Tuyuğ şiirler - Tuyuğ şiir önekleri - Tuyuğ örneği
Gazel / Öleyim

Şaha sinün camâlüni göreyim andan öleyim
susamışam visâlüne ireyüm andan öleyim

Bunca zemân lebün için saçun karanusındayam
Âb-ı hayât kandadur sorayum andan öleyim

Dün gice düşde ben sini binüm ile görir idüm
Bu düşümün ta’bîrini yorayum andan öleyim

Bezm-i ezelde ireli cânuma ışkı hüsninün
İremedüm varamadum ireyim andan öleyim

Canum u aklum u gönül zülfün içinde yitdiler
Teşviş eğer olmaz ise tarayım ondan öleyim


Şair : Kadı Burhaneddin

Tuyuğ - Dünyayı Çok Sınadık Bir Bûyimiş

Dünyayı çok sınadık bir bûyimiş
Kamu âlem varlığı bir hûyimiş
Kaplan aslan ejdehalar cümlesi
Kaynağında ecelin âhûyimiş

Şair : Kadı Burhaneddin


Tuyuğ - Görürem

Ben Leblerini canıma emsem görürem
Gözün yarasın gönüle merhem görürem
Aşkın odını ki yaka iki cihanı
Ben kendi canıma yalınız kem görürem

Şair : Kadı Burhaneddin

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 11258
favori
like
share