:604:

ALLAH'ım!
Yoksulluktan, miskinlikten Sana sığınırım. Haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan Sana sığınırım.
Hazreti Muhammed (S.a.v)


Ya RABBİ,
Settar isminle hatalarımı örtüp beni rezil ve rüsva etmediğin; kereminle muamele edip, beni hemen cezalandırmadığın; ihsanınla bana karşı halim davranıp üzerimdeki nimetini değiştirmediğin ve iyiliğini acıya çevirmediğin gibi, bu uzun uzun yalvarışıma, şiddetli çaresizliğime
ve zavallı halime de merhamet et!
Hazreti Muhammed (S.a.v) “

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 32358
favori
like
share
Leyl-i Lal Tarih: 18.11.2013 14:37
AYIŞIĞI Tarih: 09.02.2013 06:19
azzm Tarih: 24.01.2013 00:55
VELA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL'
ALİYYİL'AZİM
VELA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL'
ALİYYİL'AZİM
VELA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL'
ALİYYİL'AZİM
VELA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL'
ALİYYİL'AZİM
VELA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL'
ALİYYİL'AZİM
VELA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL'
ALİYYİL'AZİM
ZELAL Tarih: 09.10.2012 17:19
Ya Rabbi, Sana ve Resulüne itaat etmemizi ve bildirdiklerinle amel etmemizi nasip eyle!)

(Ya Rabbi, faydasız ilimden, makbul olmayan ibadetten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım.)

(Ya Rabbi, bildiğimiz-bilmediğimiz bütün iyilikleri ver, bildiğimiz-bilmediğimiz bütün kötülüklerden de koru!)

(Ya Rabbi, her işimizin sonunu güzel eyle, dünya sıkıntılarından ve ahiret azabından bizi koru!)

(Ya Rabbi, bizi sabreden ve şükredenlerden eyle!)

(Ya Rabbi, bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan eyle!)

(Ya Rabbi, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten ve her çeşit hastalıktan sana sığınırım!)

(Ya Rabbi, işinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan ve doğru konuşanlardan eyle!)

(Bedenime, kulağıma, gözüme sıhhat ver! Küfürden, fakirlik ve kabir azabından sana sığınırım.)

(Ya Rabbi, kusurlarımızı ört, korkulardan emin kıl ve borçlarımızı ödememizi nasip et!)

(Ya Rabbi, sıhhat, afiyet ve güzel ahlak ver! Kaza ve kaderine rıza gösterenlerden eyle!)

(Ya Rabbi, gece ve gündüz gelecek kötülüklerden, sıkıntılardan kötü arkadaştan ve kötü komşudan sana sığınırım.)

(Ya Rabbi, ölünceye kadar ibadet etmemizi, ömrümüzün hayırlı amellerle sona ermesini nasip et ve Cennetini ihsan eyle!)

(Ya Rabbi, zulmetmekten, zulme uğramaktan sana sığınırım.)

(Bize dünya ve ahirette iyilik, güzellik ver ve Cehennem azabından bizi koru!)
AYIŞIĞI Tarih: 09.04.2012 23:26
"Şükür Duası" adıyla zikredilen özel bir dua olmamakla birlikte Hz. Peygamber'in şükretme maksadıyla gece namaz kıldığı (Buhari, 48,2; Müslim, Münafikîn 81), sevineceği bir haber aldığında hemen şükür secdesine kapandığı (Ebu Davud, Cihad, 152) kaynaklarda belirtilmektedir.


Duaya -ve her önemli işe- "elhamdulillah" diyerek, Allah'a hamd ederek başlamanın müstehap olduğunu belirten âlimler dil ile yapılanın, şükrün sadece bir kısmı olduğuna dikkat çekmişler, beden ve kalp ile yapılan şükründe en az dil ile yapılan dua ve tesbihler kadar önemli olduğunu belirtmişlerdir.

Buna göre her nimet için bir şükür gerekir; şükür de nimeti vereni bilip takdir etmek (kalp ile şükür), Allah'ın emir ve yasaklarına uygun bir yaşam sürmek (beden ile şükür), O'nu sıkça anarak verdiği nimetler karşılığında dua etmek (dil ile şükür) gerekir. Dua ile ilgili kaynaklarda Hz. Peygamber'den gelen çokça rivayet vardır. Size yardımcı olmasını umduğumuz bir rivayeti burada zikredelim: Ebu Ümame (r.a.) şöyle dedi:

Rasulullah (sav) birçok dua okudu; fakat biz ondan hiçbir şey ezberleyemedik. Bunun üzerine:
-Ya Rasulallah! Pek çok dua okudun; biz onları ezberleyemedik, dedik. O zaman Rasulullah şöyle buyurdu:
-O duaların hepsini içine alan bir duayı size öğreteyim mi? Şöyle deyiniz:
Allahümme innî es'elüke min hayri mâ seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün. Ve ne'ûzü bike min şerri meste'âzeke minhü nebiyyüke Muhammedün. Ve ente'l Müsteân, ve aleyke'l belâğ, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh.

(Allah'ım, Peygamberin Muhammed s.a.in senden istediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed s.a.in sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahret muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. --Tirmizi, Daavat 89--)

Önemli bir iki hatırlatma yapmakta yarar var:
1.Dualar Türkçe ifadelerle de yapılabilir, dil dönmüyorsa zorlamak gereksizdir.
2.İllâ şu dua olacak şeklinde düşünmemek gerekir, içten geldiği gibi dua etmektir önemli olan.
3.Hz. peygamberin hayatının her anına bir dua yerleştirmiş olmasından anlıyoruz ki kul, her anı için Rabbi ile irtibat halinde olmalıdır.
gülay başkan Tarih: 26.02.2012 13:58
allah razı olsun..
AYIŞIĞI Tarih: 24.02.2012 11:23
:604:
YA RABBİM ! ,
Sen benim Sahibimsin. Hem Evvelsin, hem Ahirsin.
Sana olan muhabbetim,Ömür boyu bitmesin!

YA RABBİM !
Yol göster bana, yürek yaralı, yürek aciz, yürek virane…
Bu gönül ancak Senin dergahında biçare
Yuvalarımıza Saadet Ver, Ömrümüze Bereket Ver,
Kazancımızı Helalinden Eyle!
Rızana Uygun Şekilde Yaşamayı Nasip Eyle

Bizden tasayı gideren ALLAH'a hamdolsun.
Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayan, çok nimet verendir.

Amin...
AYIŞIĞI Tarih: 07.02.2012 02:32
:604:
ALLAH'ım
Sen zikredilmeye en lâyık olansın, ibadet edilmeye ancak Sen lâyıksın, (yardım) istenilenlerin en çok yardım edeni, saltanat ve güç sahiplerinin en şefkatlisi, kendisinden bir şeyler dilenilenlerin en cömerdi, verenlerin en eli açığı, her şeyin sahibi Sensin. Senin ortağın yoktur; eşi ve benzeri olmayan yegâne varlık Sensin. Senin zatından ve rızandan başka her şey helake mahkûmdur. Sana ancak Senin iznin ölçüsünde itaat edilir ve ancak ilmin dahilinde Sana isyan edilir. Sana itaat edilir, karşılığını verirsin, Sana isyan edilir, mağfiret edersin, her şeye en yakın şahit Sen, en yakın koruyucu da Sensin, nefislerin (arzularının) önüne geçer ve perçemlerden tutarsın. İnsanların fiillerini yazdın ve ecellerini takdir ettin. Kalbler Sana akar, gizli Senin yanında ayandır. Helâl Senin helâl kıldığın, haram da haram kıldığındır. Din, Senin teşrî buyurduğun; emir, Senin hükmettiğindir.
AYIŞIĞI Tarih: 07.02.2012 02:29
:604:
YA RAB !
Göklerin ve yerin kendisiyle parıldadığı,
Yüzünün nuru hürmetine, Senin olan her bir hak hürmetine ve Senden isteyen kulların hürmetine,
Senden beni bu sabah ve bu akşam affetmeni ve kudretinle Cehennem ateşinden korumanı diliyorum.