Sevinç Ergiydiren biyografisi - Sevinç Ergiydiren hakkinda

Kitaplar

2007, Eleştiride Fenemenolojik Yaklaşımlar, Ankara: Hece Yayınları, 2007.
2001, Edebiyat Araştırmaları -Edebiyat Eleştirisi Üzerine Bir Deneme-, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2001. (Yardımcı Ders Kitabı Statüsünde)

Makaleler

“Eleştiride Fenomenoloji Yaklaşımlar”, Hece (Nisan-Haziran 2003: Özel Sayı: Eleştiri,s.322-364.

“ Modern Türk Şiirinde Argo” , Türk Kültüründe Argo içinde. Editör: Emine Gürsoy-Naskali ve Gülden Sağol,

Haarlem, Netherlands: Sota Publishers, 2002.

Yayınlanmamış Makaleler

2004 “Jale Parla, Oryantalizm ve Roman”

1998, 1985-1986 Yıllarında Yayınlanmış Bütün Süreli Yayınlarda Roman ve Hikaye Konulu Makalelerin Açıklamalı Bibliyografyası

1997, Kubbealtı Akademi Mecmuası’nın Açıklamalı İndeksi

1992, Safiye Erol’un eski yazı el yazması romanı ’Çoşkun Sular Diyarı’nın Latin harfleriyle Transkripsiyonu

1992, İlk Kadın Felsefecimiz Semiha Cemal’in ‘Aşk’ adlı eserinin Latin harfleriyle Transkripsiyonu

1985, El yazması ‘Koyun Baba Risalesi’nin Transkripsiyonu


İş Tecrübesi

2007 Galatasaray Üniversitesi, Türk Edebiyatı (Felsefe-Edebiyat İlişkileri), (yarı zamanlı)

1994, Boğaziçi Üniversitesi, Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü, Öğretim Görevlisi (devam ediyor)

1985- 1990, Ankara Gazi Üniversitesi, Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü, Öğretim Görevlisi

1984-1985, Marmara Üniversitesi, Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü, Öğretim Görevlisi

1983- 1984, Sinop Erfelek Lisesi Edebiyat Öğretmenliği

1980, İsveç, Stockholm’de Ana Okulu Öğretmenliği (yaz dönemi)
Eğitim

Doktora: İstanbul Üniversitesi, Yeni Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (Tez aşamasında devam ediyor)

Yüksek Lisans: Ankara Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 1988.

Lisans: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili Anabilim Dalı, 1982.

Tezler

Doktora: Lacan’ın Psike Teorisi Açısından Tanpınar’da Ayna Metaforu (Tez yazımı devam ediyor)

Yüksek Lisans: Devrin Meseleleri İçinde Yahya Kemal Beyatlı’nın Biyografisi

Lisans: Dilbilimin Bir Dalı Olarak Türkçede Yapılmış Fonetik Çalışmaların Açıklamalı KaynakçasıSeminer-Sempozyum ve BildirilerAralık 2000, Uluslararası ‘Destan’ Konulu Sempozyuma ‘Ciğerdelen Romanında Destani Unsurlar’ başlıklı bildiri ile. Marmara Üniversitesi’nin düzenlediği Sempozyum bildirileri Simurg Kitapevi’nin baskı programındadır.

Aralık 1999, Uluslararası ‘Argo’ Konulu Sempozyuma ‘Günümüz Şiirinde Argo’ başlıklı bildiri ile.

Marmara Üniversitesi’nin düzenlediği Sempozyum bildirileri Simurg Kitapevi’nin baskı programındadır.

1992, Turyap Spikerlik Kursu’nda Diksiyon üzerine seminer vermek.


Formasyon

Mart-Nisan 2002, Boğaziçi Üniversitesi, Bilgi İşlem Merkezi’nce Verilen Word, Exel, Power Point, İnternet, Web Derslerine Katılım Belgesi

Nisan 2000, Boğaziçi Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Dersleri

Kasım-Aralık 1999, Boğaziçi Üniversitesi, Felsefe Bölümünde Prof. Dr. Stephan Voss’un Master Programı’nda verdiği ‘Platon’ derslerine devam.

1998-1999, Hilmi Yavuz’un Boğaziçi Üniversitesi Yaz Okulu’nda verdiği ‘Modern Şiir Teorisi’, ‘Bilim Felsefesi ve Freud’, ‘İslam Düşüncesi Tarihi’ derslerine devam.

1997, Prof. Dr. Jale Parla’nın ‘Don Kişot’ derslerine devam. Boğaziçi Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı.

Eylül 1998, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümünün Düzenlediği İtalya, Slovenya, Hollanda ve İngiltere tarihi eser ve müzelerine gezi programına katılış.

Eylül-Kasım 1992, Turyap Spikerlik Kursu Sertifikası

Ocak- Haziran 1990, Basın Müzesi’nde Mine Arasan ve Ünsal Toker Atölyesinde Resim çalışmaları

Aralık 1984, Prof. Dr. Ali Alpaslan’dan Hünn-i Hatt dersleri.Dil

İngilizce (iyi)

Farsça ( Lisans ve Yüksek Lisans dersleri formasyonu )

Arapça (Yüksek Lisans dersleri formasyonu)


Etkinlikler

Mart 2007, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Hikayeciliği Üzerine söyleşi Galatasaray Üniversitesi

Mayıs 2006, Yahya Kemal Beyatlı Üzerine Söyleşi “Alphan Akgül ile”, Boğaziçi Üniversitesi

Mayıs 2006, Gönül Paçacı Yönetiminde Yahya Kemal’in bestelenmiş şiirleri Klasik Türk Müziği Korosu, Boğaziçi Üniversitesi

Nisan 2006, Türkiye Yazarlar Birliği’nde Hilmi Yavuz’un şiiri ve hocalığı üzerine konuşma

Haziran 2005, TRT2’de Edebiyat Yarımküre Programında konuşmacı olarak katılım

Mayıs 2005, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen Türk Dili Kurultayına ‘Türkçe Öğretiminde Yöntembilimi’ başlıklı bildiriyle tartışmacı olarak katılım

Temmuz 2004, Selim İleri ile Uzak Hep Uzak Adlı Denemeleri Üzerine Söyleşi. Yer: Boğaziçi Üniversitesi, Turgut Noyan Salonu.

Temmuz 2004, V. Bahadır Bayrıl ile Melek Geçti Adlı Şiir Kitabı Üzerine Söyleşi. Yer: Boğaziçi Üniversitesi, Turgut Noyan Salonu.

Temmuz 2004, Hilmi Yavuz ile Budalalığın Keşfi Adlı Denemeleri Üzerine Söyleşi. Yer: Boğaziçi Üniversitesi, Turgut Noyan Salonu.

Temmuz 2003, Füruzan ile ‘Sevda Dolu Bir Yaz’ Adlı Öykü KitabıÜzerine Söyleşi Yer: Boğaziçi Üniversitesi.

Temmuz 2003, Hilmi Yavuz ile ‘Gülün Ustası Yoktur’ Şiir Kitabı Üzerine Söyleşinin düzenlenmesi ve oturum yöneticiliği. Yer: Boğaziçi Üniversitesi

Temmuz 2003, Demet Taner ile Haldun Taner’in ‘Yalıda Sabah’ Adlı Öykü Kitabı Üzerine Söyleşi

Yer: Boğaziçi Üniversitesi

Haziran 2003- Ekim 2003, Dekanlığın isteği doğrultusunda TK.221 ve TK.222 Ders içeriklerinin uygulamalı olarak yeniden hazırlanması.

Temmuz 2002, Selim İleri’nin ‘Bu Yaz Ayrılrğın İlk Yazı Olacak’ adlı romanı ile Safiye Erol’un ‘Ciğerdelen’ romanı üzerine Selim İleri’nin katıldığı Söyleşinin düzenlenmesi ve oturum yöneticiliği Yer: Boğaziçi Üniversitesi, Turgut Noyan Salonu.

Temmuz 2002, ‘Özdemir Asaf’ın Yalnızlık Paylaşılmaz’ ve ‘Hilmi Yavuz’un Yolculuk Şiirleri’ konulu Hilmi Yavuz’un katıldığı Söyleşinin düzenlenmesi ve oturum yöneticiliği. Yer: Boğaziçi Üniversitesi, Turgut Noyan Salonu.

Mayıs 2001, ‘Bilge Karasu’nun Denemeciliği Üzerine’ Felsefeci Eleştirmen Füsun Akatlı’nın katıldığı Konferansın düzenlenmesi ve oturum yöneticiliği Yer: Boğaziçi Üniversitesi, Murat Dikmen Salonu.

Mart 2001, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü Romanı Üzerine’ Hilmi Yavuz’un katıldığı Konferansın düzenlenmesi ve oturumyöneticiliği Yer: Boğaziçi Üniversitesi, Turgut Noyan Salonu.

Aralık 1999, Hilmi Yavuz ve Doç Dr. Ayhan Pala’nın konuşmacı ; İstanbul Radyo Evi sanatçılarının icracı oldukları ‘Osmanlı’nın 700. Yıldönümü Panel ve Konser Programının Takdimi ve Yönetimi. Yer: Boğaziçi Üniversitesi, Turgut Noyan Salonu.

Mart 1999, Prof. Dr. Kenan Gürsoy ve Hilmi Yavuz ’un katıldığı ‘Globalleşme, Yerel Kültürler ve Oryantalizm’ konulu panelin oturum yöneticiliği Yer: Boğaziçi Üniversitesi, Murat Dikmen Salonu.

Kasım 1998, ‘Orhan Veli’nin Şiirine Bakış’ konulu Hilmi Yavuz’un katıldığı Konferansın Düzenlenmesi ve oturum yöneticiliği. Yer: Boğaziçi Üniversitesi, Murat Dikmen Salonu.

Nisan 1998, Prof. Dr. Kenan Gürsoy ve Hilmi Yavuz, Doç. Dr. Haluk Dursun, Yük. Mim. Özcan Ergiydiren’in katıldığı, Samiha Ayverdi’nin Romanlarında Zaman, Mekan ve Fikir Dünyası konulu panelin oturum yöneticiliği Yer: Boğaziçi Üniversitesi, Murat Dikmen Salonu.

Mayıs 1998, ‘Hilmi Yavuz’un Şiirine Bakış’ Bakış’ konulu Hilmi Yavuz’un katıldığı Konferansın Düzenlenmesi ve oturum yöneticiliği. Yer: Boğaziçi Üniversitesi, Turgut Noyan Salonu.

Eylül 1997, Bir Kültür Klasiğimiz: Yahya Kemal Sempozyumuna belge ve döküman sağlamak ve gözlemci olarak katılış. Yer: Makedonya (Üsküp, Ohri, Gostivar, Manastır)

Mayıs 1997, Prof. Dr. Necat Birinci’nin katıldığı, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romancılığı Üzerine’ Konferansın düzenlenmesi. Yer: Boğaziçi ÜniversitesiVerilen Dersler

· TK 221 Turkish (2+0+0) 2 (Türkçe Dersleri) (1984 - devam ediyor)

· TK 222 Turkish (2+0+0) 2 (Türkçe Dersleri) (1984 - devam ediyor)

· Galatasaray Üniversitesi, Felsefe Bölümünde Felsefe-Edebiyat İlişkisi

bağlamında edebiyat dersi (2007)

· Marmara Üniversitesi’nde ve özel ders çerçevesinde yabancılar için

Türkçe dersi

· Lisede edebiyat dersleri

· Turyap spikerlik kursunda diksiyon dersi

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1258
favori
like
share