yönetici değişikliğinde apartman işletme defteri - eski apartman işletme defteri nasıl yenilenirAşağıdaki maddeler uyarınca, eski defteri notere kapattırmak sureti ile yeni bir defter tutabilirsiniz.

MADDE 32 - ..... Kat malikleri kurulu kararları (1) den başlayıp sırayla giden sayfanumaraları taşıyan her sayfası noter mühüriyle tasdikli bir deftere yazılarak,toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır, karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek imza koyarlar.

MADDE 36 - Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri, 32 nci maddede sözü geçen deftere tarih sırasiyle yazmaya ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur.

Bu defterin, her takvim yılının bitmesinden başlıyarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir.


Av.Esin Kılıç Şehirlioğlu


alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 4397
favori
like
share