apartman giderleri - asansör giderleri - asansör giderlerinin ödenmesi - apartman yönetmeliği kanunu
Kat Mülkiyeti Kanunu 20. madde gereği ''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça : a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 - 14.11.2007 / m.9) '', güçlendirme'' ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür. c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. (Değişik 2. fıkra: 2814 - 13.4.1983) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık (Değişik ibare: 5711 - 14.11.2007 / m.9) ''yüzde beş'' hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.'' Yönetim Planınızda zemin katta oturan malik ve sakinlerin asansör giderlerinden muaf tutulacağı yönünde bir hüküm mevcutsa, buna istinaden asansör giderlerine katılmamak mümkündür. Böyle bir düzenleme yoksa, yukarıdaki maddenin c bendi gereği ''Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.Aynı açıklama boş daireler,kullanılmayan daireler için de geçerlidir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 4986
favori
like
share