Safra kesesinde taş oluşumu - Safra kesesi taşlarının sebepleri - Safra kesesinde taş belirtisi - Safra kesesi taşlarında tedaviSafra kesesi taşlarında hangi tipleri vardır?

.Kolesterol taşları
.siyah pigment taşları
-siroz, hemolitik anemiler, pankreatitde
.kahverengi pigment taşları
-biliyer sistemde enterik bakterilerle olan infeksiyon hallerinde kolanjit gibi
Epidemiyoloji

Safra kese taşları ile ilgili değişik istatistikler

. Toplumda safra taşı oranı %6-10
. Yaşla artar
. E:K 1:2 dir
>50 yaş kadınlarda %25-30 dur
> 50 ya erkeklerde %16
>90 yaş erkek ve kadınlarda %80

. Taşların %10 u pigment taşları
. Taşların %60 ı radyolusen, %35 radyomixt, %4 ü rayoopaktır
. Taşların %66 sı çoklu, %33 ü tek tir.
. Tek taşların %50 sı < 2 cm dir.
. Safra çamurlu hastaların %6 sında taş oluşur.

Etyoloji

Safra kesesi taşları oluşumunda risk faktörleri

. İleri yaş
. Kadın cinsiyet
. Obesite
. Kilo kaybı
. TPN
. Gebelik
. Siroz
. İlaçlar
- klofibrat
- OC
- seftriakson
- oktreotid
. Terminal ileum hast
. Lipid profili
- azalmış HDL
- artmış TG
Patofizyoloji

Safra kesesi taşlarında oluşumunu etkileyen faktörler

. Kolesterol süpersaturasyonu
-kolesterol fazlalığı
- safra tuzu azlığı
. Hızlanmış nükleasyon
-musin glikoproteinler
- Ig G ve M
- haptoglobulin
- aminopeptidaz -N
- alfa- 1 asid glikoprotein
. Azalmış nükleasyon
-apoprotein A I ve II
. Safra kese hipomotilitesi
Klinik Yakınmalar

Asemptomatik -yakınmasız- safra kese taşlarına yaklaşım nasıl olmaldıır?

. Bu hastalarda semptomatik hale gelme yılda %1-2 dir.
. Bunlarda bir komplikasyon gelişme oranı < %0,1
. Dolayısıyla asemptomatik hastalara proflaktik kolesistektomi ÖNERİLMEZ.
Semptomatik -yakınması olan- hastalarda safra kese taşlarına yaklaşım nasıl olmaldıır?

.bunlarda ilk semptoom sonrası komplikasyon gelişme oranı yıllık %3 dür.
. Komplikasyon dışı semptom tekrarlama oranı ilk yıl %50 sonraki yıl %69 dur.

Bu hastalarda öneriler.
... Hemen kolesistektomi
... Ağrı tekrarlayıncaya kadar bekleme
...bir komplikasyon gelişinceye kadar bekleme

şeklinde olabilir.
Komplikasyonlar

Safra kesesi taşlarında gelişebilecek komplikasyonlar nelerdir?

. İntermitan bilyer kolik %20
. Akut kolesistit %10
. Koledokolitiasis %5
. Mirizzi sendormu <%0,1
. Kolesistoenterik fistül < %0,1
. Safra kese kanseri <%0,1

Tedavi

Ana tedavi seçeneği nedir?

Ana tedavi seçeneği- Cerrahidir. Laparoskopik kolesistektomi ana tedavi seçeneği olmuştur. Nadir vakada açık cerrahi gerekebilir.

Cerrahi dışı tedaviler nelerdir?

* . Oral safra asiti ile eritme
o ursodeoksikolik asit- ursofalk
o ..-taurolite
* . ESWL
* .MTBE (metil-tert-bütil-eter) ile eritme

Cerrahi dışı tedavilerde şartlar nelerdir?

- sistik kanal açık olmalı
- taşlar kolesterol taşları olmalı
- safra kesesi motil olmalıdır.
- taşlar radyoopak olmamalı
- < 5 mm optimaldir. Veya 6-10 mm kabul edilebilir.
- sistik kanal açıklığı oral kolesistografi ile veya USG de test yemeği sonrası > %60 küçülme ile anlaşılır.
Safra kese taşlarında ESWL kimlere yapılmaz?

. Akut kolesistit, kolanjit, pankreatit, safra kanal obstruksiyonları
. Koledokolitiasis
. Gastrik veya duodenal ülser
. Koagülopati veya antikoagulan kullanımı
. Pacemaker veya ciddi aritmi varlığı
. Gebelik
. Kontrast maddelere allerji
. Şok dalgası yolunda anevrizma , kist veya akciğer dokusu olması
Safra kese taşlarında ESWL hakkında diğer bilgiler

. Genel olarak diğer kriterler geçerlidir.
.Ancak taş büyüklüğü 20 mm olabilir. Tek taşlar optimaldir. Ancak boyut ve sayı daha fazla olsada yapılabilir.
. Bir dereceye kadar kalsifikasyon kabul edilebilir. (3 mm yi geçmeyen halka şeklinde veya santral kalsifikasyon)
. Yeni cihazlar da suda kalma ve anestezi ihtiyacı yoktur.
. Başarı &49-74 arasındadır.
. Tedavi maksimum doz verildiğinde veya parçalar 3 mm ye indirildiğinde kesilir.
. Ek olarak UDCA verilmesi değerlendirilebilir.
Safra kese taşlarında ESWL tedavisi sonuçları

. 1 yıl içinde &7 ve 5 yılda %31 tekrarlama oranları
. Minor komlikasyonlar
- geçici ve gross hematüri
- ciltte peteşi, ekimoz
- bulantı, kusma , diyare
- geçici transamiz yüksekliği
- karaciğerde subkapsüler hematom

. Major komplikasyon
- bilyer kolik %25-50
- sistik kanal obstruksiyonu ve bilyer kolik, ve akut kolesistit %2
- bilyer pankreatit %1-3
Safra kese taşları eritme tedavisinde oral safra tuzları tedavileri ne zaman kesilir?

. Ardarda iki usg de taşlar kaybolursa
. Tedavini 6. ayında hiç küçülme olmazsa
. Parsiyel cevapta 2 yıla uzatıldığında tam küçülme olmazsa
Safra kese taşları eritme tedavisi uygulaması hakkında

şartlar diğer cerrahi dışı tedavilerdeki gibidir.
- sistik kanal açık olmalı
- taşlar kolesterol taşları olmalı
- safra kesesi motil olmalıdır.
- taşlar radyoopak olmamalı
- < 5 mm optimaldir. Veya 6-10 mm kabul edilebilir.
- sistik kanal açıklığı oral kolesistografi ile veya USG de test yemeği sonrası > %60 küçülme ile anlaşılır.

. Tedavide
-kenodeoksikolik asit ve ursodeoksikolik asit kullanılabilir.
- ilkinin hepatoksik etkileri ve diare etkisi fazladır. O yüzden ya ursodeoksikolik asit ile doz düşürülerek kombine dilir. Veya tek başına ursodeokdikolik asid 8-12 mg/kg / g akşam tek doz olarak tercih edilir.
Safra taşı eritme tedavisinde Oral safra tuzu uygulamasında prognoz ve takip.

. Hastalarda 5 yılda taşların tekrarlama oranı her yıl için %10 dur. Ancak ilaç tekrar başlandığında tedavi olur.
. Hasta 2 yılda bir USG ile takip edilmelidir.
. UDCA ile tüm taşların %37 si, 10 mm ye kadar olanların %49 u ve 5 mm den küçük ve yüzen taşların %70 i erir.


Doç.Dr. Yusuf AKCAN


alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1039
favori
like
share