Hipomagnezemi Nedir - Magnezyum Düşüklüğü - Hipomagnezemi Hakkında


Magnezyum vücutta en çok bulunan 4. katyondur. Potasyumdan sonra 2. büyük hücre içi katyondur. Vücut ağırlığının % 0.05 i kadar bir miktarda bulunmasına karşın, vücudumuzdaki yüzlerce enzim olayına katılmaktadır. İnsan vücudundaki magnezyumun % 65 i kemik ve dişlerdedir. Kalan % 35 kan, doku ve diğer vücut sıvılarında yer alır. Beyin ve kalpte diğer dokulardan daha yoğun bulunur. Birçok hücre işlevinde rolü vardır. Enerji transferi, protein, karbonhidrat ve yağ metabolizmalarını depolama ve kullanma, normal hücre zarı işlevlerinin bakımı ve paratiroid hormonu salınımının düzenlenmesini sağlar. Sistematik olarak kan basıncını düşürür, periferik damar direncini değiştirir. Magnezyum düzeylerindeki anormallikler, organ sisteminde bozukluklara sebep olur. Ölümcül komplikasyonlara yol açabilir.Hipomagnezemi nedenleri şunlardır:
Açlık, alkol bağımlılığı, total parenteral beslenme, aç kemik sendromu, diyabetik tedavi, alkol yoksunluğu sendromu, akut pankreatit, ishal, kusma, gastrointestinal fistüller ve ostomi, ikincil hipokalsemi ile hipomagnezemi, gitelman sendromu, genetik ve dominant hipokalsemi, normokalsemi ile izole edilmiş hipomagnezemi, diüretikler ve kornik tiyazid kullanımı, antimikrobiyaller, Amfoterisin B, aminoglikozidler, pentamidin, kemoterapi ve sisplatin, 32-33 proton inhibitörleri, ethanol34, kronik metabolik asidoz.

Hipomagnezeminin sebep olduğu kardiyovasküler hastalıklar: aritmi ve hiper tansiyondur. Magnzeyum eksikliği, kemikleri, sinir sistemini, organ sistemini ve daha birçok şeyi etkiler. Tedavi yönetmleri şöyledir:
Mg içeren ilaçlar hemen kesilmelidir. Böbrek fonksiyonu normal olan hastalarda intravenöz serum fizyolojik ile hidrasyon yapılır. Loop diüretikleri tedaviye eklenebilir. Ciddi kardiyak bulguların varlığında Mg antagonisti olarak V kalsiyum glukonat uygulanır. Ağır vakalarda diyaliz uygulanır; bu amaç için hemodiyaliz periton diyalizinden daha etkindir. Diyaliz sıvılarında 0.6-1.2mg/dL Mg vardır. İdrarla atılımını hızlandırmak için intravenöz serum fizyolojik vererek yapılır. Buna ilaveten yavaş kalsiyum infüzyonu verilebilir. Çünkü, kalsiyum magnezyumun nöromusküler etkilerini antagonize eder. Ağır hipermagnezemisi olan böbrek yetmezlikle hastalarda dializ yapmak gerekebilir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2417
favori
like
share