Atatürk ilke ve inkılapları deneme sınav soruları1. Yurdun savunulması için bütün ulusal güçlerin toparlanması, Osmanlı Devleti'nin Uluslar Kurumuna alınmasının sağlanması yurtdışına kurullar gönderilerek Türklerin uğradığı haksızlıkların anlatılması gibi amaçları gerçekleştirmek isteyen kongre aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alaşehir Kongresi
B) Milli Kongre
C) Balıkesir Kongresi
D) Nazilli Kongresi
E) Sivas Kongresi

2. Toplanış amacı bölgesel, alınan kararlar bakımından ulusal kararlar içeren kongre aşağıdakilerden hangisidir?
A) Erzurum
B) Sivas
C) Alaşehir
D) Nazilli
E) Milli Kongre

3. Damat Ferit Hükümetini düşürerek yerine yurtsever bir hükümetin kurulması kararı hangi kongrede olmuştur?
A) Erzurum
B) Sivas
C) Nazilli
D) Alaşehir
E) Muğla

4. Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum Kongresinde, halkı örgütlenmeye iten nedendir?
A) Ermeni tehlikesi
B) Mustafa Kemal'in Havza Genelgesi'ni yayımlaması
C) Mavri Mira Cemiyeti'nin Rum halkı kışkırtması
D) Sevr Barışı ile İtilaf Devletlerinin Anadolu’yu paylaşmaları
E) VVilson İlkelerinin yayımlanması

5. Osmanlı'nın Uluslar Kurumu'na alınmasını isteyen, Türklerin ulusal bağımsızlık konusunda haklılığını savunan kongre hareketi hangisidir?
A) Sivas Kongresi
B) Nazilli Kongresi
C) Alaşehir Kongresi
D) Balıkesir kongresi
E) Milli Kongre

6. İstanbul Hükümeti'ne bağlı yarı özerk bir kuruluş olarak çalışacağını belirten kongre hareketi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Erzurum Kongresi
B) Sivas Kongresi
C) Balıkesir Kongresi
D) Alaşehir Kongresi
E) Nazilli Kongresi
7. Aşağıdakilerden hangisi, Milli Mücadele döneminde ortaya çıkan kongre hareketlerinin özelliklerinden biri değildir?
A) Devlet otoritesinin boşluğunu doldurmayı amaçlamışlardır.
B) Hukuksal niteliğe sahip değildirler.
C) Osmanlı Dernekler Yasası'na göre yapılmışlardır.
D) Yasal sınırlar içinde kalmayı amaçlamışlardır.
E) Yalnız Türkler tarafından düzenlenmemiştir.

8. Kuva-i Milliye'ye asker alma kararı hangi kongrede alınmıştır?
A) Erzurum Kongresi
B) Sivas Kongresi
C) Alaşehir Kongresi
D) Nazilli Kongresi
E) Muğla Kongresi

9. Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum Kongresi'nde alınan kararlardan biri değildir?
A) Doğu Anadolu illeri yurdun ayrılmaz bir parçasıdır.
B) Ermeni tehdidine karşı birleşilecektir.
C) Gerekirse Sovyet Rusya ile işbirliği yapılacaktır.
D) Kongre sonucunda Doğu illerini içine alan bir örgüt kurulmuştur.
E) Azınlık güvence altındadır.

10. M. Kemal'in kongreler konusundaki en büyük amacı, aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
A) Yurttaki tüm dağınık hareketleri birleştirerek, düşmana karşı bir ulusal bütün olarak karşı koyma
B) Kongrelere maddi destek sağlama
C) Bölgesel ve yerel kongre hareketlerine etkin bir şekilde destek olma
D) Ülke genelinde kongre sayısının artmasını sağlayarak, ulusal bilinci uyandırma
E) Tüm kongrelerde alınan kararları onaylayarak, bu kararları halka mâl etmek

11. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal'in ülke genelinde toplanan kongrelere bakış açısını en iyi şekilde ifade eder?
A) Kongrelerin padişahçı ve Osmanlıcı bir çizgiye sahip olduğunu savunması
B) Tüm kongreleri ulusu birleştirici bir nitelikte görmemesi
C) Kongrelerin yetersiz ve gereksiz olduğunu söylemesi
D) Kongrelerin hukuksal dayanağının olmadığını vurgulaması
E) Toplanan kongrelerin halk desteğinden yoksun olduğunu belirtmesi

12. Aşağıdakilerden hangisi, Milli Kongre'nin başarısızlık nedenlerinden biri değildir?
A) Alınan kararları uygulayacak bir dernek veya o nitelikte bir başka kuruluşun olmaması
B) Kongreye katılmaya ve karşı olan siyasi partilerin g olması
C) Yurtsever aydınların, siyasal partileri bir uyum içine getirip, diğer sivil toplum örgütleriyle bu konuda uygulamaya geçilebileceğini düşünmesi
D) Kongreyi toplayanların hükümet desteğinden yoksun olması
E) Kongre üyeleri arasında uzlaşmaya varılmasının olanaksız olması

13. Erzurum Kongresi'nin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Temsil Kurulu'nun oluşturulması
B) Doğu Anadolu'daki tüm direniş hareketlerinin bir çatı altında birleştirilmesi
C) Sivas Kongresi'nin toplanmasının kolaylaşması
D) Kongre sonunda M. Kemal'in önderliğini kamuoyunun giderek benimsemesi
E) M. Kemal ve R.Orbay hakkında tutuklama kararı çıkarılması

14. Aşağıdakilerden hangisi Alaşehir Kongresi'nin özeli tiklerinden biri değildir?
A) Asker ve vergi toplanması kararlaştırıldı.
B) İstanbul Hükümeti'ne bağlı yarı özerk bir kuruluştur
C) Batı Anadolu'daki en geniş kapsamlı kongre hareketidir.
D) Yunanlıları yurttan kovmak için diğer anlaşma devletleriyle görüşülebileceği.
E) Balıkesir, Nazilli ve Erzurum kongrelerinin sonuçları görüşülmemiştir.

15. Aşağıdakilerden hangisi Sivas kongresinden sonra toplanan kongrelerden biri değildir?
A) 3. ve 4. Balıkesir kongresi
B) 1. Edirne kongresi
C) Muğla kongresi
D) 2. Nazilli kongresi
E) 1. Nazilli kongresi


1.B 2.A 3.B 4.A 5.E 6.D 7.B 8.D 9.C 10.A 11.B 12.D 13.D 14.E 15.E


alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2837
favori
like
share
eqvador Tarih: 28.02.2011 11:24
güzel olmuss