ilköğretim fen ve teknoloji test soruları - fen ve teknoloji soruları ve cevapları1.

Aşağıda verilen terimlerden hangisi rüzgarla ilgili değildir?

A . hortum B . kasırga C sam yeli D. meteor

2.

Yeşil bitkiler foto sentez yaparak kendi besinlerini kendileri üretirler.

Aşağıdakilerden hangisini yeşil bitkiler besin üretirken kullanmaz?


A karbon dioksit B su C. oksijen D. klorofil

4-Duyu organlarımızla algılanabilen,belirli hacmi ve kütlesi bulunan bütün

varlıklara genel olarak ne ad verilir?


A.madde B. toprak C. su D. cisim


5. l . Maddelerin miktarıdır.

II . Hal değişimlerinde korunur.

III . Eşit kollu terazi ile ölçülür.

Bu bilgiler ile aşağıdakilerden hangisi tanımlanmaktadır.


A .hacim B. kütle C. şekil D. ağırlık


6.Aşağıdakilerden hangisi maddenin ayırt edici özelliklerindendir?A. kütle B. hacim C ağırlık D. öz kütle


7. Buz haline getirilen suyun aşağıdaki özelliklerinden hangisi değişmez?


A.hacmi B. kütlesi C. sıcaklığı D. şekli


8. I.İş yapabilme yeteneği olarak tanımlanır.


II. Çok farklı çeşitleri vardır.

III.Tüm canlılar varlığına gereksinim duyar.Bu bilgiler ile seçeneklerde verilenlerden hangisi tanımlanmaktadır?


A.ozon B.toprak C. enerji D. kimyasal olaylar


9. Aids hastalığına sebep olan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?


A. HIV virüsü B. bakteriler C. mantarlar D. protistalar10.Aşağıdakilerden hangisi besini dışarıdan hazır olarak alır?


A. küf mantarları B. çayır C. çam ağacı D. su yosunu.CEVAP ANAHTARI


1.D 2. C 3. B 4. A 5.B 6. D 7. B 8. C 9. A 10. A

alıntı

Beğeniler: 2
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2070
favori
like
share