Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi Örneği - Yurtdışı Borçlanma Nedir - Yurtdışı Borçlanma Dilekçesi

TC
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
BAĞ-KUR İL MÜDÜRLÜĞÜNE (DEVREDİLEN)
…………………


Kurumunuza tabi sigortalılığım bulunmamaktadır 3201 sayılı Kanuna göre // - // tarihleri arasında yurtdışında ev kadını olarak geçen toplam günlük süremin tamamını borçlanmak istiyorumYurtdışında kaldığım süreleri gösterir pasaportumun tasdikli bir sureti ile diğer belgeler dilekçem ekindedir3201 sayılı Kanun gereğince hesaplanacak döviz borcumun aşağıdaki adresime bildirilmesini arz ederimYURTDIŞI ADRESİ: TC Kimlik No:
Adı Soyadı :
Tarih : //
İmza :TÜRKİYE ADRESİ:


EK-1- Bir adet taahhütname
2- adet yurt dışına çıkış, yurda giriş tarihlerimin tamamı ile fotoğrafıma havi
pasaport sayfalarının noter tasdikli fotokopisi (1,2,3 ve 4 ncü sayfalar )
3- Bir adet muhtarlıkça, noterlikçe veya nüfus idarelerince tasdikli nüfus kayıt
örneği
4- Yurt dışında oturduğuma dair belge ve tercümesi

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1761
favori
like
share