Bu dünya dahi kendi için değil. Kendi kendine de bu sureti alması muhaldir. Belki, kafile-i mahlûkatın gelip konmak ve göçmek için dolup boşanan, hikmetle yapılmış bir misafirhanesidir.
(Sözler sh: 74)

Hayat ise, eğer iman olmazsa veyahut isyan ile o iman tesir etmezse, hayat, zahirî ve kısacık bir zevk ve lezzetle beraber, binler derece o zevk ve lezzetten ziyade elemler, hüzünler, kederler verir.
(Sözler sh: 145)

Ey nefsim!

Deme, Zaman değişmiş, asır başkalaşmış. Herkes dünyaya dalmış, hayata perestiş eder, derd-i maişetle sarhoştur.
Çünkü ölüm değişmiyor.
Firak, bekaya kalb olup başkalaşmıyor.
Acz-i beşerî,fakr-ı insanî değişmiyor, ziyadeleşiyor.Beşer yolculuğu kesilmiyor, sürat peydâ ediyor.

Hem deme, Ben de herkes gibiyim.
Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder.
Herkesle musibette beraber olmak demek olan teselli ise, kabrin öbür tarafında pek esassızdır.

Hem kendini başıboş zannetme. Zira şu misafirhane-i dünyada, nazar-ı hikmetle baksan, hiçbir şeyi nizamsız, gayesiz göremezsin. Nasıl sen nizamsız, gayesiz kalabilirsin?
(Sözler sh: 170)


Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sarf ediyorsun?

Sen istidat cihetiyle bütün hayvânâtın fevkinde olduğunu ve hayat-ı dünyeviyenin levâzımâtını tedarikte iktidar cihetiyle bir serçe kuşuna yetişemediğini biliyorsun.

Bundan neden anlamıyorsun ki, vazife-i asliyen hayvan gibi çabalamak değil, belki hakikî bir insan gibi hakikî bir hayat ı daime için say etmektir?
(Sözler sh: 271)


Dua eden adam anlar ki, Birisi var, onun hâtırât-ı kalbini işitir, herşeye eli yetişir, herbir arzusunu yerine getirebilir, aczine merhamet eder, fakrına medet eder. (Sözler sh: 318)

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 566
favori
like
share
Madgenius Tarih: 22.07.2006 00:03
çok doğru bir tercih olmuş...Ellerine sağlık bu güzel paylaşım için ve Emeğine sağlık...
Çetin Tarih: 20.06.2006 17:52
Allah (c.c) razı olsun
GÜLSiMA Tarih: 18.06.2006 12:58
Allah (c.c) razı olsun bu paylaşımınız için.selam ve dua ile kalın