açık öğretim ilahiyat dersleri - ilahiyat dersleri 1.ci ünite konu anlatımı - temyiz nedirOkuma parçası:yabancı turistlerin şaşkınlığı(hayreti)Bütün umumi seyehat şirketleri batı devletlerinden bizim vatanımız Türkiyeye bir çok gezi düzenledi


bu geziye bir çok sayıda öğretmenler iş adamlarıkültürlü insanlargörevliler ve gençler katılıyor


Bunun için büyük şehirlerde Esenboğayeşilyurtmenderes hava alanları gibi havaalanlarımızda yaz aylarında seferler canlandı


meşhur türk gazetelerinde onların hakkında bazen haberler çıkıyor


Türkiyeden çeşitli haberler sayıları 11'i bulan bu gazetelerde yazılıyor


şüphe yokki bu geziye katılanlar için çeşitli hedefler ve farklı maksatlar var


onlardan bazıları bizim vatanımızın köylerindekazalarındaşehirlerinde vadilerindedağlarındasahillerinde cezb edici tabi manzara güzelliğinden faydalanmayı tercih ediyor


diğer kısım yani biz şunu tercih ediyoruz


biz en yüksek medeniyete sahip bir ulusuz onun için yaratılış olarak en güzelini ve en temiz olanını tercih ediyoruz


çünkü biz kahramanlıklarla başarılarımızla dolu köklü bir tarihe sahibiz


turistlerden büyük bir kısmı istanbulu ziyaret etmeyi tercih ediyor


miladi 1453 senesinde fatih mehmedin fethinden öncede başkenti sonrada


5 asırdan önce


bu şehirde eski tarih eserler bulunmaktadır


meşhur süleymaniye külliyesisüleymaniye camibeyazıd camitopkapı müzesiyere batan sarayı gibi bunlara benzer eserler


istanul yeni ve eskiyi birarada barındırıyor istanbulda yaşayan yeni şehrin renklerini ve parlak maziyi hissediyordüşün -kitabınızdaki tanımı iyice okuyorsunuz ve yazıyorsunuzkitabınızdaki cümlelerde altı çizgili kelimeler nekra isimlerdir kendinden önceki kelimeyi açıklamak için gelmişlerdir temyizdirler


temyiz kelime olarak açıklayan demektir temyiz nekra bir isimdir mensubtur


kendinden önceki mübhemlik yani kapalılık cümle veya tek kelime olabilir temyiz izafet ve harfi cer nedeniyle mecruurda olur


temyiz kendisinden önce gelen kelimelere göre dört kısma ayrılır


1-ağırlıktemyizi


اشترېت رطلا شايا


oniki kiloçay satın aldım


bu kelimedeki rıdlen ağırlık birimidir şayen o ağırlığın ne olduğunu açıklamaktadır açıkladığı kelime ağırlık birimi olduğundan ağırlık temyizi denilmiştir


2-ölçütemyiziاشترېت كېسا سكراbir torbaşeker satın aldımtorba bir ölçüdür ölçüyü temyiz ettiği için ölçü temyizi denilmiştir


3-alan temyizi


اشترېت ذراعاارضا


bir arşınyer satın aldım


arşın alan ölçüsü birimidir alan temyizi denilmiştir


4-sayılartemyizi


اشترېت ثلاثة اقلام


üç kalemsatın aldım


sayıyı açıkladığı için sayı temyiziaşağıdaki soruları parçaya göre cecapla


1-umumi seyahat şirketleri ne düzenledi?


2-bu geziye kim katılıyor?


3-büyük şehirlerde bizim hava alanlarımızda yaz aylarında niçin seferler canlanıyor;?


4-türkiyede kaç meşhur gazete bulunuyor?


5-bu gezilere katılanların gerçek hedefleri neler?


7-fatih mehmet istanbulu ne zaman feth etti üzerinden kaç asır geçti?


8-bu güzel şehirde yaşayanlar ne hissediyorlar?


9-istanbula ne zaman ve niçin gittin?alıştırmalar


1-misalde olduğu gibi temyizi bulشايا


طلاب


تفاح


عددا


شدة


لبنا


من سكر


الامتحان


اقلام


كتب ودفتران2-aşağıdaki cümlelerde temyizi bul ve mübhemin cümlemi yoksa kelimemi olduğunu açıkla


طلاب temyiz mübhem ismi açıklıyor


اعدل temyiz mübhem ismi açıklıyor


سرورا temyiz mübhem cümleyi açıklıyor


دېنار temyiz mübhem ismi açıklıyor عصېراtemyiz açıkladığı mübhem isim


كتب temyiz açıkladığı mübhem isim
3-boşlukları uygun temyizle doldur


kuvvetli (müslümanlar)قوة


تمرhurma(bir sandık)


medeni(ulus)حضارة


سرعةًًًsüratli(çok fazla)


طالباتٍkız öğrenciler(yedi)


معلماتٍmuallimler(üç)


تعلقا alakalı


حلېبا süt(bir bardak)4-aşağıdaki cümlelerde gerekli değişiklikleri yaparak faili temyize çevir


حسنت محمد اخلاقا


5-deminki alıştırmanın tam tersini yap temyizi faile çevir


6-hataları düzelt


1. selasü kütibin izafetle mecrur olmalı


3.şeyben mensup olmalı


4.halkan mensup olmalı


5.küben mensub olmalı


alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2045
favori
like
share