Gökkuşağının Renkleri - Renk Kuşağındaki Renkler - Renk Çeşitleri - Renklerin Oluşumu - Sıcak Renkler - Soğuk Renklerİnsanların uzun yüzyıllar boyunca sırrını çözemeden seyrettikleri Gökkuşağını ilk inceleyen İngiliz fizikçisi Isaac Newton oldu (1642-1727). Güneş ışığını parçalayıp içindeki renkleri birbirinden ayırmaya çalışan Newton bir odayı iyice kararttıktan sonra pencereye açtığı yuvarlak bir delikten güneş ışığını süzdü ve bu ışığı bir billur prizmadan, dört cepheli piramitten geçirerek beyaz perdeye aksettirdi. Güneş ışığını parçalayan prizma, bu ışığın yedi rengini yukardan aşağıya, tıpkı Gökkuşağında olduğu gibi, perde üstüne sıraladı. Newton, böylelikle renk teorisinin, renk biliminin: temelini atmış oldu.

Daha sonra Fransız Marie-Eugene Chevreul (1786-1889) ve Alman Hermann de Helmoltz (1821-1894) renk üstündeki araştırmaları derinleştirerek, bugünkü bilimi meydana getirdiler.

Şimdi Newton, Chevreul ve Helmoltz'un buluşlarını özetleyerek renk teorisinin ana çizgilerini belirtelim.

Prizmadan geçen ve "Solar Spectrum" diye adlandırılan renk kuşağındaki renkler şunlardır: Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor.
Bu altı rengin üçü "ana renkler" olarak; Sarı, Kırmızı ve Mavi'dir. Öteki üç renk ana renklerin birbiriyle karışımından çıkar. Örneğin:Sarı + Mavi — YeşilSarı + Kırmızı — Turuncu

Kırmızı + Mavi — Mor

Güneş ışığının altı rengi, öte yandan, iki gruba ayrılır. Birinci grup sıcak renkler, ikinci grup soğuk renklerdir. Sıcak renkler; Kırmızı, Sarı, Turuncu, soğuk renkler; Yeşil, Mavi, Mor'dur.

Gerek fizik bünyeleri, gerekse uyandırdıkları tepki bakımından böylece iki gruba ayrılan sıcak ve soğuk renkleri inceleyelim.

Sıcak renkler, yani Kırmızı, Sarı ve Turuncu hava içinde titreşimi -radyasyonu- kuvvetli olanlardır. "Radyasyon" bakımından soğuk renklerden çok üstün olan sıcak renkler, uzaktan görünür, belirirler. Sıcak renklerin hemen gözü çeken, gözü kamaştıran özellikleri vardır. Bunların yanında Yeşil, Mavi, Mor gibi fizik titreşimleri zayıf olan renkler durgundur, dinlendiricidir. Rahatlık etkisini uyandırırlar. Şu demek ki, sıcak renkler dinamik, soğuk renkler statiktir.

Renkleri tabiat olaylarının mihengine vurduğumuz zaman, etkilerini daha iyi anlarız. Turuncu ve kırmızı, güneşin, sıcağın renkleridir. Bunlara sarıyı da katabiliriz. Kırmızı ateşin de rengidir. Buna karşılık, denizin, havanın -atmosferin-, yaprağın, çimenin renkleri olan mavi ve yeşil çalkantıdan uzak, durgunluk, tatlılığın renkleridir. Mor'a gelince, o gün bitiminin, atmosferin erittiği uzaklıkların rengidir

Görülüyor ki. çizgilerin olduğu gibi, renklerin de tabiat gösterileri ile sıkı ilgisi var. Belli çizgilerin bizde uyandırdığı duygulara paralel olarak belli renkler de, bizde uyandırdıkları hâtıraların, imajların yardımı ile, ayrı ayrı etki kudretleri var.

Güneş ışığındaki altı rengi böylece gözden geçirdikten sonra, bir soru kendiliğinden doğuyor: Siyah, beyaz nedir? Bunları renk sayabilir miyiz?

Newton çarkını çocuklar bile çevirir. Üstüne gökkuşağının altı rengi sıralanmış bir çember, hızla çevrildiğinde, griye yakın bir beyaz oluverir, o parlak, değişik renkler çarkın dönmesiyle yok olur. O halde beyazı fizik bakımından renk sayamayız. Siyaha gelince o, gecenin, renksizliğin sembolüdür. Güneş batıp bütün renkler silince, siyah peydahlanır, siyahın egemenliği ortalığa yayılır. Demek ki, siyahı da renkten sayamayız.

Gel gelelim, ressamların paletinde beyaz da, siyah da vardır. Öyle olduğu için bu renkler de adlandırılmış ve onlara "Nötr-neutre", yani "tarafsız" denilmiştir. Siyahla, beyaz ve karışımlarından doğan açık ve koyu griler tarafsız renklerdir.alıntı

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3180
favori
like
share