İlk Hükümetin Bakanları - Cumhuriyetin İlk Bakanlar Kurulu - Türkiye Cumhuriyetinin İlk Hükümeti - Türkiye Cumuriyetinin İlk Hükümeti Hakkında
T.B.M.M. İlk Cumhuriyet Hükümeti'nin Bakanlar Kurulu Listesi (30 Ekim 1923)
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk
• Başbakan ve Hariciye (Dışişleri) Bakanı
İsmet Paşa (İnönü)

• Şer'iye (Din İşleri) Bakanı
Saruhan Milletvekili Mustafa Fevzi Efendi

• Ekranı Harbiye-i Umumiye (Genelkurmay)
İstanbul Milletvekili Fevzi Paşa (Çakmak)

• Dahiliye (içişleri) Bakanı
Kütahya Milletvekili Ferit Bey (Talay)

• Maliye Bakanı
Gümüşhane Milletvekili Hasan Fehmi Bey

• Müdafaai Milli (Milli Savunma) Bakanı
Karesi Milletvekili Kazım Paşa (Özalp)

• İktisat Bakanı
Trabzon Milletvekili Hasan Bey (Saka)

• Adliye Bakanı
İzmir Milletvekili Seyit Bey

• Maarif (Milli Eğitim) Bakanı
Adana Milletvekili İsmail Safa Bey (Özler)

• Nafia (Bayındırlık) Bakanı
Trabzon Milletvekili Muhtar Bey

• Sıhhiye (Sağlık) Bakanı
İstanbul Milletvekili Dr. Refik Bey (Saydam)

• İmar ve İskan Bakanı
İzmir Milletvekili Necati Bey
kaynak:Turizm bakanlığı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2365
favori
like
share