BISMILLAHIRRAHIRRAHMANIRRAHIM

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berakatuh!
Arkadaslar bugün sizlere hergün hatta hemen hemen her vakit yasanan bir olay hakkinda bilgi vermek istiyorum, insa allah faideli olur, amin.
Zikr edilen olay ney mi?

BUYRUN

Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah'adır. Salât ve selâm da, Allah'ın elçisi Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in üzerine olsun.

Hiç şüphesiz ki namaz, mü'minin kalbinin baharı, gözünün nûru ve gönül rahatlığıdır.

Namaz, mü'min ile onun yaratıcısı Allah Teâlâ arasındaki bağdır.
Namaz, işlerin zorlaştığı ve çetin olduğu anlarda mü'minin sığındığı bir ibâdettir.

Namaza yönelmekle gönül huzura kavuşur ve mutlu olur.
Nasıl olmasın ki?

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- sıkıntıya düştüğü ve başına bir şey geldiği zaman namaz kılardı.

Nitekim namaz hakkında: [COLOR=orangered]"Namaz, içimi ferahlatan ve beni sevindiren şey (gözümün nûru) kılındı."[1]

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- ve onun ashâbı ile onlara güzellikle uyanların namazdaki hâlleri ve namaza gösterdikleri saygı, çok iyi bilinmektedir.Onların namaz sırasındaki halleri bir tarafa dursun, namaza başlamadan önce yaptıkları hazırlık ne kadar büyük idi.Çünkü onlar, namazın değerini gereği gibi biliyorlar ve ona gereği gibi saygı gösteriyorlardı.Bundan dolayıdır ki onlar, gönül rahatlıklarını ve âşinalıklarını namazda buluyorlar ve üzüntü ve kederlerini namazda gideriyorlardı.

Günümüzde -bazıları müstesnâ- namaz kılanların hâllerini iyice düşünen birisi, acayip ve tuhaflıklar büyük bir gariplik görecektir.İşte bu, câmilerde cep telefonlarından çıkan melodilerdir.Öyle ki imam tekbir alıp Kur'an okumaya başlar-başlamaz, cep telefonlarının melodileri caminin her tarafından yükselmektedir.Bu durum, hem kılanın kendisini namazından alıkoymakta, hem de namaz kılan diğer müslümanlara açıkça eziyet etmektedir. Böylelikle bu kimse, namazın özü ve rûhu demek olan, huşûunu öldürmektedir.Bilindiği gibi kalpler, dalgın ve unutkandırlar.O halde kalpler, daha fazla dalgın ve unutkan olurlarsa, hâlleri nice olur!!!

Tuhaf olan namaz kılan kimse, namazda cep telefonu birkaç defa çaldığı halde, kapattığı takdirde bu hareketinin namazına bir zarar vereceği zannıyla, onu kapatmaya gayret etmemektedir. Oysa müslümanları rahatsız eden şeyi gidermek için namazda iken çalan cep telefonunu kapatmak, farzdır.İnsanı daha da hayrete düşüren şey, müslümanların câmilerine müzik seslerinin girmesidir. Bu durumu Allah Teâlâ'ya havâle ederiz. Allah'ın evleri olan câmilerde, İslâm dîninin en büyük rüknü olan namazda, Allah Teâlâ'nın kelâmı Kur'an okunurken ve müslümanlar Rablerine yönelmiş bir halde namaz-larını kılarlarken, cep telefonlarındaki bu melodilerin onların huşûunu ortadan kaldırması, onların Allah Teâlâ'ya yönelmelerini bozması ve namaz kılanları rahatsız etmesi...

Allah'ın evlerine bu melodi ve zil seslerini sokan bu kimseden başka kim böyle büyük bir günahla döner.

Kıymetli kardeşim!
Burada yazılandan kasıt, bu davranışın haram olduğunu gösteren delilleri sana hatırlatmaktır, sana hâkim olmak değildir. Delillerin bağlamında bu davranışın haram olduğunu göstermek ve Allah'ın evleri olan câmilere, kendi namazına ve müslüman kardeşlerine zulmeden bu davranışın sahibinin günahkârdır olduğunu açıklamak içindir. Yoksa laf kalabalığı etmek değildir.
Namaz kılan kimsenin câmiye girerken insanlarla bağlantısını kesmesi, namazına ve rabbine yönelmesi gerekir.

Kıymetli kardeşim!
Hiç şüphesiz ki namaz, sevaplarla donatmak ve günahları affettirmek için en hayırlı yerdir.Namazlarımızda çok gaflette olmamıza ve huşû duymamamıza rağmen, bizi ondan alıkoyacak şeyler getirmekteyiz. Buna ilâve olarak, bu hareketimizle hem câmilerinde, hem de namazlarında müslümanlara eziyet etmekteyiz.

Bundan dolayı kulun, namazlarında Rabbinden gereği gibi korkması ve câmiye girmeden önce cep telefonunu kapatmaya gayret etmesi gerekir.Müslümanın, dünyalık işleri için câminin dışında geçirdiği saatlere göre,câmide geçirdiği dakikalar nedir ki?
Amellerimizin kabul olunması için, Allah Teâlâ'ya tam olarak yönelmemiz gerekmez mi?

Kıymetli kardeşim!
Bu davranışın haram olduğunu gösteren delilleri sana takdim ediyorum.Başarı, Allah Teâlâ'dandır:

1. Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmaktadır:
"Mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara, (söz veya fiil ile) hiçbir günah işlemedikleri halde eziyet edenler, bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir."[2]
Tefsir âlimlerince belirlenen kaidelerden birisi de, âyetlerin iniş sebebine değil de lafzının umumî oluşuna itibar edilir.Bu sebeple bu davranışta bulunan kimseler, mü'minlere haksız yere eziyet etmek hakkında inen yukarıdaki âyete muhataptırlar. Bu durumdan Allah Teâlâ'ya sığınırız.

2. İmam Ahmed Müsned'inde ve Ebû Dâvûd Sünen'inde, Ebû Saîd el-Hudrî'den -Allah ondan râzı olsun- sahih bir senedle rivâyet ettikleri hadiste, Ebû Saîd şöyle der:
[COLOR=orangered]"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Mescid-i Nebevî'de itikafa girmişti., Mescidin içinde kendisine âit bir kubbede iken sahâbenin Kur'an okurken seslerini yükselttiklerini işitince, perdeyi kaldırdı ve buyurdu ki: 'Dikkat edin! Sizler, hepiniz Rabbinizle fısıldayarak konuşmaktasınız. Birbirinize eziyet etmeyin. Kur'an okurken veya namaz kılarken seslerinizi birbirinizin üzerine yükseltmeyin."[3]
Kur'an okumak, zikirlerin en fazîletlisi ve Allah Teâlâ'nın kelâmı olduğu halde, birbirlerine eziyet ettikleri ve gürültü çıkardıkları için, sahâbe -Allah onlardan râzı olsun- Kur'an okurken seslerini yükseltmekten yasaklanıyorlarsa, bu zil seslerini ve melodileri câmiye sokan kimsenin hâli nice olur? Yine bu kimsenin namaz kılanlara eziyet verdiği için günahı nice olur?

3. Müslim, Sahih'inde Ebû Hureyre'den rivâyet ettiği hadiste, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmaktadır:
[COLOR=orangered]"Melekler, içerisinde köpek (av ve bekçi köpeği bunun dışındadır) veya zil sesi olan toplulukla asla beraber olmaz."[4]
Müslim, yine Ebû Hureyre'den rivâyet ettiği hadiste, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmaktadır:
"Zil sesi, şeytanın çalgı âletleridir. "[5]

İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- Sahîh-i Müslim'in şerhinde bu konuda şöyle der:
"Meleklerden kasıt, rahmet ve istiğfar melekleridir.Yoksa hafaza melekleri (kulların amellerini kaydeden melekler) değillerdir."

Meleklerin bu gibi şeylerden özellikle de bu melodilerden rahatsızlık duydukları konusunda bu hadis açıktır. O halde câmide Allah Teâlâ'nın kelâmı Kur'an ile şeytanın kavalları biraraya gelebilir mi? Hiç şüphe yok ki bu, tuhaf bir şeydir.

Bundan dolayı müslümanın Rabbinden korkması ve Allah'ın evleri olan câmilere, bu zil seslerini ve melodileri sokmaması, Rahmân'ın melekleri ile kullarını rahatsız etmemesi gerekir. Aksi takdirde büyük bir günah yüklenmiş olur. Bu durumdan Allah Teâlâ'ya sığınırız.

4. İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komisyonu, 20842 no ve 2.3.1420 hicrî tarihli fetvâsı: Komisyona tevcih edilen soruda şöyle denilmiştir:

"Cep telefonlarının çoğunda müzikli melodiler bulunmaktadır.Cep telefonlarına normal zil sesinin yerine, bu melodileri kullanmanın hükmü nedir?
İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komisyonu soruya şu cevabı vermiştir:
"Telefon veya başka cihazlarda müzikli melodileri kullanmak câzi değildir.Çünkü -şer'î delillerin de gösterdiği gibi-, müzik âletlerini kullanmak haramdır.Müzikli melodilerin yerine normal zil sesi ile yetinilmesi gerekir.Başarı, Allah'tandır."
Bu, İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komisyonu'nun, müzikli melodileri genel olarak kullanmanın haram oluşu hakkındaki fetvâsıdır.Peki müzikli melodileri câmide ve namaz sırasında kullanmanın hükmü nice olur! Hiç şüphe yok ki günahı daha büyük olur. Yukarıda geçen sözden normal zil sesinin haram olduğu anlaşılmaz.Aksine faydası olduğundan dolayı câizdir.

Son olarak, Allah Teâlâ'dan sözlediklerimiz ve işittiklerimizle bizlere fayda vermesini, bizleri sözü işitip en güzeline uyanlardan eylesin ve bizlere söz ve fiillerimizde ihlas, huşû, ağırbaşlı ve güzel davranışta bulunmayı nasip eylesin.

Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'e, âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin. Amin
NOT:

İNSAN, NAMAZDA VE CÂMİDE İKEN GELEN TELEFONA CEVAP VERME İMKÂNINA SAHİP OLMADIĞI HALDE, CEP TELEFONUNUN SESİNİ AÇIK BIRAKMASININ KENDİSİNE NE FAYDASI OLABİLİR DERSİNİZ !!!

Vesselamu aleykum!

-------------------------------------------------------------------

[COLOR=orangered][1] İmam Ahmed ve Nesâî, Enes b. Mâlik'ten -Allah ondan râzı olsun- rivâyet etmişlerdir.

[2] Ahzâb Sûresi: 58
[COLOR=orangered]
[3] İmam Ahmed ve Ebû Dâvûd

[COLOR=orangered][4] Müslim

[COLOR=orangered][5] Müslim

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 682
favori
like
share
eReN_GüL Tarih: 11.05.2006 21:53
yuregıne saglık arkadasım
camıdeyken dısarıyla tamamen ilgını keseceksın namazda olmak allaha baglanmaktır
cep tlf nu zaten deccal oyuncagıdır ki ha olmus ha olmamıs ben onemsemıyorum zaten bana en ıyı haberı beyaz guvercınim verıyorr
drym Tarih: 11.05.2006 21:32
kesinlikle çok doğruu gerçekten bu cep telefonun konusuyla çok iyi bi noktaya değinmişssiniz ve sondaki nottaa kesinlikle herşeyi özetliyor
GÜLSiMA Tarih: 10.05.2006 04:20
üstadım ne denilebilinir ki yazdıklarınıza ne kadarda haklısınız.şöyle düşünün bir iş yerinde çalışıyorsunuz amiriniz sizi toplantıya çağırıyor kim telefonun sesini kısmaz veya kapatmazki bunu hepimizde yapıyoruz arkadaşlar.ama bizi en büyük amirimiz huzuruna çağırıyor ve iş toplantıları kadarda uzun değil bu süre ve bizim yaptığımıza bakın.Allah (c.c) razı olsun bu paylaşımınız için.selam ve dua ile