Lazca Aşk Sözleri - Lazca Sözler

Seri kodogutu xolo
Ûişuça oxori şüimi
Na gaoropu moro
Ali elankteri şüimi

Toli çilambri xolo
Ûişuça guri şüimi
Momigoraûu xolo
Üaribi çona şüimi

Öumani mapxa xolo
Gobindum guri şüimi
Va gobiöondini moro
Gurişi çona şüimi
Garip

Yine akşam oldu
Garip evim benim
Nasılda sevdin beni
Boynu büküğüm benim

Gözüyaşlı yine
Garip yüreğim benim
Ziyaret edecektin beni
Işığım benim

Yarın yaz yine
Avutuyorum yüreğimi
Unutamadım Gördünmü
Yüreğimin güneşini.


...

Mzuğa Do Lazi

N3az oputxinu nomskun k'azepez
K'azişen k'ayi mis aputxinen.
Nçxomi oç'opinu nomskun Lazepez
Lazişen k'ayi mis aç'opinen.

Ma Lazi bore, mzuğaşi jin birdi
Uçamzuğaşi şkurna var miğun.
Muk'o bişkidi heko ti bimçfiri,
Şkurnaşen dido oropa miğun.

Lazi mançxomez ordo goçk'ondun
Dalgape k'ala mupe un3'orun.
Ç'umani mzuğaşe xolo muk ulun
Uçamzuğaşi oropa uğun.

Ç'umanişe naixelasen Lazi,
Tolepe muşik guriten i3'k'en.
Nak'o mendra t'azna Lazi do mzuğa,
Lazi do mzuğa var ok'i3'ken.


Deniz Ve Laz

Havada uçmak yakışır kazlara
Kazlardan güzel kim uçabilir.
Balık tutmak yakışır Lazlara
Lazlardan güzel kim tutabilir.

Ben Lazım, deniz üstünde büyüdüm
Karadenizden hiç bir korkum yok.
Ne kadar boğulduysam, o kadar yüzdüm
İçim sevgi ile doldu, korkudan çok.

Laz balıkçılar çok tez unutur
Dalgalar onlara neler eder.
Sabah yine denize kendi gider
Karadenize karasevda çeker.

Yarınına sevinmek için Laz
Gözleri yürekten bakar biraz.
Ne kadar uzak olsa da deniz ve Laz,
Deniz ve Laz birbirinden ayrılamaz

...

Yoyi Nana Yoyi

Yoyi nana yoyi, xolo komoxtu yazi
Noderepe ivasen bazi bazi,
Kimik yazma kimik moytfasen k'azi
Pukurasen duzluğepe dadi çkimi.

Kimi oncğorayi ren dido nezuği,
Gyayi ti var aç'k'omen iven yazuği,
Go3'ok'oreyi p'oggyaz uğun azuği,
Haşşo bozopeti renan dadi çkimi.

Kimi tembel iven mbeliz koyaç'aben,
Ondğener gyayişe muç'o daç'aben,
K'inoni k'itepez bureği kogaç'aben,
P'anda sarma diveni dadi çkimi.


Kimi keskiniren e3'ixorons mbeliz,
Varti eludgitun heşşo tembeliz,
Dirdu ya doga3'onen gedgitaşi mbeliz,
Sum 3'ana çkfa kunon dadi çkimi.

Oy Anam Oy

Oy anam oy yine göreceğiz yazı
İmeceler olacak bazı bazı
Kimisi yazma kimisi örtecek kazı
Düzlükler çiçek açacak teyzeciğim

Kimi utangaç olur çok nazik
Yemek de yiyemez olur yazık
Kucağında duruyor azık
Böyle kızlar da var teyzeciğim

Kimi tembeldir belin üstüne yapışır
Öğle yemeğine nasıl da koşuşur
Kınalı parmaklara börekler yapışır
Her zaman sarma olur mu teyzeciğim

Kimi çalışkandır oynar üstünde belin
Hiç de yanında durmaz öyle tembelin
Büyümüş sanılır çıkınca üstüne belin
Üç senesi daha var teyzeciğim

K'azi: Eşarp
Mbeli: Bel (U şeklinde çelik çatala, T şeklinde ahşap sap takılan tarla kazımaya yarayan alet)
Nodeyi: Kadın imecesi


Yamo

Ar yazi t’u qonaz nabogni yamo
Mebanç’i noderiz do tamo tamo
Bozopek noderiz ibirt’ez yamo
Hek’o mskva mot t’u hem ndğaz he yamo

Rak’anik ran3’k’alamt’u yamoş sersiten
Tempo dokaçamt’ez mtellik bergiten
Kimi sari yazma kimi xaseten
Nodginan qonaz do ibirnan yamo

Qonaşi ar ucişen boxosart’i ma
Mtelli ti mot t’ez p’eya hek’o mskva
Mtelliz uğut’u ntğozeyi ntoma
Buucam ibirnan yamo heyamo

Ç’umandel lumcişa hek komebakti
Var oxobo3’oni çkar mek’ilu vakti
Qali kogeloktu yazişi mjorakti
Hemuşkule çkva vabogni yamo

Helimişi Hasan

Yamo

Bir yazdı duydum tarladan yamo
Yavaşça yaklaşıp baktım neydi o
Kızlar imeceyle söylüyordu yamo
Neden o kadar güzeldi o gün, o yamo

Tepeler inliyordu yamo sesleriyle
Tempo tutuyordu hepsi kazmalarıyla
Kiminde eşarp, kiminde sarı yazmalarıyla
Dizilip tarlada söylüyorlar yamo

Tarlanın bir ucundan gözetliyordum
Neden bu kadar güzel, hepsi de diyordum
Örülmüş saçları hepsinin, görüyordum
Dinliyorum onları, söylüyorlar yamo heyamo

Sabahtan akşama öylece durup kaldım
Zaman nasıl geçti hiç anlayamadım
Yaz güneşi süzülüp ufuktan batınca
Artık yamo sesini hiç duyamadım

Türkçeleştiren: Kamil Aksoylu

...

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 12300
favori
like
share