BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
Es selamu aleykum ve rahmetullahi ve berakatuh!

Allahumme salli ala muhammedin ve ala ali muhammed.......

PEYGAMBERİMİZE SALÂT VE SELAM GETİRMEUbey b. Ka'b (r.a)'den rivayet olundu­ğuna PEYGAMBERİMİZE SALÂT VE SELAM GETİRME göre o şöyle demiştir:
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) gecenin üçte ikisi geçtiği zaman kalkar, şöyle derdi:

"Ey insanlar! Allah'ı zikredin, Allah'ı zikredin. Sûr'un birinci üfürülüşü geldi. İkincisi de ardından gelmekledir. Ölüm fecaati ile geldi. Ölüm bütün fecaati ile geldi. Bir defasında ben: "Ya Resulullah, ben sana çok salavat getiriyorum, sana ne kadar salavat getireyim?" diye sordum.

Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) "Dilediğin kadar" buyurdular. Ben: [COLOR=orangered]"Otur­duğum meclisin dörtte birini salavat getire­yim mi?" diye sordu. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "dilediğin kadar fakat ne kadar fazla yaparsan bu senin için faydalı­dır" buyurdu." Ben yine sordum: "Oturdu­ğum meclisin yarısını salâlla geçireyim mi? Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Dilediğin kadar fakat ne kadar fazla yaparsan bu senin için faydalıdır" buyurdu. Ben yine: "Ya Resulullah, oturduğum meclisin üçte ikisini salavatla geçireyim mi?" diye sor­dum. Resulullah (sallallahu aleyhi vesel­lem): "Dilediğin kadar, fakat ne kadar fazla yaparsan bu senin için faydalıdır" buyurdu. Ben: "şu halde meclisin tamamını salavatla geçireyim" dedim. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "O takdirde dertlerin gide­rilir. Günahlarında affedilir" buyurdu.


PEYGAMBERİMİZE SALÂT VE SELAM GETİRMENİN FAYDALARI

1- Peygamber efendimiz (sallallahu aleyhi vcsellem)'e salât ve selam getirmek, bir çeşit zikirdir. Bir kimse ne kadar çok zikrederse, o kadar çok rahatlayıp huzur bulacaktır.

Allah'u Tcala şöyle buyuruyor:
"Onlar ki, iman etmişlerdir ve kalpleri Allah'ın zikri ile huzura kavuşur. Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur, yatışır." (Ra'd-28)

2- Ne kadar da çok zikirden uzak kalırsa o kadar çok rahatsız ve huzursuz olacaktır.

Allah-u Teala şöyle buyuruyor:
"Kim rahmanın zikrinden yüz çevirirse biz ona bir şeytan musallat ederiz ve artık onun yanından ayrılmaz" (Zuhruf: 36)

Allah'u Teala şöyle buyuruyor.

"Seylan onları etkisi altına aldı da kendilerine Allah'ı anmayı unutturdu. İşte onlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki şeytanın yandaşları hep kayıpladırlar."
(Mücadele-19)

Allah'u Teala şöyle buyuruyor:
"Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, (Rabbin) onu gitgide artan çetin bir azaba uğratır." (Cin 17)

"Kim de beni anmakta yüz çevirirse şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak ve biz onu, kıyamet günü kör hasredeceğiz."
(Tâha-124)3- Peygamber (sallallahu aleyhi vesel­lem) efendimize salât ve selam getiren kim­se Allah'u Teala'nm emrini yerine getirmiş olur. Çünkü Allah'u Teala iman eden kimselere, Ahzab suresinin 56. ayetinde şöyle ses­leniyor:
"Muhakkak Allah ve Melekler: Nebi'ye salât ederler. Ey iman edenler! Siz de O'na salât edin, içtenlikle selam edin."

4- Peygamber (sallallahu aleyhi vesel-lem) efendimize bir defa salât ve selam getiren kimseye on sevap yazılır.

5- Peygamber (sallallahu aleyhi vesel-lem) efendimize bir defa salât ve selam getiren kimsenin on günahı silinir.


6- Peygamber (sallallahu aleyhi vesel-em) efendimize bir defa salât ve selam getiren kimsenin on derecesi artar.

Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) efendimiz şöyle buyuruyor:
"Kim bana bir defa salât getirirse, Allah ona on defa salât getirir." (Müslim-Tirmizi)
Diğer bir hadis-i şerifte Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem):
"Ümmetimden kim, kalpten, içtenlikle bana salat getirirse, Allah ona salât getirir, onun derecesini on kat artırır. Onun için on sevap yazar ve on günahını siler" buyur­muştur.

7- "Kıyamet günü Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) efendimize en yakın olan kimse, O'nu en çok salât ve selam getiren kimsedir."

Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyuruyor:
"Kıyamet günü insanların bana en yakın olanı, bana en çok salât getirendir." (Tirmizi sahih demiş).

8- Peygamber (sallallahu aleyhi vesel­lem) efendimize salât ve Selâm getirmek kişinin, dünya sıkıntılarından kurtulmasına ve günahlarının bağışlanmasına sebeptir.

Ubey b. Ka'b (r.a)'den rivayet olundu­ğuna göre o şöyle demiştir:
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) gecenin üçte ikisi geçtiği zaman kalkar, şöyle derdi:

"Ey insanlar! Allah'ı zikredin, Allah'ı zikredin. Sûr'un birinci üfürülüşü geldi. İkincisi de ardından gelmekledir. Ölüm fecaati ile geldi. Ölüm bütün fecaati ile geldi. Bir defasında ben: "Ya Resulullah, ben sana çok salavat getiriyorum, sana ne kadar salavat getireyim?" diye sordum.

Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) "Dilediğin kadar" buyurdular. Ben: "Otur­duğum meclisin dörtte birini salavat getire­yim mi?" diye sordu. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "dilediğin kadar fakat ne kadar fazla yaparsan bu senin için faydalı­dır" buyurdu." Ben yine sordum: "Oturdu­ğum meclisin yarısını salâlla geçireyim mi? Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Dilediğin kadar fakat ne kadar fazla yaparsan bu senin için faydalıdır" buyurdu. Ben yine: "Ya Resulullah, oturduğum meclisin üçte ikisini salavatla geçireyim mi?" diye sor­dum. Resulullah (sallallahu aleyhi vesel­lem): "Dilediğin kadar, fakat ne kadar fazla yaparsan bu senin için faydalıdır" buyurdu. Ben: "şu halde meclisin tamamını salavatla geçireyim" dedim. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "O takdirde dertlerin gide­rilir. Günahlarında affedilir" buyurdu.
(Ahmed)

9- Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) efendimize salât ve selam getirmek kişiye Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şefaatini kazandırır.

Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyuruyor:
"Ezanı işittiğiniz zaman, müezzinin söylediklerinin aynını siz de söyleyin sonra bana salât getirin.

Çünkü bir kimse bana bir defa salât getirirse, Allah buna karşılık ona on defa salat eder. daha sonra benim için Allah'tan vesileyi isteyin. Çünkü vesile, cennete Allah'ın kullarından bir tek kuluna layık olan bir makamdır. O kulun ben olacağımı umuyorum. Benim için vesileyi isteyen kimseye şefaatim vacip olur." (Müslim)

(Vesile; cennette çok yüce bir makamdır. Bu makam da ancak Peygamberimize layık olan bir makamdır. Böyle bir makama sahip olduğundan dolayı da herkes kendisine gıpta edecektir.)

Dua ederken.

10- Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) efendimize salât ve selam getiren kimselerin dualarının kabul olması umulur.

Fedâle b. Ubcyd şunu rivayet etti:
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) namazında dua edip Rabbini temcid etmeyen ve Peygambere salat getirmeyen birisini duydu ve: "Bu adam acele etti" dedi. Sonra onu yanına çağırıp şöyle dedi: Sizden biriniz namaz kılınca, önce Rabbini övmekle başlasın, sonra peygamberine salât getirsin. Daha sonra dilediği gibi dua etsin."
(Tirmizi- Ebu Davud-Nesai).[/

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1670
favori
like
share
Nerissa-Su Tarih: 26.05.2012 13:20
Salâvata karşı hassas olmalıyız

Resûlü Ekrem Efendimiz de, “Yanında benim adım anılıp da bana salât getirmeyen kişinin burnu sürtünsün, hakarete uğrasın” buyurmuştur (Tâc, V, 145). Yine, imam Kurtubî hazretleri Ahzap Suresi 56’ncı ayetin tefsirinde “Rivayet olunduğuna göre” diyerek şöyle bir hadis zikretmektedir: Ashab-ı Kiram, Resûlullah’a (sas): “Ya Resulallah! Ahzab Süresi’nin, “Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât eder...” ifadeleri ile başlayan âyetinin manasını açıklar mısınız? diye sormuşlar. Hz. Peygamber (sas) buyurdu ki: “Bu sorduğunuz ilm-i meknûndur (Yani insanlara açıklanmamış bilgilerdendir). Eğer bu konuda bana sormasaydınız, onu size açıklamazdım. Allah benim için iki melek vazifelendirdi. Bir müminin yanında anıldığımda bana salat getirirse bu iki melek (ona), ‘Âllah seni bağışlasın’ diye dua ederler. Allah’ın (diğer) melekleri bu iki meleğin duasını pekiştirerek “amîn” derler, Allah da (bu duayı kabul eder)”. Bir müminin yanında anıldığımda bana salat getirmezse bu iki melek “Âllah seni bağışlamasın” diyerek beddua ederler. (Diğer) melekler de bu iki meleğin beddualarına “âmîn” derler. Allah da bu bedduayı kabul eder. (Kurtubî, el-Câmi’ Li Ahkâmil-Kur’an, XIV, 233).

Salât, üç kısma ayrılır

Salât, Allah’ın salâtı, meleklerin salâtı ve müminlerin salâtı olmak üzere üç kısma ayrılır:

Allah’ın Peygamberi’ne salat etmesi: O’na rahmeti ve O’ndan hoşnut olması, O’na yardım etmesi, tebliğ ettiği İslâm dinini yayarak O’nun şanını artırması, O’nun işlerini bereketli kılması, ismini yüceltmesi, O’na ahiret mükafatlarını vermesi ve getirilen salatı kabul etmesi anlamına gelir.

Meleklerin salatı şu anlama gelir: Melekler Hz. Peygamber’i çok severler; O’na en yüce makamları vermesi, dininin ve şeriatının gelişmesi ve O’nu yüksek derecelere ulaştırması için Allah’a dua ederler, istiğfar ederler; O’na salat getirenlere Allah’ın rahmetini dilerler.

Müminlerin salatı: O’na saygı ve tazimde bulunmaları, O’nunla ilgili duada bulunmalarıdır. Allah’tan, tebliğ ettiği dinin güçlenmesini, şanını artırmasını dilemek ve cennetteki Makam-ı Mahmud’u ve ümmetine şefaat etme hakkını ona vermesini istemektir.

ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNE MUHAMMEDİN VE ALA ELİHİ MUHAMMED
matrakSsS Tarih: 12.05.2007 09:11
Allah razı olsun
zto Tarih: 25.11.2006 21:16
allah razı olsun
ViVa Tarih: 24.11.2006 17:48
Allah razı olsun senden paylaştığın bilgiler çok faydalı ve çok güzel bilgiler her şey gönlünce olsun
fikret336 Tarih: 23.11.2006 13:39
Paylasim icin Tesekkürler
pote15 Tarih: 14.09.2006 10:06
böyle hayırlı insana bilgi veren konuyar açan kardeşlerimden Allah razı olsun
ED1 Tarih: 04.09.2006 15:02
Allah Razi Olsun..
Paylasimlarindan dolayi sana tesekkur ederim sevgili kardesim.
hakan80 Tarih: 29.08.2006 23:08
exel@ns-MS- Tarih: 29.08.2006 21:21
ellerine salık arkadaşım
salat ve selam olsun Allah'ın Resulüne