kişilik gelişimi test soruları - kişilkle ilgili sorular ve cevapları1. Kişilik kavramıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

A. Kişilik bireyi diğer bireylerden ayırt eden özelliklerdir.
B. Kişilik, tutarlı olarak gösterilen davranışlardır.
C. Kişilik, bireyin uyum tarzıdır.
D. Kişilik ile karakter aynı anlamı taşımaktadır.
E. Mizaç kişiliğin duygusal yönünü oluşturmaktadır.

2. Aşağıdakilerden hangisi, kişiliğin oluşumunda çevresel faktörler kapsamına girmemektedir?

A. Ailenin çocuk yetiştirme biçimleri
B. Çevrenin pekiştirme örüntüleri
C. Çocukların ailedeki doğuş sıraları
D. Bireyin sahip olduğu sinir sistemi
E. Bireyin içinde yaşadığı kültürün değer yargıları

3. Freud’un kişilik kuramına göre toplumun hoş karşılamadığı, yasakladığı arzular, istekler, dürtüler nerede bulunmaktadır?

A. Bilinç
B. Bilinç öncesi
C. Bilinçdışı
D. İd
E. Ego

4. Erikson’un Psikososyal Gelişim Kuramı’na göre, okulöncesi çocuklarının karşılaştıkları karmaşa aşağıdakilerden hangisidir?

A. Özerkliğe karşı utanç ve kuşku
B. Yakınlığa karşı yalıtılmışlık
C. Girişimciliğe karşı suçluluk
D. Temel güvene karşı güvensizlik
E. Başarılı olmaya karşı aşağılık duygusu

5. Kişiliği, çok sayıdaki kalıcı ve tutarlı özelliklerin bir sentezi olarak açıklayan kişilik kuramı, aşağıdakilerden hangisidir?

A. Öğrenme Kuramları
B. İnsancı Kuramlar
C. Psikodinamik Kuramlar
D. Treyt Kuramları
E. Davranışçı Kuramlar


Cevap Anahtarı

1. D

2. D

3. C

4. C

5. D


alıntı

Etiketler:
Beğeniler: 3
Favoriler: 2
İzlenmeler: 795
favori
like
share