bilimsel konu üzerine yapılan münazaralar - en çok tartışılan münazara konularıBilimsel konular üzerinde yapılan münazaralarda, çoğun, önceden elde edilen sonuçlar karşılaştırılır. Toplumsal ve törel konularda ise, tartışma, fikirler üzerindedir. Bilimsel konularda, deneylerden elde edilen sonuçlar karşılaştırılırken, ayrılık ve benzerlikler ortaya konularak, doğruya en yakın bir ana sonuca varılmak gayesi göz önünde bulundurulur.

Münazara konusu üzerinde dinleyicilerin gereği kadar ön bilgisi olmalıdır. Böylelikle dinleyiciler; münazara olarak sunulan tez ve karşı tezi iyi değerlendirmek imkânını bulurlar. Belli bir süreye sığdırılması gereken bir münazarada, geniş açıklamalara gidilmemeli, ancak temel noktalar üzerinde durulmalıdır.

Bugüne dek üzerinde en çok tartışılan münazara konularımızdan bazıları:

1. Gençliğin bunalımında ideal yokluğu mu, yoksa eğitim noksanlığı mı etkendir?

2. Turizm çalışmalarında halk mı önemli, okul mu?

3. Uygarlığın gelişmesinde sanat mı, bilim mi önemli?

4. Ormanların korunmasında kanunlar mı, eğitim mi etkendir?

5. Çocuk eğitiminde aile mi, okul mu önemlidir?

6. Başarıya ulaşmak için zekâ mı, çalışmak mı önemlidir?

7. Para her kapıyı açar mı, açmaz mı?

8. Çocuğun eğitiminde anne mi önemlidir, baba mı?

9. Memleketimizin kalkınmasında tarım mı önde tutulmalıdır, endüstri mi?

10. Uygarlık insanı mutlu kılar mı, kılmaz mı?

11. İnsan mı doğaya, doğa mı insana hâkimdir?

12. Kişiyi suç işlemeye kişi mi, toplum mu iter?

13. Bir memleketin kalkınmasında eğitim mı şarttır, yoksa para mı?

14. Savaşlar yapıcı mı, yıkıcı mıdır?

15. Bir memleketin kalkınması için köyden mi, şehirden mi başlanmalıdır?

16. Okumak insanı mutlu kılar mı, kılmaz mı?

17. Hayatta evliler mi, bekârlar mı mutludur?

18. Flört insanı hayata hazırlar mı, hazırlamaz mı?

19. Kız öğrencilerin erkek öğrencilerle bir arada olması olumlu mudur, olumsuz mudur?

20. Bir ailenin mutluluğunu çok çocuk mu, az çocuk mu sağlar?

21. Nüfus artışı bir memleketin kalkınmasında rol oynar mı, oynamaz mı?

22. Ailenin saadetinde çocuğun rolü var mıdır, yok mudur?

23. Çocuğun eğitiminde çevre mi, aile mi etkilidir?

24. Atomun bulunuşu insanlık için faydalı mı olmuştur, zararlı mı?

25. Bir toplumun gelişmesinde sinema mı, tiyatro mu önemlidir?

26. Bir memleketin ilerlemesinde tek parti mi, çok parti mi önemlidir?

27. Dünyanın bloklara ayrılması faydalı mı, zararlı mı?

28. Bir memleketin kalkınmasında kamu sektörü mü önemlidir, özel sektör mü?

29. Evlilikte iç güzellik mi, dış güzellik mi önemlidir?

30. Evlilikte kılıbıklık işe yarar mı yaramaz mı?

31. Bir ailede kadın çalışmalı mı, yoksa çalışmamalı mıdır?

32. Başarıda çalışmak mı, şans mı önemlidir?

33. Turizmin gelişmesinde doğa güzellikleri mi, tesisler mi önemlidir?

34. Savaşta; kılıç kuvveti mi, bilgi mi?

35. Bir toplumun ilerlemesinde kadın mı, erkek mi daha önemlidir?

36. Memleketimizde genel seçimler çoğunluk esasına göre yapılırsa mı daha iyi olur? Yoksa nisbi usul ile yapılırsa mı daha iyi olur?

Münazara; bir cümle halinde özetlenen bir görüşle karşı görüşün iki ekip arasında ve bir hakem kurulu huzurunda tartışıldığına göre, tartışan gruplardan herbiri bilgiye, gerçeklere dayanarak görüşlerini örneklerle anlatır ve savunmalannı yaparlar. Münazara bir nevi «kafa sporu» dur. Münazara jürisi ileri sürülen fikirleri, delilleri, anlatım, savunma, açıklama, konuşma kudreti yönlerinden değerlendirir. Jürinin verdiği karar, saygıyla karşılanır. Kaybeden ekip, kazananları centilmence tebrik eder. Münazaralar, sınıflararası, liselerarası, fakülteler arası yapılmakta, konular günlerce önceden taraflara verilmektedir.

Toplumsal ve törel konularda yapılan tartışmalarda, genel olarak, toplumun benimsediği, inandığı sonuçlara varılır. Münazara, doğruya en yakın sonuçların bulunması için yapıldığına göre, bazı yöntemlerin uygulanması gereklidir. Fikir kalabalığı, çok zaman, gerçeği gizlediğinden, tartışmaların yardımcı fikirlerin ayrıntılarına dalmamaları; ana fikirlerden, ana konudan dışarı çıkmamaları şarttır.


alıntı

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1974
favori
like
share