açık öğretim sermaye piyasası test soruları ve cevapları - 4.sınıf sermaye piyasası sınav soruları1 Sermaye piyasasını ilgilendiren her türlü iletişim araçları ile yapılan yayın, duyuru ve reklamları izlemek, bunlardan yanıltıcı olduğu tespit edilenleri yasaklamak ve gereği yapılmak üzere ilgili kuruluşlara bildirmek görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına
Hazine Müsteşarlığına
Rekabet Kuruluna
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna
Sermaye Piyasa Kuruluna doğru

2 Aşağıdakilerden hangisi Devamlı Piyasa kavramının en temel göstergesidir?

İşlemlerin fiziki altyapısı belirlenmiş mekânlarda yapılması
Borsaya kayıtlı menkul kıymetlerin en kısa sürede ve en düşük maliyetlerle alınıp satılabilmesi doğru
Kuruldukları ülkede faaliyette bulunan şirketlerin menkul kıymetlerinin işlem gördüğü borsa olması
Menkul kıymetlerle ilgili alış ve satış emirlerinin yüksek hacimli olması
Menkul kıymetlerin fiyat değişimlerini incelemek üzere göstergeler hazırlanması

3 Katılım belgeleri önceden belirlenmiş kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmiş fona ne ad verilir?

Endeks fonlar
Grup fonu
Likit varlık fonları
Tahvil ve bono fonu
Özel fonlar doğru

4 Bankalar Kanunu'na göre, ticari bankaların yönetim kurulu üye sayısı en az kaç kişi olmalıdır?

3
5 doğru
6
4
7

5 Aşağıdakilerden hangisi kamunun aydınlatılmasını gerektiren durumlardan biri değildir?

Ortaklığın sermaye yapısında değişiklik olması
Ortaklık yönetim kurulunda pazarlama politikaları ile ilgili yeni kararlar alınması doğru
Ortaklığın mali yapısının değişmesi
Duran varlık alınması ya da satılması
İştirakler ve iş ortaklıklarında değişiklik olması

6 Bir tahvilin nominal faiz oranı %25 ve enflasyon oranı %20 ise, reel faiz yüzde kaç olur?

4 doğru
3
5
2
6

7 Aşağıdaki menkul kıymetlerden hangisi, yatırımcı açısından diğerlerine göre daha az risklidir?

Hamiline yazılı hisse senedi
Adi hisse senedi
Nama yazılı hisse senedi
Tahvil doğru
İmtiyazlı hisse senedi

8 Vadeli sözleşmelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Teminat sistemi yoktur
İkincil piyasası vardır doğru
Tezgâhüstü piyasalarda işlem görür
Geleceğe yöneliktir
Takas odası yoktur

9 Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulun'nda yer alan daire başkanlıklarından biri değildir?

Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı
Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Bireysel Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı doğru
Denetleme Dairesi Başkanlığı

10 Yatırımcının, aracı kuruma belirli bir fiyattan verdiği satın alma ya da satma emrine ne ad verilir?

Müşteri emri
Sınırlı emir doğru
Zamanla sınırlı emir
Piyasa emri
Borsa emri

11 Kapalı sonlu yatırım ortaklığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Satış fiyatı, ortaklığın net aktif değerine bağlı olarak belirlenir doğru
Hisse senetleri çoğunlukla borsada alınıp satılır
Hisse senetlerinin fiyatı ortaklığın riskine bağlı olarak değişir
Yatırım ortaklığı hisse senetlerini geri alamazlar
Hisse senetlerinin fiyatı ortaklığın kazancına bağlı olarak değişir

12 Aşağıdakilerden hangisi TC Merkez Bankası'nın kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirirken yaptığı işlemlerden biri değildir?

Borsayla ilgili işlemler doğru
Kredi kurumları ile ilgili işlemler
Açık piyasa işlemleri
Hazine ile ilgili işlemler
Altın ve dövizle ilgili işlemler

13 Türkiye'de, bireysel emeklilik sistemi ile ilgili kanun hangi yıl yürürlüğe girmiştir?

1999
2000
1998
2002
2001 doğru

14 İMKB Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasası'nda emirler, en fazla kaç iş günü valörlü olarak verilebilir?

90 doğru
30
15
60
3


15 Reel faiz oranı % 8 ve beklenen enflasyon oranı % 5 ise, 1 yıl vadeli devlet tahvilinin nominal faiz oranı yüzde kaç olur?

9
10
7
3
13 doğru

16 Aşağıdakilerden hangisi, bankaların likidite risklerini azaltmak için yapmaları gereken işlemlerden biri değildir?

Yeni yatırımlar yapmak doğru
Eldeki varlıkları karşılık göstererek,Merkez Bankası veya yatırım bankalarından borçlanmak
Özsermayeyi arttırmak
Yeni tasarrufları çekmek
Sahip olduğu bazı varlıkları satmak

17 Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de faaliyet gösteren özel sermayeli kalkınma bankalarından biridir?

Türkiye İş Bankası
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası doğru
Eximbank
Türkiye Kalkınma Bankası
Türkiye Dış Ticaret Bankası

18 Aşağıdakilerden hangisi özel finans kurumlarının fon toplama faaliyetlerinde kullandıkları hesaplardan biridir?

Vadeli tevdiat hesabı
Kâr zarar ortaklığı belgesi
Kâr-zarar ortaklığı yatırımı
Bireysel finansman desteği
Katılma hesabı doğru

19 Aşağıdakilerden hangisi kamuyu aydınlatmada yararlanılan kantitatif bilgiler arasında yer almaz?
Gelir tablosu
Proforma tablolar
Şirketin üretim hattına yeni bir ürün eklemesi doğru
Bilanço
Nakit bütçesi


20 Para piyasasının en önemli kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

Finansal kiralama şirketleri
Sigorta şirketleri
Factoring Şirketleri
Ticari bankalar doğru
Yatırım bankaları

21 Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası alanındaki mesleki faaliyetlerden biri değildir?

İnceleme yapma doğru
Araştırma yapma
İzleme
Kayıt tutma
Denetleme

22 Borsanın kapatılmasını gerektiren olumsuz durumlar olması halinde, İMKB'nin bir aydan daha uzun süre geçici olarak kapatılması yetkisi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?

Cumhurbaşkanı'na
Sermaye Piyasası Kurulu'na
Borsa Yönetim Kurulu'na
Bakanlar Kurulu'na doğru
Borsa Başkanı'na

23 Aşağıdakilerden hangisi Reeskont kaynaklı krediyi ifade eder?

Merkez bankasınca ticari banka müşterisine açılan kredidir
Ticaret bankasının müşteriden aldığı ticari senet üzerine açtığı kredidir
Merkez bankasının reeskonta kabul ettiği ticari senet üzerine açtığı kredidir
Merkez bankasının, ticari bankalara ticari senetler karşılığında açtığı kredidir doğru
Merkez bankasına açılan kredidir

24 Aşağıdakilerden hangisi, sigortacılıkta rizikoya iştirak payını ifade eder?

Avans
Koasürans
Sigorta
Prim-doğru
Reasürans

alıntı

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 2051
favori
like
share