Amerikanın nüfusu - Amerika kıtasının nüfus bilgileri - Amerikada yapılan son nüfus sayımı

Amerika Birleşik Devletleri'nin 2010 rakamlarına göre toplam nüfusu: 308,831,000 kişidir. Bu rakam ile ABD, Çin ve Hindistan'ın ardından en kalabalık 3. ülkedir. Nüfus yoğunluğu 32/km²'dir. Birleşik Devletlerde her on yılda bir geniş ölçüde nüfus ve endüstri sayımı yapılmaktadır. 1790 da ilk sayım yapıldığında bu genç devletin nüfusu 4 milyondan az olup, çoğu doğu kıyısında yaşıyordu. Bugün 250 milyondan fazla nüfusu vardır. Son 20 yıl içinde pekçok insan ülkenin batı ve güney bölgelerine göç etmiştir.

Şehirler: Büyük Okyanus kıyısındaki California nüfus bakımından en büyük eyalettir. Atlas Okyanusu kıyısındaki New York eyaleti ikinci gelmektedir. Diğer bir batı eyaleti olan Colorado'da ise, ülkenin gösterdiği artışın hemen hemen iki katı oranında bir nüfus artışı olmaktadır. Arizona nın nüfusu 1960 tan bu yana iki kat artarken, Nevada nın ki, aynı müddet içinde üç katına varmıştır. Bir güney eyaleti olan ve güzel iklimi ile tanınan Florida nın nüfusu 1960 tan bu yana takriben % 100 oranında artmıştır.

New York şehri Amerika nın en büyük şehri ve dünyanın en büyük limanıdır. 1988 nüfusu 7.346.350 idi. Aynı zamanda, banliyölerin nüfusu yaklaşık 2 milyondur.

California da Los Angeles 3.402.342 ( 1988) nüfusu ile ikinci büyük şehirdir. Chicago 2.994.100 nüfusu ile üçüncüdür. Yaklaşık 1.700.00 nüfuslu Philadelphia dördüncüdür. Philadelphia nın Amerika tarihinde önemli bir yeri vardır. Çünkü Bağımsızlık Beyannamesi ile Birleşik Devletler anayasası burada onaylanmıştır.

Ülkenin başkenti Washington yaklaşık 637.000 nüfusa sahiptir. Ülkenin başkenti olarak özel bir şekilde planlanıp inşa edilmiştir.

Eğitim: Bir asır evvelinde yüzde yirmi olan okuma-yazma bilmeyenlerin oranı, bugün % 1 dir. Okul ve üniversitelere kayıtlı öğrencilerin sayısı 60.000.000 kadardır. Fen ve matematik derslerine, yabancı dillere verilen önem artmakta ve öğrencilerin diğer milletlerle çeşitli kültürler hakkında bilgilerinin genişletilmesine çalışılmaktadır. Öğretimde televizyon ve filimlerden geniş ölçüde faydalanılır. Eyaletlerin bir çoğunda 7-16 yaş arası için eğitim parasız ve mecburidir.

Sosyal güvenlik: İşçi 65 yaşında emekli olduğunda, daha önceki kazançları ile ilgili bir orana göre kendisine emekli aylığı bağlanır. 62 ile 64 yaşları arasında emekli olanların aylıkları daha azdır.

Din: Kendi ibadethanesini ve dinini seçme ve kendi vicdanına göre ibadet hürriyeti her Amerikalının hakkıdır. Birleşik Devletler Anayasası nda yapılan ilk değişiklik şöyledir: Kongre, belirli bir dinin mecburi olması için veya ibadet hürriyetini yasaklayan bir yasa yapamaz. Her eyaletteki Amerikalılar aynı ibadet hürriyetine sahiptirler.

Bütün ülkede 219 mezhebe bağlı 331.000 yerel kilise grubu vardır. Dünyadaki bütün batıl inançların merkezi bu ülkedir. İslam, budist, Rus Ortodoks ve Yunan Ortodoks dahil, yeryüzündeki belli başlı dinlerin tamamı Birleşik Amerika da temsil edilmektedir. İslamiyet i kabul edenlerin sayısı günden güne artmaktadır.

Amerika, dünyanın toplam yüzölçümünün %8,3'ünü, karasal yüzölçümünün %28,4'ünü kaplar. Dünya nüfusunun %14'ü (900 milyon) Amerika'da yaşamaktadır.

24.230.000 km²'lik bir alan oluşturmaktadır. 2001 yılındaki ortalama nüfusu 454.225.000'dur. Asya ve Afrika'dan sonra üçüncü büyük kıtadır ve nüfus olarak da Asya, Afrika, ve Avrupa'dan sonra en kalabalık dördüncü kıtadır

ABD'nin nüfusu büyümeyle ters orantılı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan son nüfus sayımı, ülke nüfusunun son 10 yılda neredeyse yüzde 10 arttığını gösterdi
Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan son nüfus sayımı, ülke nüfusunun son 10 yılda neredeyse yüzde 10 arttığını ancak nüfus artışının yavaşladığını ortaya koydu. Amerikan Nüfus Sayımı Bürosu ABD nüfusunu 308,7 milyon olarak belirledi. Büro'ya göre, nüfus artışı 1930'lardaki Büyük Buhrandan bu yana en düşük seviyesinde. ABD'nin güneyi ve batısında nüfus artışı hızını sürdürüyor. Her bir eyaletin nüfuslarındaki değişiklikler, bu eyaletlerin gelecek 10 yıllık süre içinde Amerikan Kongresi'ne gönderecekleri temsilci sayısının belirlenmesinde kullanılacak. ABD nüfusu 10 yıl önce 281,7 milyondu. Amerikan Nüfus Sayımı Bürosu Direktörü Robert Groves, nüfus artışının yüzde 40'ının göç nedeniyle oluştuğunu açıkladı. Groves, 1790'dan bu yana yapılan tüm nüfus sayımlarında ülkede vatandaş olan ve olmayan herkesi saydıklarını da belirtti. ABD, diğer gelişmiş ülkelerler kıyaslandığında hâlâ hızla büyüyen bir ülke. Fransa ve İngiltere gibi ülkeler geçen 10 yıl içinde yüzde 5 civarında büyümüştü. ABD'de nüfus artışının özellikle cumhuriyetçilere desteğin yoğun olduğu kentlerde yaşandığı bildiriliyor.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 8012
favori
like
share
asxcv Tarih: 04.02.2011 12:27
bilgi için teşkler