Apartman Giderleri ödeme - Kiracı Hak ve Sorumlulukları kanunu - Kiracı Hak ve Sorumlulukları nelerdir

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2001/2313 K. 2001/3051 T. 5.4.2001
Davacı dilekçesinde kendisinin kat maliki, davalının ise kiracı olduğunu, apartman yönetiminin aleyhine açtığı davalar sonucunda apartman ortak giderlerini ödemek zorunda kaldığını, halbuki aralarındaki kira sözleşmesi gereğince bu giderlerin davalı kiracıya ait olduğunu beyan ederek 149.656.937 lira alacağın yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı, davacının ödediği ve kendisinden talep edilen ortak giderlerin, apartmanın demirbaş giderleri olduğu ve bu giderlerin de kat maliki tarafından ödenmesi gerektiği savunmasında bulunmuş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.
Taraflar arasında akdedilen kira sözleşmesi hususi şartlar madde 3'de Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca yönetimin tespit ettiği yakıt bedeli, tamir, bakım ve diğer masrafların kiracıya ait olacağı hususu kararlaştırılmıştır. Fatih 4.Sulh

Mahkemesinin 1998/1058 esas sayılı ve Fatih 1.Sulh

Mahkemesinin 1998/295 esas sayılı dosyaları ile davacıdan tahsiline karar verilen ve davalıdan da talep edilen giderler hidrofor tamiri, zil onarımı, izolasyon işçiliği, nalburiye, elektrik, ortak dairenin ön cephe ahşap kasalarının değişmesi, kalorifer dairesine yapılan harcamalar, doğalgaz yapım gideri apartmana ait su deposu maliyeti, apartmanın komple boya ve badana gideri, apartman teras katı ve yan duvarların ziftlenmesine ilişkin giderlerdir.
BK.nun 258/2 maddesi uyarınca kiralananın alelade kullanılması için muktazi tathir ve ıslah masrafı kiracıya ve tamir kiralayana aittir. Taraflar, kira sözleşmesinde, tamir, bakım ve diğer masrafların kiracıya ait olduğu konusunda anlaşmışlardır. Sözleşmenin bu hükmü yorumlanırken, kiralananın alelade kullanılması için gereken giderlerin kiracı tarafından üstlenildiği kabul edilmeli, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre malikin ortak giderlere ilişkin tüm yükümlülüklerinin kiracıya devredildiği kabul edilmemelidir. Kiracı ancak, taşınmazı kullanmanın karşılığı olarak kira parası ile mütenasip ve alelade kullanma ile ilgili tamir giderlerinden sorumlu olmalıdır.
Mahkemece, yukarıdaki ilke ve esaslar gözetilerek, yukarıdaki, dava dosyalarında hükme bağlanan ve davalıdan talep edilen ortak giderlerin kira sözleşmesinde kararlaştırılan giderlere dahil olmadığı ve o giderlerden sayılmadığı gözetilerek davanın reddi yerine, davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir. SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 5.4.2001 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Apartman Boya ve Çatı Masrafları

Türk Borçlar Kanunu Tasarı’sında, çatı akması veya diğer onarımlar için yapılacak harcamaların, kiracılara ait olduğuna yönelik hüküm olduğuna dair çıkan haberlere yalanlama geldi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, tasarıda, kiracıların; çatı, boya, badana ve diğer onarımları karşılayacağına dair bir hükmün bulunmadığını bildirdi. Bunların, tasarının yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını belirten İyimaya, “Kiraya veren; kiralananın kullanımı dışında kalan yapıyla ilgili giderleri ayıpsız teslim edecek. Kiracı; kiralananın kullanımıyla ilgili giderleri karşılayacak. Kanun, kiralananın kullanımıyla ilgili giderleri, kural olarak kiracı ödemekle birlikte, sözleşmede aksine kararlaştırılabilir.” Ankara aa
ZAMAN

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 11867
favori
like
share
bameas Tarih: 21.07.2011 11:12
selam edo006..... kiraya verilen ev kombili olmasaydı şu an ödediğin kira bedelini verip otururmuydun? yani ev kombili olduğu için ev sahibi tarafından istenilen fiyat kombisiz eve göre daha pahalıdır.eğer kombi arıza yapmışsa ve kullanıcı hatasından kaynaklı bir arıza değilse kombinin tamiri ile yükümlü olan kişi ev sahibidir. ev sahibi çalışır durumda ve bakımları yapılmış şekilde kombiyi kiracıya teslim etmişse kiracı kombinin sorunsuz çalışabilmesi için periyodik bakımlarından sorumludur. yasal olarak net cevap veremem. hayırlı günler.
EDO006 Tarih: 08.02.2011 21:54
Bozulan Kombinin tamir ücretini ev sahibimi yoksa kiracımı öder?