Beden Eğitimi Yıllık Planları - Beden Eğitimi Dersi Günlük Planı - Beden Eğitimi Günlük Plan ÖrneğiYıllık eğitim planı hazırlanırken göze alınacak bazı faktörler vardır. İklim ve mevsim şartları, okulun sahip olduğu ders araç ve gereçleri, ders yapılacak olan alanların nitelik ve yeterlilikleri ve öğrencilerin seviye tespiti arasında bağlantı kurulmalıdır. Beden eğitimi programı da gözden geçirilerek, yıllık plan aylara göre dağıtılarak düzenlenir.

Yıllık ders planlarında yıl içinde birtakım değişiklikler yapmak zorunlu hale gelirse, gerektiğinde zümre öğretmenlerinin de kararı alınarak yapılan değişiklik okul müdürünün onayından sonra uygulanır.

Beden Eğitimi Dersi Günlük Planı

Beden Eğitimi Dersi kıyafetini gereken biçimde giymiş olan öğrenciler, öğretmen gelmeden önce ders alanında, başlarında sınıf spor kolu başkanı ile tek sıralı safta toplanır. Spor kolu başkanı sınıfı sağdan saydırarak sınıf mevcudunu ortaya çıkarır. Öğretmen geldiğinde, sınıfa "Hazırol Dikkat - Sağa (veya sola) Bak" diye komut vererek sınıfı hazırlar. Koşarak öğretmenin üç adım karşısında esas duruşa geçerek "öğretmenim.... sınıfı......kişiyle dersinize hazırdır." diyerek sınıfı takdim eder, tekrar yerini alır. Öğretmen, sınıfa "Günaydın, Tünaydın veya Merhaba" diyerek selam verir. Öğrenciler "Sağol" diye cevap verirler. Böylece sınıf derse başlamış olur.

Beden Eğitimi Dersi 4 Bölümden oluşmaktadır.

1. Başlama Devresi: O gün işlenecek ders konusu hakkında öğrencilere kısaca teorik bilgilerin verilmesi.

2. Isınma Devresi: Öğrencileri, yapılacak uygulamaya hazırlamak için anatomik, fizyolojik ve psikolojik çalışmaların yapılması.

3. Esas Devre: Yıllık plana göre hazırlanan konular bu devrede işlenir. Konular öğrenciliren, cinsiyet ve yetenekleri, saha, araç ve gereç olanakları, hava şartları göz önünde tutularak hazırlanır.

Ayrıca öğrenci sayısı, yaşlan ve konu ile ilgili seviyeleri de unutulmamalıdır. Ders işlerken şu noktalara dikkat edilmelidir:

1. Seçilen alıştırmalar öğrencilerin seviyesine uygun olmalıdır.
2. Hareketler yeteri kadar tekrar edilmelidir.
3. Hareketlerin basamaklandırılması "kolaydan zora, basitten karmaşığa" prensibi ile yapılmalıdır.
4. Daha önceki konularla bağlantı kurulmalıdır.
5. Kalabalık sınıf mevcutlarında, gruplandırma ve istasyon çalışması yöntemine gidilmelidir.
6. Başarılı öğrencilerden grup lideri olarak faydalanılmalıdır.
7. Hareketlerin tekniği, anlaşılması açısından püf noktalan ile anlatılmalıdır.

4. Bitiriş Devresi: Esas devrede yorulmuş olan öğrencilerin, eğlenceli grup yarışmaları, eğitsel oyunlar ve dinlendirici esnetme hareketleri ile derse olan ilgi ve sevgilerinin sürekliliği sağlanır.
Fiziksel ve Fizyolojik amaç ise; yükselmiş olan kalp atım sayısını ve oksijen alımını normal seviyesine yaklaştırmak ve sinir sistemini rahatlatmaktır.

Dersin sonunda öğrenciler, birerli geniş kolda sıraya geçerler, öğretmenin "iyi günler, iyi dersler" şeklinde selamlamasına karşılık, öğrencilerin "sağol" demesiyle ders bitirilir.

Atatürk ilke ve inkılapları, önemli gün ve bayramların tarihi önemi, spor, sağlık, ilk yardım, saha ölçüleri ve malzemeler......gibi konular yeri geldikçe işlenmelidir.

Beden Eğitimi Günlük Plan Örneği

Okul ve Sınıf: 100. Yıl İlköğretim Okulu
Dersin İsmi: Beden Eğitimi
Dersin Süresi: 1 Saat 30 dakika
Ders Konusu: Basketbolda Top Sürme, Paslaşma, Basket Kuralları
Öğrencilerin Sayısı: 30
Alan, Araç ve Gereçleri: Spor Salonu, Basketbol Topları, Basket Potası
Yöntem: Örneklem, Uygulama
Amaç: Basketbol Temel Bilgileri ve Becerileri Yerleştirme
Davranışlar: Top Sürme Şekilleri, Basket Atış Yöntemleri

Dersin İşlenişi

İlk 5 dakika Selamlaşma ve yoklama

5 dakika Konu ile ilgili bilgilerin anlatılması

15 Dakika Isınma Devresi

Beş tur ısınma koşusu, genel açma-gerdirme hareketleri ve hentbole özgü stretching hareketlerinin yapılması.

30 Dakika Esas Devre

1. Sınırlandırılmış bir alanda çeşitli formlarda top sürme çalışması.
2. Sınıf iki gruba ayrılır ve slalom top sürme çalışması.
3. Alıştırma 2, gruplararası yarışma şeklinde yapılır.
4. Dörderli gruplar oluşturarak çeşitli yükseklikte ve mesafede pas çalışması.
5. Tam saha boyunca ikili paslaşma ve üçlü paslaşma çalışması.
6. Durarak ve sıçrayarak kale atışları yapılması.
7. Top sürerek kale atışları yapılması.
8. 2:1 top sürme, paslaşma ve kale atışı yapılması.
9. Yapılan yanlışlar düzeltilerek, hareketlerin yetirince tekrar edilmesi.
10. 2x5' 6:6 maç yapma (her iki grupta maç yapacak).

15 Dakika Değerlendirme

1. Örme pastan kale atışı yapmalarının istenmesi.
2. Hareketleri savunmaya karşı yapmalarının istenmesi

15 Dakika Bitiriş devresi

Dört tur hafif tempo koşu, iki tur yürüme ve dinlendirici hareketlerin yaptırılması.

5 Dakika Selamlaşma ve Öğrencilerin Giyinmesi.

Beden Eğitimi Öğretmeni (İmzası)

Okul Müdürü (İmzası)


alıntı

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2930
favori
like
share