zilhicce ayının önemi - zilhiccenin fazileti
İbni Abbas r.a. hazretlerinden rivayet olundu :

Nebi S.A.V. buyurdularki :

Zilhiccenin birinci günü : Adem aleyhisselamın mağfiret olduğu gündür.Bir kimse o gün oruçlu olsa, ALLAHu Teala hazretleri o kimsenin bütün günahını aff eder.

İkinci günü : ALLAHu Teala hazretleri Yunus aleyhisselamın duasını kabul buyurup, balığın karnından kurtardı.
Eğer bir kimse , ikinci günü oruç tutarsa senenin hepsinde ibadet etmiş olup, göz açıp kapayıncaya kadar olsun isyan etmemiş sayılır.

Üçüncü günü: ALLAHu Teala hazretleri Zekeriyya aleyhisselamın duasını kabul buyurdu.
Bir kimse üçüncü gününde oruçlu olursa, ALLAHu Teala hazretleri o kimsenin duasını kabul eder.

Dördüncü günü: İsa aleyhisselam dünyaya teşrif buyurdular.
Bir kimse o gün oruçlu olsa ALLAHu Teala hazretleri o kimseden fakri ve korkuyu kaldırır.. Kıyamet günü o kimse iyi kimselerle beraber olur

Beşinci günde Musa aleyhisselam dünyaya teşrif buyurdu.
Bir kimse o gün oruçlu bulunsa nifaktan beri ve azabı kabirden emin olur.

Altıncı gününde ALLAHu Teala hazretleri hayrı feth eyledi.
Bir kimse o gün oruçlu olsa , ALLAHu Teala hazretleri o kimseye rahmetle nazar eder.
Ondan o kimse ebedi azab olmaz.

Yedinci ol gündürki ALLAHu Teala Cehennem kapılarını kapatır.
Zilhicce günleri geçmedikce açmaz.
Bir kimse o gün oruçlu olsa ALLAHu Teala hazretleri otuz güçlük kapısını kapar, otuz kolaylık kapısı açar.

Sekizinci gününe Terviye günü denir .
O gün oruçlu olan kimseyi ALLAHu Teala hazretleri o kadar çok şey ihsan ederki, miktarını ancak ALLAHu zülcelal bilir.

Dokuzuncu günü arefedir.
O gün oruçlu kimsenin orucu o seneyede gelecek seneyede kifayet eder.O gün “elyevme ekmeltü leküm diineküm ve etmemtu aleyküm nimeti” ayeti kerimesi nazil oldu.

Onuncu günü uzhiye denir.
O gün kurban kesen kimsenin kurbanının kanından birinci damlasına karşılık ehlinin ve iyalinin günahı afv olunur.
O günde bir müminin karnını doyursa, yahut bir sadaka ile tasadduk etse kıyamet günü rabbulalemiin onu emin olduğu halde diriltir.
Onun mizanda ecri uhud dağından daha ağır gelir

Mev-iza-i hasene

Zilhicce ayına şunları yapalım;

Bu on gün içinde, bir hasta ziyaret eden, Hak teâlânın dostları olan kulların hatırını sormuş ve ziyaret etmiş gibi olur. Bu on gün içinde Ehl-i sünnete uygun bir kitap okumak çok sevaptır. Din ilmini, Ehl-i sünnet itikadını öğrenmek kadın erkek herkese farzdır. Çocuklara öğretmek, birinci görevdir.

Her hafta saç, sakal, tırnak kesmek, koltuk, kasık temizlemek sünnettir. İbni Âbidin hazretleri, (Zilhicce ayının ilk on günü, bu sünnetleri geciktirmemeli. (Kurban kesecek kimse, Zilhicce ayı girince, saçını ve tırnağını kesmesin) hadis-i şerifi, emir değildir. Bunları, kurban kesinceye kadar geciktirmek müstehaptır. Ama daha fazla geciktirmek ve hele kırk gün uzatmak günah olur) buyurmaktadır. Kurban kesecek kimsenin, Zilhicce ayının ilk gününden, kurban kesinceye kadar, saçını, sakalını, bıyığını ve tırnağını kesmemesi müstehaptır. Fakat vacip değildir. Bunları kesmesi günah olmaz ve kurban sevabı azalmaz.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3900
favori
like
share