Kaç Peygamber vardır - Peygamberlerin İsimleri - Peygamberlerin Hakkında

1- Adem (as).

2- Şit (as): Babası: Âdem Aleyhisselâm Annesi de Hz. Havvâ'dır.

3- İdris (as): İdris (as)'ın soyu Yerd (yahud Yarid)b.Mehlâil b.Kay*narı (yahud Kaynen) b.Enuş b.Şit b.Âdem Aleyhisselâm.

4- Nuh (as): Nuh b.Lemek (veya Lemk) b.Mettu Şelah b.Ahnuh (veya Uhnuh) (Yani İdris Aleyhisselâm) b.Yerd (veya Yarid) b.Mehlâil b.Kayn (veya Kaynarı) b.Enuş b.Şis b.Âdem Aleyhisselâm.

5- Hud (as): Hûd (Âbir) b.Abdullâh b.Rebah b.Halud b.Âd b.Avs b.İrem b.Sâm b.Nuh Aleyhisselâmdır.

6- Salih (as): Salih b.Ubeyd b.Esif veya Asit b.Kemaşic b.Ubeyd b.Hadir b.Semud b.Âbir b.İrem b.Sâm b.Nuh Aleyhisse!amdır.

7- İbrahim (as): İbrahim b.Târah (Âzer) b.Nahor b.Sarug (Şarug) b.Rau (Ergu) b.Falığ b.Âbir b.Şalıh b.Erfahşed b.Sâm b.Nuh Aleyhisselâmdır.

8- İsmail (as): İsmail Aleyhisselâm; İbrahim Aleyhisselâmın Hz.Hâcer'den doğan ilk ve bü*yük oğludur.

9- İshak (as): İshak Aleyhisselâm; İbrahim Aleyhisselâmın ikinci oğlu olup Hz.Sâre'den doğ*muştur.

10- Lut (as): Lût b.Hâran b.Târah b.Nahor b.Saruğ'dur. Lût Aleyhisselâm; İbrahim Aleyhisselâmın Yeğeni yani kardeşi Haran'ın oğlu idi.

11- Yakub (as): Yâkub b. İshak b. İbrahim Aleyhisselâmlardır. Yâkub Aleyhisselâmın Annesi: Refaka'dır.

12- Yusuf (as): Yûsuf b. Yâkub b. İshak b. İbrahim Aleyhisselâmlardır. Yûsuf Aleyhisselâmın annesi: Râhıl bint-i Leban'dır.

13- Eyyub (as): Eyyûb b. Mûs b. Ra'vil veya Razıh b. Ays b. İshak b. İbrahim Aleyhisselâmlardır. Eyyûb Aleyhisselâmın annesi Lut Aleyhisselâmın kızı idi.

14- Zülkifl (as): Bişr (Zülkifl) b.Eyyûb Aleyhisselâm'dır.

15- Şuayb (as): Şuayb b. Mîkâil b. Yeşcür b. Medyen b. İbrahim Aleyhisselâmdır. Şuayb Aleyhisselâmın annesi: Lut Aleyhisselâmın kızı Mîkâil'dir. Şuayb Aleyşhisselâm Mûsâ Aleyhisselâmın Kayınpederi idi.

16- Musa (as): Mûsâ b.İmran b.Yashür b.Kahis b.Lâvi b.Yâkub b.İshak b.İbrahim Aleyhisselâm'dır. Mûsâ b.İmran Aleyhisselâmla Hârûn b.İmran Aleyhisselâm Ana-Baba bir kardeş idiler. Harun Aleyhisselâm Mûsâ Aleyhisselâmdan bir yaş büyüktü.

17 Harun (as): Musa (as)'ın kardeşidir.

18- Hızır (as): Rivayete göre: Hızır Aleyhisselamın soyu: Belya (veya İlya) b. Milkân b.Falığ b.Âbir b.Salih b.Erfahşed b.Sâm b.Nuh Aleyhisselam olup babası büyük bir kraldı. Kendisinin; Âdem Aleyhisselamın oğlu veya Ays b.İshak Aleyhisselamın oğullarından olduğu veya İbrahim Aleyhisselama iman ve Babil'den Onunla birlikte hicret edenlerden birisinin ya da Farslı bir babanın oğlu ol*duğu kral Efridun ve İbrahim Aleyhisselam devrinde yaşadığı büyük Zülkarneyn'e Kılavuzluk ettiği İsrail oğulları krallarından İbn. Emus'un zamanında İsrail oğullarına peygamber olarak gönderildiği halen sağ olup her yıl Hacc Mevsiminde İlyas Aleyhisselamla buluştukları da rivayet edilir.

19- Yuşa (as): Yûşa' b. Nûn b. Efrâim b. Yûsuf b. Yâkub b. İshak b. İbrahim Aleyhisselâm'dir.

20- Kâlib b. Yüfena (as): Kâlib b. Yüfena b. Bariz (Fariz) b. Yehuza b. Yâkub[3> b. İshak b. İbra*him Aleyhisselâmdır. Kâlib b. Yüfenna Aleyhisselâm Mûsâ Aleyhisselâmın kız kardeşi Meryem'in kocası veya Mûsâ Aleyhisselâmın damadı idi.

21- Hızkıl (as): Hızkıl b. Nûridir. Hızkıl Aleyhisselâmın annesi yaşlanıp çocuk doğurmaz hale geldikten sonra Yüce Allâh'dan bir oğul dilemiş ve Hızkıl Aleyhisselâm ihsan olunmuştur. Bunun için Hızkıl Aleyhisselâm (İbnül'acûz = Koca Karının Oğlu) diye anılmıştır.

22- İlyas (as): İlyas b. Yasin b. Finhas b. Ayzar b. Hârûn b. İmran (A.S)'dır.

23- Elyesa (as): Elyesa' b.Ahtub b.Adiy b.Şütlem b.Efrâîm b.Yûsuf b.Yâkub b.İshak b.İbrahim Aleyhisselâm'dır. Elyesa Aleyhisselâm'ın İlyas Aleyhisselâm'ın amcasının oğlu olduğu da söylenir.

24- Yunus (as): Yûnus b. Matta; Bünyamin b. Yâkub b. İshâk b. İbrahim Aleyhisselâm oğulla*rı soyundandı. Matta Yûnus Aleyhiselâmın annesi idi.Peygamberlerden Yûnus b. Matta ile İsâ b. Meryem Aleyhisselâmlardan baş*ka hiç biri annesine nisbetle anılmamıştır.

25- Şemûyel (as): Şemûyel b.Bali b.Alkama b.Yerham b.Yehu b.Tehu b.Savf'dır. Şemuyel Aleyhisselâm İsrail oğullarından ve Hârûn Aleyhisselâmın zürriyetindendi. Şemuyel Aleyhisselâmın annesi Hanne olup[6> Lâvi b.Yâkub Aleyhisselâmın Hanedanına mensuptu.

26- Davud (as): Dâvûd b.İşâ Aleyhisselâm; Yehûza b.Yâkub b.İshak b.İbrahim Aleyhisselâmın soyundandır.

27- Süleyman (as): Dâvûd b.İşa Aleyhisselâmın oğlu olan Süleyman Aleyhiselâmın da soyu Yehûza b.Yâkub b.İshak b.İbrahim Aleyhisselâmlara dayanır.

28- Lukman (as): Lukman b.Sâran b.Mürîd b.Savun. Lukman Aleyhisselâm; Dâvûd Aleyhisselâmın devrinde yaşamıştır. Kendisi; Mısır Nub kabilesine mensubtu. Medyen ve Eyke halkındandı. İsrail oğullarından bir adamın kölesi iken onun tarafından âzâd edilmiş ve kendisine ayrıca mal da verilmişti.

29- Şâ'yâ (as): Şâ'yâ b.Emus veya Emsıya'dır.

30- İrmiya (as): İrmiya b.Hılkıya; Lavi b.Yâkub Aleyhisselâm'ın soyundan gelen Hârûn b.İmran Aleyhisselâmın soyundandı.

31- Danyal (as): Danyal b.Hızkıl'ül 'asgar Peygamber oğullarından Süleyrnan b.Dâvud Aleyhisselamların soyundandı.

32- Uzeyr (as): Uzeyr b.Cerve Hârûn Aleyhisselâmın zürriyetindendir.

33- Zulkarneyn (as): Zülkarneyn Aleyhisselâmın ismi soyu ve Peygamber olup olmadığı... Hakkın*da bir çok ve çelişkili rivayetler bulunmaktadır. Kendisinin Sa'b b.Abdullah'ülkahtânî olduğu söylendiği gibi babasının Hımyerîlerden olduğu da ileri sürülmektedir.

İbn. Habîb de; Hımyer krallarının isimlerini -Hişam b.Kelbî'den sırasıyla kitabı*na geçirirken Sa'b b.Karîn b.Hemal'ı -Yüce Allanın Kitabında- Zülkarneyn diye anmış olduğunu kayd ettikten sonra kral Zeyd b.Hemal'ı kayd edip ona da Yü*ce Allanın Tübba' adını vermiş olduğunu açıklar.

Zülkarneyn Aleyhnisselâm hakkında: "Hem Nebi idi hem Resul idi." diyenler olduğu gibi "Hayır! O Resul olmayan bir Nebi idi. Resul olmayan bir Nebî oluşu inşâallâh Sahih'dir!" diyenler de vardır. Hz. Ali'ye göre Zülkarneyn Aleyhisselâm: Ne bir Nebi ne de bir kraldı. Fakat Allanın Salih bir kulu idi ki o Allâhı sevmiş ALLAH da onu sevmişti.

34- Zekeriyya (as): Zekeriyyâ b.Berahyâ Aleyhisselâmın soyu Süleyman b.Dâvûd Aleyhisselâmlara Süleyman b.Dâvûd Aleyhisselâmların soyu da Yehûza b.Yâkub Aleyhisselâma dayanır.

35- Yahya (as): Yahya (as) Zekeriyya (as)'ın oğludur.

36- İsa (as): Hz. Meryemin oğludur ve bir mucize olarak babasız dünyaya gelmiştir. Hz. Meryem'in babası İmran b.Mâsân olup Hub'um b.Süleyman Aleyhisselâmın soyundandı.

37- Hz. Muhammed (asm): Muhammed b. Abdullah b. Abdulmuttalib b. Hâşim b. Abdi Menaf b. Kusayy b. Kilab b. Mürre b. Ka'b b. Lüey b. Galib b. Fihr b. Mâlik b. Nadr b. Kinane b. Huzeyme b. Müdrike b. İlyas b. Mudar b. Nizar b. Maadd b. Adnan. Bütün kaynaklar Muhammed (a.s.)ın Adnan'a kadar olan atalarının gerek isimlerinde gerek sıralarında ittifak halinde bulundukları gibi Adnan'ın da İsmail (a.s.) b. İbrahim (a.s.)ın öz be öz soyundan geldiğinde de müttefiktirler.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1436
favori
like
share
gamzelinur Tarih: 07.11.2010 17:15
teşekkürler
Nerissa-Su Tarih: 05.11.2010 12:54
ellerine sağlık allah razı olsun canım benim