sosyoloji dersi konu anlatımı - sosyoloji ve tarih ilişkisi - sosyolojinin diğer bilimlerle ilişkisiSosyoloji ve
Tarih: Yer ve zamanı belli Tarih toplumların ortaya çıkma gelişme
dağılma ve çözülme devrelerindeki somut sosyal olayları belgelere dayanarak incelemeye
çalışan bir bilimdir. Sosyoloji ise bu sosyal olayları açıklayarak bir
takım ortak ilkelerekurallara genellemelere ve mümkünse yasalara ulaşmak ister.Tarih diğer
sosyal bilimlerle uğraşanlara olayların geçmişi hakkındaki verileri sunmaktadır. Sosyoloji tarih
bu verilerinden yararlanarak farklı toplumlarda görülen sosyal olayların ortak özelliklerini
inceler ve genellemelere ulaşır.

sosoyoloji ve psikolojiPsikoloji insan davranışlarını
konu edinen bir bilim dalıdır. Çoğu psikolojik olayların temelinde toplumsal
öğeler mevcuttur.Öğrenme kişilik algı davranışların şekillenmesinde sosyal öğeler mevcuttur. Bu
yönüyle psikoloji sosyolojinin verilerinden yararlanmak zorundadır. Diğer taraftanda fertlerin psikolojik
durumlarını dikkate almadan grup ve toplum ilişkilerinin doyurucu bir açıklamaya
kavuşması güçtür.Sosyal psikoloji insanın sosyal bir ortamdaki davranışlarını konu alan
sosyoloji – psikoloji arası bir alt bilim dalıdır. C. Sosyoloji-Antropoloji:
Antropoloji insanın yeryüzündeki toplumsal gelişimi-ni inceler. İnsan fizyolojisi ve iskelet
yapısı dilaraç yapımı ve teknolojisi fen eğitim siyaset örgütlenme türünden
konular antropolojinin çalışma alanlarındandır

fiziki antropolojiİnsanın biyolojik yapısını
insan ve ırklar tarihini inceler.

kültürel antropolojiYaşanan toplumların ya
da kültürlerin sosyol ve kültür tarihi ile uğraşır. Toplum türleri
yayılma evrim törelerbunların kökeni ve değişmesi gibi kanınları temel alır.Kültürel
antropolojiye etnoloji veya sosyal antropoloji adı da verilmektedir.Bu yönleriyle sosyoloji
antropoloji ilişkisi mevcuttur.

sosyoloji ve hukuk ilişkisiHukuk toplumda insanlararası ilişkileri düzenleyen uyulması
zorunlu kurallar bütünüdür. Hukuk toplum ile sıkı ilişkilidir. Bu kuralların
uzun ömürlü olması o toplumun sosyal yapısına uygun olmasına bağlıdır.
Bu yönüyle hukuk sosyolojinin verilerinden yararlanır.

sosyoloji ekonomi - sosyoloji ve ekonomi ilişkisiEkonomi insanların ihtiyaç
duydukları mal ve hizmetlerin üretiminibölüşümünü ve tüketimini konu alan bir
sosyal bilimdir.Yasanın ekonomik faaliyetleri bir anlamda toplumsal faaliyettir.Ekonomik faaliyetler bulunduğu
toplumdan etkilenir. Toplumsal olayların ekonomiye etkisi ve ikisi arasındaki ilişkisi
arasındaki ilişki ekonomik sosyoloji’yi meydana getirmiştir.

sosyoloji ve siyasetSiyaset bilimi devletin örgütlenmesi
çeşitli yönetim şekillerinin karşılaştırılması anayasa hukuku (toplumun yönetim biçimihükümet iktidar)
v.s. hem sosyolojinin hem de siyasetin konusudur.ancak sosyoloji topluma genel
ve objektif yaklaşırken siyaset değer yargılarında bulunur.


alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1207
favori
like
share