Âfetüilmi en-nisyânü.
İlmin âfeti unutkanlıktır.

Et-tebessümü sadakatün.
Tebessüm etmek sadakadır.

Et-tuhûru şatruîman.
Temizlik imanın yarısıdır.

Akilhâ ve tevekkel.
(Deveyi) Bağla ve tevekkül et.

Sûmû tesıhhû.
Oruç tutunuz, sıhhat bulunuz.

Es-salâtü imâdüd-dîn.
Namaz dinin direğidir.

Talebü'l helâli cihâdün.
Helal peşinde koşmak cihattır.

Ed-dêllü alel-hayri kefâilihi.
Hayra vesile olan yapan gibidir.

El-kelimetü't-tayyibetü sadakatün.
Güzel söz sadakadır.

El-cennetü tahte zılâli's-süyûf.
Cennet kılıçların gölgesi altındadır.

El-mecâlisü bi'l-emaneti.
Meclislerdeki sözler emanettir.

El-cennetü dâr-ül eshıya.
Cennet cömertler yurdudur.

Es-savmü nısfus sabr.
Oruç sabrın yarısıdır.

Es-sabru nısful iman.
Sabır imanın yarısıdır.

Es-sabru ınde sadmetil ûlâ.
Sabır, ilk şok anında gösterilir.

Es-sabru miftahül-ferec.
Sabır felahın anahtarıdır.

Efdalü ibadeti edvemühâ.
İbadetin efdali devamlı olandır.

El-Kur'ânü hüve'd-devâ.
Kur'an, sırf devâdır.

Men samete necâ.
Dilini tutan kurtuldu.

Re'sü'l-hikmeti mehâfetullah.
Hikmetin başı, Allah korkusudur.

El-ıdetü atıyyetün.
Vaad edilen verilmelidir.

Ed-duâü silahu'l mü'min.
Dua mü'minin silahıdır.

İsmah yüsmah lek.
Müsamaha et ki sen de göresin.

Es-salâtü nûr'ul-mü'min.
Namaz mü'minin nûrudur.

En-nedemü tevbetün.
Pişmanlık tövbedir.

El-mescidü beytü külli takıyyin.
Mescid, takva sahiplerinin evidir.

Ed-dînü en-nasîhatü.
Din nasihattir.

Ed-duâü hüve'l ibadetü.
Dua ibadettir.

El-cümuatü haccü'l-mesakîn.
Cuma fakirlerin haccıdır.

Hüsnü's-suâli nısfu'l-ilm.
Güzel soru, ilmin yarısıdır.

Es-selâmü kable'l kelâm.
Önce selam sonra kelam.

İzâ gadıbte fe'sküt.
Öfkelendiğinde sus.

Kesretü'd-dahiki tümîtü'l kalb.
Çok gülmek kalbi öldürür.

Es-savmü cünnetün.
Oruç kalkandır.

Es-subhatü temneu'r-rızk.
Sabah uykusu, rızka engeldir.

El-hamrü ümmü'l-habâis.
İçki kötülüklerin anasıdır.

Zina'l-uyûni en-nazar.
Gözlerin zinası bakmaktır.

El kanâatü mâlün lâ yenfed.
Kanaat bitmez bir sermayedir.

El-hayâü mine'l îman.
Hayâ, imandandır.

El-mer'ü alâ dîni halîlihî.
Kişi, arkadaşının dini üzeredir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 918
favori
like
share
papatya_28 Tarih: 08.10.2012 22:30
Ed-duâü silahu'l mü'min.
Dua mü'minin silahıdır

Güzel bir konu, hadisleri uygulayanlardan olmak duasıyla..Emeklerinize sağlık olsun..
Asiyan Tarih: 21.05.2006 18:05
Allah razı olsun degerli paylaşımın için teşekkürler