Tacrolimus Nedir - Tacrolimus Hakkında - Tacrolimus Testi - FK-506 - Fujimycin - Yan Etkileri - Farmakolajik Özellikleri - Endikasyonları - Kontrendikasyonları - İlaç Hakıında Geniş Bilgi


Tacrolimus (ayrıca FK-506 veya Fujimycin) başlıca organ reddinin çok düşük risk ve hastanın bağışıklık sisteminin aktivitesini azaltmak için allojeneik organ nakli sonrası kullanılan bir immünsüpresif ilaçtır. Da T-hücrelerinin interlökin-2 (IL-2) üretimini azaltır. Aynı zamanda şiddetli atopik dermatit (egzama), kemik iliği nakli sonrası ağır dirençli üveit ve deri durum vitiligo tedavisinde topikal hazırlanmasında kullanılır. Bu bakteriler Streptomyces tsukubaensis bulunan bir Japon toprak numunesinin fermantasyon suyu gelen 1984 yılında keşfedilen 23 üyeli makrolid laktondur.Tarihi

Tacrolimus T. Goto, T. Kino ve H. Hatanaka başkanlığında bir Japon ekip tarafından 1984 yılında keşfedildi; o Rapa Nui (Paskalya Adası) (sirolimus) 1975 yılında üzerinde rapamycin keşfi öncesinde, keşfedilen ilk makrolid immunosuppressants arasında yer aldı Bu bakteri, Streptomyces tsukubaensis bir tür tarafından üretilmektedir rağmen [1]. siklosporin gibi, bir toprak mantar bulundu. ad takrolimus türetilmiştir [2] 'Tsukuba makrolid immünosüpresan' [3].

Tacrolimus ilk karaciğer nakli kullanılmak üzere 1994 yılında Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmış, bu böbrek, kalp, ince bağırsak, pankreas, akciğer, trakea, deri, kornea, kemik iliği ve uzuv nakli kapsayacak şekilde uzatılmıştır .

Durumu

Ilaç ve Astellas Pharma A.Ş. tarafından sahibi olduğu Prograf ® günde iki kez verilen ticari isimler altında satılan, Advagraf ® bir kez günlük dozu sağlayan sürekli salım formülasyonu ve Protopic ® topikal formülasyonu. [4] Advagraf ® 0.5, 1, 3 ve 5 mg kapsül mevcuttur.

Farmakoloji

Takrolimus kimyasal bir makrolid olarak bilinir. T-hücrelerinde, T-hücre reseptör aktivasyonu normalde calcineurin etkinleştirmek için kalmodulin üzerinden hareket hücre içi kalsiyum artar. Kalsinörin sonra transkripsiyon faktörü dephosphorylates T-hücre çekirdeğine geçer ve IL-2 ve ilgili sitokinlerin kodlayan genlerin aktivitesi artar. NF-AT (aktive T-hücrelerinin nükleer faktör), Takrolimus NF-AT defosforilasyonu önler. [5] ayrıntılı olarak, Takrolimus yeni bir kompleks yaratarak immunophilin FKBP12 (FK506 bağlayıcı protein) bağlanarak peptidil-prolyl izomeraz aktivitesi azalır. Bu FKBP12-FK506 karmaşık etkileşim ve böylece inhibe hem T lenfosit sinyal iletimi ve IL-2 transkripsiyon kalsinörin engeller. [6] Bu etkinlik siklosporin benzer olmasına rağmen, çalışmalarda akut rejeksiyon sıklığı üzerinde takrolimus kullanımı azaltılmış olduğunu göstermiştir siklosporin. hasta ve greft sağkalımı ile ilgili kısa vadeli immünosupresyon rağmen [7] daha uygun bir lipid profili de iki ilaç, takrolimus sonuçlar arasında benzer olduğunun tespit edilmesi ve bu önemli uzun vadeli etkileri reddedilme prognostik etkisi üzerine vermiş olabilir greft sağkalım. [8]

Endikasyonlar

Immünsüpresyon nakli sonrası

O, siklosporin benzer immünsüpresif özellikleri vardır ama çok daha güçlü eşit miktarlar bulunuyor. takrolimus ile immünsüpresyon bir çalışmada siklosporin tabanlı immünosupresyon (30.7% 46.4% vs) ile karşılaştırıldığında akut rejeksiyon daha düşük oranı ile ilişkili bulunmuştur [7]. Klinik sonuç takrolimus ile emülsifiye siklosporin ile daha karaciğer naklinin ilk yıl içinde daha iyi olur [9]. Uzun dönem sonuçları aynı ölçüde iyileşme olmamıştır. Takrolimus normal steroidler de dahil olmak üzere bir transplantasyon sonrası kokteyl parçası, mikofenolat ve IL-2 reseptör inhibitörleri gibi bir reçete. Dozlar kan seviyeleri hedef titre edilir. kg / günde bir kez takrolimus için tipik başlangıç dozu 0,15-0,20 mg.

Etkileşimleri

Ayrıca siklosporin gibi etkileşimleri geniş bir yelpazede, greyfurt ile olan plazma-takrolimus konsantrasyonu artırdığını dahil bulunuyor. antifungallerin yeni sınıfın, azol sınıfı (flukonazol, posakonazol) de yıkımından sorumlu bir enzimdir için rakip uyuşturucu düzeylerini artırmak, özellikle çeşitli.

Ülseratif kolit

Son yıllarda, Takrolimus ülseratif kolit, inflamatuar bağırsak hastalığı bir form ile ilişkilendirilen iltihaplanmayı bastırmak için kullanılmıştır. neredeyse sadece deneme durumlarda kullanılsa da sadece Takrolimus UC. [10] [11] salgınlarının bastırılmasında önemli ölçüde etkili olduğu gösterilmiştir.Dermatolojik Kullanımı

Bir merhem (Protopic) gibi, tacrolimus egzama tedavi, özellikle atopik dermatit kullanılır. O, steroidler benzer bir şekilde iltihap bastırır ve eşit olarak orta potent steroid kadar etkilidir. takrolimus önemli bir avantaj steroidlerin aksine, incelme deri (atrofi), ya da diğer steroid ilgili yan etkilere neden olmamasıdır.

Ama, onlar kapalı iyileşmek kadar aktif lezyon üzerine uygulanır de düşük dozlarda (haftada iki kez) sürekli kullanılmış olabilir ve yüze ince deriye uygulanan ve [kaynak belirtilmeli] göz kapaklarını. bir yıla kadar uzunlukta klinik çalışmalar yapılmıştır. Yakın zamanda da yüz alanlarında, özellikle de çocuklarda segmental vitiligo tedavisinde kullanılmaktadır. [12]

Yan Etkileri

Oral ve İntravenöz

Yan etkiler şiddetli olabilir ve iştah kaybı gibi çeşitli nöropsikiyatrik sorunlar ve kaşıntı, görme, karaciğer ve böbrek sorunları (takrolimus nefrotoksisite) [13], hiperkalemi, hipomagnezemi, hiperglisemi, diabetes mellitus bulanık enfeksiyon, kalp hasarı, hipertansiyon dahil uykusuzluk, Posterior reversibl ensefalopati sendromu, konfüzyon, halsizlik, depresyon, kramplar, nöropati, nöbetler, tremor ve katatoni. [14]

Ayrıca potansiyel olarak herpes zoster veya polyoma viral enfeksiyonlar gibi mevcut mantar veya bulaşıcı koşullarının şiddetini artırabilir.

Karsinogenez ve Mutagenez

immünsüpresifler alan insanlar nakli rejeksiyon azaltmak için ise, malignite bir artış riski tanınmış bir komplikasyondur. Yaygın kanserler non-Hodgkin lenfoma ve deri kanseridir. Risk şiddeti ve tedavi süresi ile ilişkili görünmektedir.

Topikal Kullanımdan

geniş bir alan üzerinde kullanılan, özellikle Protopic kullanımı ile ilişkili en sık görülen yan etkiler, ilk uygulamaların bir yanma veya kaşıntı hissi vardır. Az görülen grip benzeri belirtiler, baş ağrısı ve öksürük ve yanan gözleri vardır. [15]

Protopic kullanımı bilinen ya da şüphelenilen malign lezyonlar üzerinde kaçınılmalıdır. Netherton sendromu veya benzeri deri hastalıkları olan hastalarda Protopic kullanılması tavsiye edilmez. Hastaların en aza indirmek gerekir ya da doğal veya yapay güneş ışığına maruz kaçının. Deri enfeksiyonları ve uygulamadan önce temizlenmesi gereken bazı cilt enfeksiyonları riski olabilir. Protopic oklüzif örtü ile kullanılmamalıdır.

Kanser Riski

İmmünomodülatörler konu hala tartışmalı bir konu olmasına rağmen Takrolimus ve egzama (pimekrolimus) için ilgili ilaç, bir kanser riski taşıdığından şüphelenilen edildi. FDA hayvan modelleri ve hastaların küçük bir sayısına göre, ilaç için 2005 yılı Mart ayında bir sağlık uyarısı yayınladı. Daha fazla insan çalışmaları daha kesin sonuçlar kadar, FDA kullanıcıları potansiyel riskler hakkında bilgi önerir. Ancak, İngiltere dermatologlar tarafından mevcut uygulama bu önemli bir gerçek endişe olarak değil ve giderek bu yeni ilaçların kullanımı tavsiye edilir. [16]

Kontrendikasyonları ve Önlemler

* Emzirme
* Karaciğer hastalığı
* Immünsüpresyon
* Bebekler
* Enfeksiyon
* İntravenöz uygulama gibi
* Neoplastik hastalık:
o Deri kanseri
o Akciğer kanseri
* Tıkayıcı pansuman
* Oligüri
* Hamilelik
* QT uzaması
* Güneş ışığı (UV) maruz kalma
* Greyfurt suyu [17]

Referanslar

1. Kino T, Hatanaka H, Hashimoto M, Nishiyama M, Goto T, Okuhara M, Kohsaka M, Aoki H, Imanaka H (1987). "FK-506, bir Streptomyces izole bir roman immünosüpresan. I. Fermantasyon, izolasyon ve fiziko-kimyasal ve biyolojik özellikleri.". J Antibiot (Tokyo) 40 (9): 1249-1255. Sayfalar 2.445.721.

2. Pritchard D (2005). "Parazit ve insan patojenlerden siklosporin kimyasal bir arkaya Sourcing.". Uyuşturucu bulunan, Bugün 10 (10): 688-91. DOI: 10.1016/S1359-6446 (05) 03395-7. PMID 15896681. Destekler kaynak organizma değil, takım bilgileri

3. Ponner, B, Cvach, B (Fujisawa Pharmaceutical Co): Protopic Update 2005

4. Sağlıklı Ankara: Takrolimus topikal merhem

5. Şablon: tıbbi fizyoloji, 22 baskı, William F. Ganong İnceleme tıp kitapları, bölüm 27, sayfa 530, ISBN 0-07-144040-2 Lange.

6. Liu J, Çiftçi J, Lane W, Friedman J, Weissman ben, Schreiber S (1991). "Calcineurin cyclophilin-siklosporin A ve FKBP-FK506 komplekslerinin ortak bir hedeftir.". Hücre 66 (4): 807-15. DOI: 10.1016/0092-8674 (91) 90124-H. Sayfalar 1.715.244.

7. A b McCauley (2004-05-19) Jerry. "Böbrek nakli Alıcıları yılında Uzun Dönem Greft Survival". Slayt mmünsüpresif Terapiler analizleri üzerinde Serisi. Medscape.Alınan 2006-06-06.

8. M.M. Abou-Jaoude, R. Naim, J. Shaheen, N. Naufal, M. AlHabash, M. Derviş, A. Mulhem, A. Ojjeh ve WY Abboud S. Almawi (2005). "Böbrek nakli bakım immünosüpresyon tedavisi olarak Takrolimus (FK506) karşı siklosporin mikroemülsiyon (Neoral).". Transplantasyon Proceedings 37 (7): 3025-3028. DOI: 10.1016/j.transproceed.2005.08.040. PMID 16213293.

9. J.G. O'Grady, A. Burroughs, P. Hardy, D. Elbourne, A. Truesdale ve İngiltere ve İrlanda Karaciğer Nakli Araştırma Grubu (2002). "Takrolimus karşı karaciğer transplantasyonunda emülsifiye siklosporin: TMC randomize kontrollü çalışma.". Lancet 360 (9340): 1119-1125. DOI: 10.1016/S0140-6736 (02) 11196-2. PMID 12387959.

10. Baumgart DC, Pintoffl JP, A, B Wiedenmann, Dignass AU (2006) Sturm. "Takrolimus güvenli ve etkili şiddetli steroid veya steroid bağımlı refrakter inflamatuvar barsak hastalığı olan hastalarda ise - uzun vadeli bir takip.". Am J Gastroenterol 101 (5): 1048-1056. DOI: 10.1111/j.1572-0241.2006.00524.x. PMID 16573777.

11. Baumgart DC, MacDonald JK, Feagan BG (2008). "Takrolimus (FK506) dirençli ülseratif kolit remisyon indüksiyonu için.". Cochrane Database Sist Rev 16 (3): CD007216. DOI: 10.1002/14651858.CD007216. PMID 18646177.

12. Nanette B. Silverberg, Peggy Lin, Lisa Travis, Jeanne Farley-Li, Anthony J. Mancini, Annette M. Wagner, Sarah L. Chamlin ve Amy S. Paller (Nov.2004). "Takrolimus merhemi vitiligo repigmentation teşvik Çocuklarda: 57 olgunun "bakış. Derginin Amerikan Dermatoloji Akademisi, Cilt 51, Sayı 5, Sayfa 760-766.

13. Naesens M, Kuypers DR, Sarwal M (2009). "Calcineurin inhibitörü nefrotoksisite". Clin. J. Am. Soc. Turkiye. 4 (2): 481-509. DOI: 10.2215/CJN.04800908. PMID 19218475.

14. Margot M. O'Donnell, MD; John P. Williams, MD; Robert Weinrieb, MD; Lex Denysenko, MD: "Catatonic Mutism, lorazepam ile Karaciğer Nakli Hızla Ters sonra" General Hospital Psikiyatri. 2007;-Vol Haziran Mayıs. 29; 280-1

15. Hanifin JM, Eichenfield L, Clark RA, Korman N, Weinstein G, Caro ben Jaracz E, Rico MJ, AS Paller; Takrolimus Merhem Çalışma Grubu (2005) ABD. "Atopik dermatit olan hastalarda en fazla 4 yıl için takrolimus merhem tedavi etkinliği ve güvenliği". J Am Acad Cilt 53 (2 Suppl 2): S186-94. DOI: 10.1016/j.jaad.2005.04.062. PMID 16021174.

16. NH Cox ve Catherine H Smith (Aralık 2002). "Dermatologlara Advice yeniden topikal takrolimus" (DOC). Tedavi Rehberi Komitesi. Dermatologların İngiliz Kültür Derneği.

17. Fukatsu S, M Fukudo, Masuda Yano ben Katsura T, Ogura Y, Oike, S K, Takada Y, Inui K (2006). "Bir yaşam vericili karaciğer nakli alıcı farmakokinetiği ve takrolimus farmakodinamik greyfurt suyu Gecikmeli etkisi". Ilaç Beslenme ve diyet dergileri Pharmacokinet 21 (2): 122-5. DOI: 10.2133/dmpk.21.122. PMID 16702731.
________________
En

Tacrolimus (also FK-506 or Fujimycin) is an immunosuppressive drug that is mainly used after allogeneic organ transplant to reduce the activity of the patient's immune system and so lower the risk of organ rejection. It reduces interleukin-2 (IL-2) production by T-cells. It is also used in a topical preparation in the treatment of severe atopic dermatitis (eczema), severe refractory uveitis after bone marrow transplants, and the skin condition vitiligo. It is a 23-membered macrolide lactone discovered in 1984 from the fermentation broth of a Japanese soil sample that contained the bacteria Streptomyces tsukubaensis.

History

Tacrolimus was discovered in 1984 by a Japanese team headed by T. Goto, T. Kino and H. Hatanaka; it was among the first macrolide immunosuppressants discovered, preceded by the discovery of rapamycin (sirolimus) on Rapa Nui (Easter Island) in 1975.[1] Like ciclosporin, it was found in a soil fungus, although it is produced by a type of bacterium, Streptomyces tsukubaensis.[2] The name tacrolimus is derived from 'Tsukuba macrolide immunosuppressant'.[3]

Tacrolimus was first approved by the Food and Drug Administration (FDA) in 1994 for use in liver transplantation; this has been extended to include kidney, heart, small bowel, pancreas, lung, trachea, skin, cornea, bone marrow, and limb transplants.
[edit] Availability

The drug is owned by Astellas Pharma Inc., and is sold under the trade names Prograf® given twice daily, Advagraf® a sustained release formulation allowing once daily dosing, and Protopic® the topical formulation. [4] Advagraf® is available in 0.5, 1, 3 and 5 mg capsules.

Pharmacology

Tacrolimus is chemically known as a macrolide. In T-cells, activation of the T-cell receptor normally increases intracellular calcium, which acts via calmodulin to activate calcineurin. Calcineurin then dephosphorylates the transcription factor NF-AT (nuclear factor of activated T-cells), which moves to the nucleus of the T-cell and increases the activity of genes coding for IL-2 and related cytokines. Tacrolimus prevents the dephosphorylation of NF-AT.[5] In detail, Tacrolimus reduces peptidyl-prolyl isomerase activity by binding to the immunophilin FKBP12 (FK506 binding protein) creating a new complex. This FKBP12-FK506 complex interacts with and inhibits calcineurin thus inhibiting both T-lymphocyte signal transduction and IL-2 transcription.[6] Although this activity is similar to ciclosporin, studies have shown that the incidence of acute rejection is reduced by tacrolimus use over ciclosporin.[7] Although short-term immunosuppression concerning patient and graft survival is found to be similar between the two drugs, tacrolimus results in a more favorable lipid profile, and this may have important long-term implications given the prognostic influence of rejection on graft survival.[8]

Indications

Immunosuppression following transplantation

It has similar immunosuppressive properties to ciclosporin, but is much more potent in equal volumes. Immunosuppression with tacrolimus was associated with a significantly lower rate of acute rejection compared with ciclosporin-based immunosuppression (30.7% vs 46.4%) in one study.[7] Clinical outcome is better with tacrolimus than with emulsified ciclosporin during the first year of liver transplantation.[9] Long term outcome has not been improved to the same extent. Tacrolimus is normally prescribed as part of a post-transplant cocktail including steroids, mycophenolate and IL-2 receptor inhibitors. Dosages are titrated to target blood levels. Typical starting doses for once daily tacrolimus are 0.15-0.20 mg/kg.

Interactions

Also like ciclosporin it has a wide range of interactions, including that with grapefruit which increases plasma-tacrolimus concentration. Several of the newer class of antifungals, especially of the azole class (fluconazole, posaconazole) also increase drug levels by competing for degradative enzymes.

Ulcerative colitis

In recent years, Tacrolimus has been used to suppress the inflammation associated with ulcerative colitis, a form of inflammatory bowel disease. Although almost exclusively used in trial cases only, Tacrolimus has shown to be significantly effective in the suppression of outbreaks of UC.[10][11]

Dermatological use
Tacrolimus 0.1%
See also: Immunomodulators in the treatment of eczema

As an ointment (Protopic), tacrolimus is used in the treatment of eczema, particularly atopic dermatitis. It suppresses inflammation in a similar way to steroids, and is equally as effective as a mid-potency steroid. An important advantage of tacrolimus is that unlike steroids, it does not cause skin thinning (atrophy), or other steroid related side-effects.

It is applied on the active lesions until they heal off, but may also be used continuously in low doses (twice a week), and applied to the thinner skin over the face and eyelids[citation needed]. Clinical trials of up to one year in length have been conducted. Recently it has also been used to treat segmental vitiligo in children, especially in areas on the face.[12]

Side effects

From oral and intravenous administration

Side effects can be severe and include infection, cardiac damage, hypertension, blurred vision, liver and kidney problems (tacrolimus nephrotoxicity),[13] hyperkalemia, hypomagnesemia, hyperglycemia, diabetes mellitus, itching, and various neuropsychiatric problems such as loss of appetite, insomnia, Posterior reversible encephalopathy syndrome, confusion, weakness, depression, cramps, neuropathy, seizures, tremors, and catatonia.[14]

In addition it may potentially increase the severity of existing fungal or infectious conditions such as herpes zoster or polyoma viral infections.

Carcinogenesis and mutagenesis

In people receiving immunosuppresants to reduce transplant graft rejection, an increase risk of malignancy is a recognised complication. The commonest cancers are non-Hodgkin's lymphoma and skin cancers. The risk appears to be related to the intensity and duration of treatment.

From topical use

The most common adverse events associated with the use of Protopic, especially if used over a wide area, include a burning or itching sensation on the initial applications. Less common are flu-like symptoms, headache and cough and burning eyes.[15]

The use of Protopic should be avoided on known or suspected malignant lesions. The use of Protopic on patients with Netherton's syndrome or similar skin diseases is not recommended. Patients should minimize or avoid natural or artificial sunlight exposure. Skin infections should be cleared prior to application, and there may be an increased risk of certain skin infections. Protopic should not be used with occlusive dressings.

Cancer risks

Further information: Eczema#Immunomodulators

Tacrolimus and a related drug for eczema (pimecrolimus) were suspected of carrying a cancer risk, though the matter is still a subject of controversy. The FDA issued a health warning in March 2005 for the drug, based on animal models and a small number of patients. Until further human studies yield more conclusive results, the FDA recommends that users be advised of the potential risks. However, current practice by UK dermatologists is not to consider this a significant real concern and they are increasingly recommending the use of these new drugs.[16]

Contraindications and precautions

* Breast-feeding
* Hepatic disease
* Immunosuppression
* Infants
* Infection
* Intravenous administration
* Neoplastic disease, such as:
o Skin cancer
o Lung cancer
* Occlusive dressing
* Oliguria
* Pregnancy
* QT prolongation
* Sunlight (UV) exposure
* Grapefruit juice[17]

References

1. ^ Kino T, Hatanaka H, Hashimoto M, Nishiyama M, Goto T, Okuhara M, Kohsaka M, Aoki H, Imanaka H (1987). "FK-506, a novel immunosuppressant isolated from a Streptomyces. I. Fermentation, isolation, and physico-chemical and biological characteristics.". J Antibiot (Tokyo) 40 (9): 1249–55. PMID 2445721.
2. ^ Pritchard D (2005). "Sourcing a chemical succession for cyclosporin from parasites and human pathogens.". Drug Discov Today 10 (10): 688–91. doi:10.1016/S1359-6446(05)03395-7. PMID 15896681. Supports source organism, but not team information
3. ^ Ponner, B, Cvach, B (Fujisawa Pharmaceutical Co.): Protopic Update 2005
4. ^ Healthy Ontario: Tacrolimus topical ointment
5. ^ Template:William F. Ganong Review of medical physiology, 22nd edition, Lange medical books, chapter 27, page 530, ISBN 0-07-144040-2.
6. ^ Liu J, Farmer J, Lane W, Friedman J, Weissman I, Schreiber S (1991). "Calcineurin is a common target of cyclophilin-cyclosporin A and FKBP-FK506 complexes.". Cell 66 (4): 807–15. doi:10.1016/0092-8674(91)90124-H. PMID 1715244.
7. ^ a b McCauley, Jerry (2004-05-19). "Long-Term Graft Survival In Kidney Transplant Recipients". Slide Set Series on Analyses of Immunosuppressive Therapies. Medscape.Retrieved 2006-06-06.
8. ^ M.M. Abou-Jaoude, R. Naim, J. Shaheen, N. Naufal, S. Abboud, M. AlHabash, M. Darwish, A. Mulhem, A. Ojjeh, and W.Y. Almawi (2005). "Tacrolimus (FK506) versus cyclosporin microemulsion (Neoral) as maintenance immunosuppresion therapy in kidney transplant recipients.". Transplantation Proceedings 37 (7): 3025–3028. doi:10.1016/j.transproceed.2005.08.040. PMID 16213293.
9. ^ J.G. O'Grady, A. Burroughs, P. Hardy, D. Elbourne, A. Truesdale, and The UK and Ireland Liver Transplant Study Group (2002). "Tacrolimus versus emulsified cyclosporin in liver transplantation: the TMC randomised controlled trial.". Lancet 360 (9340): 1119–1125. doi:10.1016/S0140-6736(02)11196-2. PMID 12387959.
10. ^ Baumgart DC, Pintoffl JP, Sturm A, Wiedenmann B, Dignass AU (2006). "Tacrolimus is safe and effective in patients with severe steroid-refractory or steroid-dependent inflammatory bowel disease--a long-term follow-up.". Am J Gastroenterol 101 (5): 1048–1056. doi:10.1111/j.1572-0241.2006.00524.x. PMID 16573777.
11. ^ Baumgart DC, MacDonald JK, Feagan BG (2008). "Tacrolimus (FK506) for induction of remission in refractory ulcerative colitis.". Cochrane Database Syst Rev 16 (3): CD007216. doi:10.1002/14651858.CD007216. PMID 18646177.
12. ^ Nanette B. Silverberg, Peggy Lin, Lisa Travis, Jeanne Farley-Li, Anthony J. Mancini, Annette M. Wagner, Sarah L. Chamlin and Amy S. Paller(Nov.2004)."Tacrolimus ointment promotes repigmentation of vitiligo in children: A review of 57 cases". Journal of the American Academy of Dermatology, Volume 51, Issue 5,Pages 760-766.
13. ^ Naesens M, Kuypers DR, Sarwal M (2009). "Calcineurin inhibitor nephrotoxicity". Clin. J. Am. Soc. Nephrol. 4 (2): 481–509. doi:10.2215/CJN.04800908. PMID 19218475.
14. ^ Margot M. O'Donnell, MD; John P. Williams, MD; Robert Weinrieb, MD; Lex Denysenko, MD: "Catatonic Mutism after Liver Transplant Rapidly Reversed with Lorazepam," General Hospital Psychiatry. 2007; May-Jun Vol. 29;280-1
15. ^ Hanifin JM, Paller AS, Eichenfield L, Clark RA, Korman N, Weinstein G, Caro I, Jaracz E, Rico MJ; US Tacrolimus Ointment Study Group (2005). "Efficacy and safety of tacrolimus ointment treatment for up to 4 years in patients with atopic dermatitis". J Am Acad Derm 53 (2 suppl 2): S186–94. doi:10.1016/j.jaad.2005.04.062. PMID 16021174.
16. ^ N H Cox and Catherine H Smith (December 2002). "Advice to dermatologists re topical tacrolimus" (DOC). Therapy Guidelines Committee. British Association of Dermatologists.
17. ^ Fukatsu S, Fukudo M, Masuda S, Yano I, Katsura T, Ogura Y, Oike F, Takada Y, Inui K (2006). "Delayed effect of grapefruit juice on pharmacokinetics and pharmacodynamics of tacrolimus in a living-donor liver transplant recipient". Drug Metab Pharmacokinet 21 (2): 122–5. doi:10.2133/dmpk.21.122. PMID 16702731.

Kaynak: wikipedia

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 5764
favori
like
share