BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
Es selamu `aleykum ve rahmetullahi ve berakatuh!

Elhamdulillahi rabbil alemin.....

ALLAHIN YARDIMI NASIL OLUR?

Bu yolu tutuşumuzun sıhhatini göstermesi için Allahın Kitabına dönüyoruz. Ondaki tek bir ayet, işe tasfiye ve terbiye ile başlanması noktasında bizimle ittifak etmeyenlerin hatasını gösteriyor;

Allah Teala buyuruyor ki; Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder(Muhammed 7)

Bütün müfessirler, bu ayette geçen; Allaha yardım etmek ibaresinin manasının; Onun hükmüyle amel etmek, aynı şekilde, Allahın müminlere Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar(Bakara 3) ayetiyle şart kıldığı gayba iman etmek olduğunda icma etmiştirler.

Allahın yardımı, ancak Onun hükümlerini uygulamak olunca, müfessirlerin ittifak ettiğine uygun olarak Allaha yardım etmediğimiz halde, cihada fiili olarak girmemiz nasıl mümkün olur?

Akidemiz harap bir halde iken nasıl cihada girebiliriz?

Ahlakımız fesat ile beraber yürürken nasıl Cihad edebiliriz?

Cihada başlamadan önce, akideyi düzeltmemiz ve nefsi terbiye etmemiz kaçınılmazdır.

Ben bu tasfiye ve terbiye yolumuzun itirazdan kurtulmayacağını, birisinin çıkıp şöyle diyeceğini biliyorum; Tasfiye ve terbiye hareketi çok uzun zaman alır!

Lakin ben diyorum ki; bu işte gaye, Azim olan Rabbimizin emrini uygulamamızdır. Bu gayeye yolun uzun oluşuna veya kısalığına aldırmadan, önce dinimizi öğrenerek başlamalıyız. Sözümü Müslüman davetçilere, alimlere yöneltiyorum ve onları, doğru İslamı tam olarak öğretmeye, her gaflet edilen veya bilmezlikten gelinen ihtilaf ve çekişmeler ile mücadeleye davet ediyorum; Ve birbirinizle didişmeyin. Sonra içinize korku düşer ve kuvvetiniz elden gider(Enfal 46) bu çekişmeleri, bu gafleti yok ettiğimiz zaman, birleşme sağlanacak, ittifak edilecek ve bunun neticesi olarak da maddi kuvvet gerçekleşecektir; Siz de gücünüzün yettiği kadar onlara karşı her çeşitten kuvvet biriktirin ve cihad için atlar hazırlayın ki, onlarla hem Allah'ın düşmanlarını, hem de kendi düşmanlarınızı, ayrıca Allah'ın bilip de sizin bilmediğiniz daha başkalarını korkutasınız.(Enfal 60) Maddi kuvvetin gerçekleşmesi apaçık bir emirdir. Öyleyse silah fabrikaları gibi fabrikalar kurmamız gerekmektedir& Lakin her şeyden önce, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının akidede, ibadette, gidişatta ve şeriata bağlı her işte üzerinde oldukları gibi, dine sahih bir şekilde dönmek gerekiyor. Neredeyse Müslümanlardan hiç kimseyi selefiler dışında bu şekilde bulamazsın. Onlar noktayı koymuştur.

Onlar, doğru Müslüman yetişmesi için emrolundukları tasfiye ve terbiye ile Allaha yardım eden tek sınıftır.

Onlar, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cehennemlik olduğunu belirttiği yetmiş üç fırka içinde ateşten kurtulan tek fırkanın; Fırkayı Naciyenin tek temsilcileridir.

Bunun için dönüyor ve diyorum ki; Kitap ve Sünnetten başka, bu ikisi için de tasfiye ve terbiye yolundan başka kurtuluş yolu yoktur& Bu, Müslümanların bir çok zayıf hadislere itimadı sebebiyle düştükleri durum gibi, hatalı hükümler vermememiz için, sahihini zayıfından ayırabilmek için, hadis ilmini bilmeyi gerektirir. Buna misal olarak, bazı İslam devletlerinin İslami kanun diye isimlendirdikleri bir kanun uygularken, Sünneti Muhammediyeyi dayanak almamaları, böylece hatalı kanun ve cezalar uygulayarak, Müslüman devletinde yaşayan bir zımmiyi kasten öldürmüş olan bir Müslümana ölüm cezası vermeleri, hata ile öldürmüşse ona Müslümanın diyetini uygulamaları gösterilebilir Bu, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki uygulamaya muhaliftir. Peki bizler bu kayboluşun, hataların, dinden uzaklığın gölgesinde iken, İslam devleti kurmamız nasıl mümkün olur?!

Bu ilim hakkındaydı. Eğitime gelince, öldürücü hatalar buluruz. Eğitimde Müslümanların ahlakları haraptır. Tasfiye(yanlışlardan arınma), terbiye(eğitim) ve İslama sahih bir dönüş zorunludur& Müslüman davetçilerin çoğu, bu başlama noktamızdan gaflet edip; Zaman tasfiye ve terbiye zamanı değildir. Zaman; gruplaşma ve cemaatleşme zamanıdır diyerek hata ediyorlar& öyleyse, usulde ve füruda ihtilaf hakim iken nasıl bir araya toplanılacak? Şüphesiz bu, Müslümanlardaki kötü durumundan ve zayıflıktan kaçıştır. Onun tek çaresi, özeti geçtiği gibi, Tasfiye ve terbiye metodunu uygulayarak sahih İslama, sağlam bir şekilde dönüştür.

Vesselamu `aleykum ve rahmetullahi ve berakatuh!

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 883
favori
like
share
matrakSsS Tarih: 12.05.2007 09:03
Allah razı olsun
Çetin Tarih: 17.06.2006 22:19
ALLAH RAZI OLSUN
trakya_kartal Tarih: 06.06.2006 23:23
ABDALWAHID PAYLAŞIM İÇİN TEŞEKKÜRLER
ALLAH RAZI OLSUN