mesih nedir - mesihin anlamı nedir - mesih kelimesinin manası
Arap dili sözlüklerinin çoğu bu kelimenin Arapça asıllı olmayıp İbranice’deki “Meşiha”dan geldiğini kabul etmektedir.1 Meşiha, mülk sahibi olan ve kutsal yağla meshedilen kişi anlamına gelmektedir. Kökeni itibariyle İbranice olan bu kelimenin, Arapça’ya Süryanice’den geçtiğini savunanlar vardır. İslam öncesi dönemde Kuzey ve Güney Arabistan’da bu kelime bilinirdi. Bazı müfessirlerin kelimeyi Arapça kabul edip bu konuda yorumlara girmesi 2 kayda değer görülmemektedir.3
Mesih kelimesinin çoğulu müseha ve misah gelmektedir. Zıt iki anlamda kullanılan(ezdad) kelimelerdendir. Doğru söyleyen için kullanıldığı gibi yalancı içinde kullanılır. Hz. İsa’nın lakabı olarak kullanılan bu kelime, Yunanca’ya “Christos” kelimesi ile tercüme edilmiştir.4 Grek kökenli olup “hafifçe dokunmak” anlamına geldiğini söyleyenler de vardır. Arap yazarlar Hz. İsa’ya Mesih denilmesinin birkaç sebebini zikrederler: a) Bereketle ve şerefle meshedildiğinden b) Doğuşundan itibaren Hz. Cebrail’in kanatları ile şeytandan korunduğundan c) Amaların gözlerini meshettiğinde görmeye başlamalarından d) Hastaya eli ile dokunduğunda şifa bulduğundan e) İnsanları kutsal yağla meshettiğinden dolayı kendisine Mesih denilmiştir.5 Zeytin yağı ile yağlanmak iki amaçla oluyordu; birinci kullanım şekli kozmetik amaçlıydı. İnsanlar bir festivale giderken yüzlerine sürerlerdi veya bir misafirleri geldiğinde bir ikram olarak ona sürerlerdi. İkinci kullanım şekli ise dini amaçlıydı; vaizliğe veya herhangi dini bir göreve atanan biri zeytin yağı ile yağlanırdı. Diğer bazı sebepler de şöyle sıralanmıştır: a) Düz tabanlı olması b) Anasından doğarken kutsal yağla meshedilmiş olması c) İkinci gelişinde yeryüzünü dolaşarak mesafeler katetmesi d) Sıddik (çok doğru sözlü olması)6, kelimeye “günahlardan temizlenmiş kişi” anlamını da verenler vardır.7
“Allah onu meshetti “ sözü mübarek ve güzel kıldı manasına geldiği gibi, kötü ve uğursuz bir şekilde yarattı anlamına da gelir.8 Hem Hz. İsa hem de Deccal için kullanılmaktadır.
Kur’an-ı Kerim’de tek başına kullanıldığı gibi9, İsa kelimesi ile birlikte de kullanılmaktadır.10Mesih kelimesi Kur’an-ı Kerim’de on bir defa tekrar edilmiştir.
Istılah manası itibariyle Mesih; Allah tarafından yeryüzüne gönderilecek ve dünyayı hakimiyeti altına alacak bir peygamber veya bir liderdir. Onun gelişi ile ilgili beklentileri ihtiva eden hareket, inanç ve idealler sistemine de “Mesihilik” denilmiştir.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2854
favori
like
share
lovpe Tarih: 18.10.2012 02:34

Beklenen İnsanların Kurtarıcısının Özellikleri
Son zamanda İnsanları kurtarıcı çıkacak ortaya ama bu ne Mesih ne b İsa nede beklenen b Mehdi nede Deccal filan dır bu şahıs çok çok üstün olacak ve İnsanların arasından çıkacak ve İnsanları gerçek yola götürecek ve bu b Evrenden İnsanları kurtaracak çünkü o gerçeği temsil edecek yalanı değil (çünü ondan öncekilerin hepside yalanı temsil etmişlerdir )
onun özellikeri şöyle olacak ortaya çıktığı an Onu görenler neredeyse donup kalacak çünkü çok çok güzel olacak ve hiç bir İnsan böyle Güzellikte birisini görmemiş tir ve Onun Vücudunun çevresi Renkli Işık ile çevrilmiş olacak ve o Renkli Işık lar onu koruyacak ve onun Güzel Bedenini bu Renkli Işık lar saesinde onun vücudunu kimse göremiyecek onun izni olmadıkça ve Onunla Birlikte çok Güzel bir Müzik Melodi işitilmekte olacak
ve bu şahıs aynı anda çok Hızlı Hareket edebilecektir kendi Bedeni ile ve Onun çevresindeki Renkli Işık saesinde çok aniden ve çok Hızlı şekilde bu b Evrenin dışına çıkabilecek ( öyle bir Hız ile Hareket edecek ki böyle Hız asla görülmemiştir ve bu Hız bilinen tüm Hızlardan çok çok Daha üstün olacak bu yüzden bu b Evren dışına çıkabilecektir )

Ona Uymayanlar İnanmayanlar Ona Karşı Çıkanlar Onu Üzenler Cehenneme falanda girmeyecekler Azap ta Görmeyecekler Sadece Cennete ( bu b Dünyanın en Hızlı Zaman dilimi neyse örnek 1 Salise daha Cennete geç girecekler bu da 1 Salise = 100 yıl veya 10000 ... yıl demektir )
Ama Ona Uymamak Ona İnanmamak Ona Karşı Gelmek Bunların hepside asla ve asla imkansızdır çünkü O Şahıs çok Muhteşem biri Olacak ve Ortaya çıktığı an Sanki Zaman b Dünya Herşey Durmuş ve Donup Kalmış Gibi Olacak bu Yüzden hiç bir kimse ona karşı (Onun izni olmadan ) bir söz söylemeye cesaret edemeyecek
ve Onun Saesinde Tüm İnsanlar Kurtulacak