafından pişmanlığa uğratılacaktır.[2]

Ebû Hureyreden-Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, [COLOR=orangered]Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmaktadır:
Bir mecliste oturup da orada Allahın adını anmayan ve peygamberlerine salavât getirmeyen bir topluluk, (o mecliste Allahın adını anmadıkları için kıyâmet günü bu kusurlarından dolayı) mutlaka Allah tarafından pişmanlığa uğratılacaklardır.Allah dilerse onlara azab eder, dilerse onları bağışlar.[3]


Abdullah b.Ömerden-Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, [COLOR=orangered]Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmaktadır:
Allahın adını anmaksızın çok konuşmayın.Çünkü Allahın adını anmaksızın çok konuşmak, kalbin katılaşmasına sebep olur. Şüphesiz ki insanların Allaha en uzak olanı, katı kalpli olanıdır. [4]

KONUNUN AÇIKLAMASI:

İnsanların mutlaka toplanıp konuştukları bir meclisleri olmalıdır. Bu meclislerin en hayırlısı ise, Allah Teâlânın adının anıldığı (ilim) meclisleridir. Allah Teâlânın adı anılmayan ve peygamberine salât getirilmeyen meclisler, yerilmiş ve çirkin görülmüştür.Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem- de bu gibi meclislerden ümmetini şiddetle uyarmış ve vakitlerini faydasız şeylerle geçirdikleri için bu meclislerin kıyâmet günü sahipleri için bir kusur ve eksiklik olduğunu haber vermektedir.

Yine Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem- de bu gibi meclislerin nasihata yanaşmayan ve Allah Teâlâ'nın dâvetine icâbet etmeyen kalplerin katılaşmasına sebep olduğunu haber vermektedir.

[COLOR=burlywood]BU KONUDAN ÇIKARILAN HÜKÜMLER:

1. İstiğfarda bulunmak, ilim öğrenmek ve iyiliği emredip kötülükten alıkoymak gibi Allah Teâlâ'nın adını anmanın dışında çok konuşmaktan uyarıp korkutmak.

2. Allah Teâlâ'nın adının anılmadığı meclislerde bulunmaktan sakınmanın ve O'nun adının anıldığı ilim meclislerinde bulunmaya gayret etmenin gerekli oluşu.

3. Allah Teâlâ'nın adını anmaksızın çok konuşmak, kalbin katılaşmasına sebep olur.

____________________________________________________________

[1] Kâf Sûresi:18

[2] Ebû Dâvûd; hadîs no:4856 ve 5059.Elbânî de (Mişkâtul-Mesâbîh; cilt:2, sayfa:703) adlı kitapta hadîsin sahîh olduğunu belirtmiştir.

[3] Tirmizî; hadîs no:3380.Elbânî (Sahîhul-Câmi; hadîs no:5607) adlı eserinde hadîsin sahîh olduğunu belirtmiştir.

[4] Tirmizî; hadîs no:2411. Tirmizî, hadîsin hasen ğarîp olduğunu belirtmiştir.Muhaddis Şuayb el-Arnâût da (Câmiul-Usûl;cilt:1,sayfa:737) adlı eserinde hadîsin hasen olduğunu belirtmiştir

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 846
favori
like
share
DermanAbi Tarih: 04.05.2006 07:18
[COLOR=orangered]3. Allah Teâlâ'nın adını anmaksızın çok konuşmak, kalbin katılaşmasına sebep olur.
Zikirden Ötesi Yoktur... Allah Razı Olsun Emek ve Zahmetlerinden. Çok Çok Teşekkür Ederim bu Güzel Paylaşımından Ötürü. Güzel Emeklerinin Devamını Dilerim...