sosyal hizmetler bölümü eğitim programı - sosyal hizmektel bölümünün amaçları - sosyal çalışmacı - aöf uluslarası ilişkilerPuan Türü: Eşit Ağırlıklı

Sosyal Hizmetler Bölümü ülkemizde sosyal hizmetlere ilişkin programları planlamak, düzenlemek ve uygulamak için sosyal hizmet eğitimi görmüş profesyonel elemanlara duyulan ve her yıl artmakta olan ihtiyacın karşılanmasına katkı sağlamak üzere kurulmuş ve 2002-2003 akademik yılında öğretime başlamıştır.


Bölümün öğretim dili Türkçe’dir. Ancak öğrenciler İngilizce verilecek dersleri izleyebilecek ve İngilizce kitaplardan yararlanabilecek düzeyde İngilizce bilmek zorundadır. Bu nedenle öğrencilerin İngilizce yeterlik sınavını geçmiş olmaları yada İngilizce Hazırlık Sınıfı’nı bitirmiş olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin eğitimleri süresince Mesleki İngilizce dersleri alarak yabancı dil bilgilerini artırmaları sağlanır.


ÖSS "Eşit Ağırlıklı" puanla öğrenci alan Sosyal Hizmetler Bölümü'nün eğitim programı lisans düzeyinde bir yıllık İngilizce hazırlık sınıfından sonra dört akademik yılı kapsamaktadır. Eğitim programı, sınıf içi eğitim yanında alanda uygulamayı, sosyal hizmet alanlarına giren konularda araştırma yapmayı ve proje çalışmalarını içermektedir.

Tüm bu çalışmalar bir öğretim elemanın süpervizyonu altında gerçekleşmektedir. Eğitim programında öğrenciye kendi ilgisi ve tercihi doğrultusunda ders seçme hakkı tanınmakta ve öğrenciden eğitim-öğretim sürecine aktif olarak katılması beklenmektedir.

Mezuniyet için öğrencilerin toplam 145 kredilik ders yükünü başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Sosyal Hizmetler Bölümü'nden mezun olanlar "Sosyal Hizmet Uzmanı" olarak (kamu sektöründe halen kullanılan kadro ünvanı : sosyal çalışmacı) uluslararası geçerliliğe sahip lisans diploması almaya hak kazanırlar.

UYGULAMALAR

Bölümümüzde sosyal hizmet uygulamaları aktif olarak faaliyet gösteren, kamuya ve özel sektöre ait sosyal hizmet kuruluşlarında, bir kuruluş danışmanının sorumluluğu ve bölümümüzden bir akademik danışmanın süpervizyonu altında gerçekleştirilir.


Araştırma Uygulaması I ve II, Proje Semineri ve Bitirme Projesi dersleri bir akademik danışmanın süpervizyonu altında gerçekleştirilir, yapılan çalışmalar bir yönerge çerçevesinde değerlendirilir.


ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Bölümümüz, Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliği (International Association of School of Social Work - IASSW) ile Avrupa Sosyal Hizmet Okulları Birliği’ne (European Association of School of Social Work) üyedir.Başkent Üniversitesi Sokrates - Erasmus programları kapsamında öğrenci değişimi için gereken koşulları sağlamıştır. 2005 - 2006 Akademik yılından itibaren bölümümüz öğrencileri bu değişim programından yararlanmaya başlayacaktır.ANA DAL ve YAN DAL PROGRAMLARI

Bölümümüzde okuyan öğrenciler, diğer bölümlerde anadal ve yandal uygulamaları yapabilirler. Böylece öğrencilerimiz iki diploma alma şansına sahip olmaktadır. Bölümümüzde halen yandal eğitimi yapan öğrenciler bulunmaktadır.


ÇALIŞMA ALANLARI
Sosyal Hizmetler Bölümü eğitim programını başarıyla tamamlayan ve sosyal hizmet unvanı alan mezunlara bugünkü ülkemiz koşulları içinde geniş bir talep bulunmaktadır.

Uluslararası geçerliliğe sahip lisans diploması almaya hak kazanan mezunlar çeşitli alanlarda çalışma olanağına sahiptir.Sosyal hizmet uzmanları;

Çocuk yuvaları, çocuk klüpleri, sokak çocukları için merkezler, kreş ve gündüz bakım evleri, koruyucu aile programları gibi çocuk refahı alanında,

Gençlik merkezleri, öğrenci yurtları, üniversitelerdeki öğrenci hizmetleri birimleri gibi gençlik refahı alanında,

Aile danışma merkezleri, aile mahkemeleri, kadın konukevleri gibi aile refahı alanında,

Aile Mahkemeleri, Çocuk mahkemeleri, Çocuk Islahevleri, cezaevleri gibi adli hizmetler alanında,

Hastaneler, psikiyatri klinikleri, sağlık ocakları gibi sağlık alanında,

Huzurevleri, yaşlı danışma merkezleri, yaşlı klüpleri gibi yaşlı refahı alanında,

Bakım ve rehabilitasyon merkezleri gibi özürlü refahı alanında,

Fabrikalar, sendikalar gibi işçi refahı alanında,

Yoksullukla mücadele ve sosyal yardım alanında,

Toplum merkezleri gibi toplum kalkınması alanında,

Uluslar arası Örgütlerde, Birleşmiş Milletler vb..

kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlar ile uluslararası örgütlerde çalışma olanağına sahip bulunmaktadır.


Bireysel ve toplumsal sorunlara derin ilgi duyan, devamlı olarak kendisini, sosyal anlayışını, empatik davranışını ve girişimciliğini geliştirmeye imkan verecek bir meslek arayan herkes sosyal hizmeti çok ilginç ve doyurucu bulacaktıralıntı

Beğeniler: 3
Favoriler: 1
İzlenmeler: 2771
favori
like
share