Nakşibendi tarikatı hakkında - Nakşibendi tarikatının kolları - Nakşibendi tarikatı İle ilgili bilgi - Nakşibendi ismi nereden geliyor
Abdulhalik-ıl Güjdevani tarafından sistemleştirilen, Muhammed Bahauddin Şah-ı Nakşibendinin İsim babası olduğu İslam dini tarikatlarındandır.Nakış yapan" anlamına gelen Nakşibend; Nakşibendi mürşitlerinin ,kalbi dünyadan ahirete bağladığı düşünüldüğü için bu adı almıştır.

Nakşibendi tarikatı diğer İslami tarikatlara göre İslami bilimlere daha fazla önem vermiştir. Zamanla İslam dünyasındaki Medreseli, Tekkeli ayrımının uzlaşmasına sebep olmuştur.

Nakşibendi tarikatında sessiz zikir uygulanır
Abdulhalik-ıl Güjdevani'nin tespit ettiği on bir tarikat prensibi
1- Vukuf-ı Zamanî: Müridin zamanı çok iyi değerlendirmesidir.

2- Vukuf-ı Adedî: Dersin adedi ve gerçek manası düşünülmelidir.

3- Vukuf-ı Kalbî: Kalbi uyanık tutmak gerekir.

4- Hûş der-dem: Nefes alıp verirken, gaflette olmamak.

5- Nazar ber-kadem: Başkasına değil, kendine bakmalıdır.

6- Sefer der-vatan: Halktan ayrılıp Hakk'a gitmesidir.

7- Halvet der-encümen: Halk içinde de olsa, halvet hali olmalıdır.

8- Yâd kerd: Şeyhin verdiği zikri, kalb ve dil ile daima tekrarlamak.

9- Bâz geşt: Zikirle Allah'a dönüş, vuslât düşünülmelidir.

10- Nigah-daşt: Kalbi zararlı düşüncelerden korumak.

11- Yâd-daşt: Masivâyı bırakarak, sadece Allah'ı düşünmektir
Tarikat silsilesi
Nakşibendi Tarikatı silsilesi, üç koldan Hz. Peygamber'e kadar ulaştırılır. Tarikatlarda silsilenin varlığı o tarikatın doğruluğunu göstermede önemli bir kaynaktır.

Ebu Bekir-i Sıddık'dan Beyazıd-ı Bestami'ye kadar Sıddıkiyye , , Ondan Abdulhalık-il Gücdevani'ye kadar Beyazıd-ı Bestami'nin lakabına uygun olarak Tayfuriyye Şah-ı Nakşibend'e kadar Haceganiyye Şah-ı Nakşibend'den sonra da Nakşıbendiyye denmiştir. Bundan sonra Nakşibendiyye ismi korunarak yanına zamanın büyük mürşitleri'nin de lakabı eklenmiştir. Şöyle ki ; Ahmed Faruk zamanında Nakşıbendiyye Ahrariye, Dehlevi'den Halidi Bağdadi'ye kadar Nakşıbendiyyi Müceddiye ve sonra da Nakşıbendiyye Halidiyye olarak anılmıştır.
Hz. Muhammed 'den başlayan ilk kol:
Hz. Ali .......... (ö. 40/660)

İmam Hüseyin . (ö. 60/680)

Zeynel-Abidin ....... (ö. 75/694)

İmam Muhammed Bakır .......... (ö. 114/732-33)

Diğer bir kol:
Hz. Ebûbekir .. (ö. 13/634)

Selman Farisî .. (ö. 35/655)

Kasım b. Muhammed ....... (ö. 102/720-21)

Her iki kol da İmam Cafer Sadık'da birleşir ............... (ö. 148/765)


Ebû Yezid Bistâmî (ö. 261/875)

Ebû Hasan Harkanî ................ (ö. 419/1028-29)

Üçüncü kol:


Hz. Ali .......... (ö. 40/660)

Hasan Basrî (ö.110/728-29)

Habib A'cemî ....... (ö. 150/767)

Dâvud Tâî ...... (ö. 184/800-801)

Ma'rûf el-Kerhî ..... (ö. 200/815)

Sırriyü's-Sakatî .. .. (ö. 253/367)

Cüneyd-i Bağdâdî .. (ö. 298/910)

Ebû Ali Rudbârî ... ........... .....

Ebû Ali Kâtib .... .. (ö. 321/933)

Ebû Osmân Mağribî (ö. 373/983)

Ebû Kasım Kürkânî (ö. 450/1058)

Her iki kol da Ebû Ali Ferâmedi'de birleşir (ö. 477/1084-85).


Bundan sonra silsile şöyle devâm eder:


Yûsuf Hemedânî (ö. 535/1140-41)

Abdulhâlik Gücduvânî ........ (ö. 617/1220-21)

Hoca Ârif Rivgerî (ö. 649/1251)

Mahmud İncir Faşnevî ........ (ö. 670/1271)

Ali Râmitenî (Azizan) ....... . (ö. 705/1305, 715/1315)

Muhammed Baba Semmâsî .. (ö. 740/1339)

Seyyid Emir Külâl (ö. 777/1375)

Bahaeddin Nakşibend .......... (ö. 791/1389)

Muhammed Alâeddin Attâr. (ö. 802/1399)

Mevlânâ Ya'kub Çerhî ........ (ö. 847/1443)

Ubeydullah Taşkendî .......... (ö. 895/1490)

Muhammed Parsa ..... ........ (ö. 922/1516-17)

Derviş Muhammed (ö. 970/1562)

Hacegî Emkenegi (ö. 1008/1599)

Muhammed Baki Billah ...... (ö. 1014/1605)

İmam Rabbânî ... (ö. 1034/1625)

Muhammed Ma'sum ........... (ö. 1098/1687)

M. Seyfeddin Fârukî ............ (ö.1100/ 1689)

Muhammed Bedvânî ........... (ö. 1135/1723)

Şemseddin Habibullah ........ (ö. 1195/1781)

Abdullah Dehlevî ..... ......... (ö. 1240/1824-25)

Mevlânâ Hâlid Bağdâdî ....... (ö. 1242/1826)
Türkiye'de Mevlana Halid Bağdadi'den sonraki Halidiye kolu yayılmıştır
Türkiye'de Nakşibendilik
Gümüşhanevi şubesi
Ahmed ibn-i Süleyman el-Hàlidî el-Hasenî eş-Şâmî Ahmed Ziyâüddîn-i Gümüşhànevî

Hasan Hilmî el-Kastamonî

İsmâil Necâtî ez-Zağferanbolî

Ömer Ziyâüddîn-i Dağıstânî

Mustafa Feyzî et-Tekfurdâğî

Hasîb es-Serezî Abdül'azîz el-Kazanî

Muhammed Zâhid-i Bursevî

Prof. Dr. M. Es'ad Coşan

Muharrem Nureddin Coşan
Menzil Şubesi
Seyyid Tâhâ

Sıbğatullah Arvasî

Abdurrahman Tâğî

Fethullah Verkânisî

Muhammed Diyauddin

Ahmet el-Haznevî

Abdulhakim el-Hüseynî

Muhammed Raşid Erol

Şeyh Seyda Yahya El Abbasi
alıntıdır

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 8395
favori
like
share